Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Digitizing Norway - We want You!

Innovasjon Norge har utfordret klyngene til å ta en ledende rolle i å digitalisere Norge. De tre GCE-klyngene går sammen for å løfte frem mer kunnskap om Industrie 4.0.

Blue Legasea
smart fabrikk.jpg
Skal lære av de beste

GCE Subsea i Bergen, GCE Node i Kristiansand og GCE Blue Maritime på Møre går nå sammen for å løfte frem ny kunnskap om automatisering og digitalisering av produksjonsprosesser. Dette inkluderer blant annet smarte fabrikker, robotisering, logistikkløsninger, tjenesteutvikling, nye forretningsmodeller, virtuell prototyping, ofte omtalt som Industrie 4.0 etter det strategiske initiativet ledet av den tyske regjeringen. Prosjektet har fått tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune.

Prosjektmål

Hovedmål: Bidra til økt konkurransekraft i bedriftenes hovedmarkeder nasjonalt og internasjonalt.

Delmål: - Innovasjoner langs verdikjeden med særlig fokus på kostnadsreduksjoner og nye forretningsmodeller/ny teknologi

- Bidra til å sikre at kjernekompetanse forblir og styrkes i bedriftene

Samarbeidspartner

Den tyske industriklyngen M.A.I Carbon Cluster (http://carbon-composites.eu/en/), som fokuserer på karbonfiberforsterkede kompositter, er et eksempel på en klynge som har planlagt, og gjennomført, en dramatisk kostnadsreduksjon. Per desember 2015 ser man ut til å oppnå en kostnadsreduksjon på 80% ved prosjektenes planlagte slutt. En kritisk suksessfaktor her er at man har tatt for seg hele verdikjeden og optimalisert prosessflyten gjennom simuleringer i det man kaller "Virtual Factory". Prosjektet vil bruke M.A.I som et læringscase og modell for tiltak og prosesser.

Prosjektet ønsker å gjøre analyser av konkurransekraft i bedriftene, samt identifisere tiltak som allerede er igangsatt og som det kan bygges videre på.

Aktiviteter

* Avholde prosjekt kick-off samling for å operasjonalisere prosjektmål, arbeidsdeling og milepæler

* Gjennomgang av M.A.I Carbon Cluster metodikk og fremgangsmåte

* Fact-finding forbundet med kostnader, samt identifisere tiltak som allerede er igangsatt

* Modellere faktisk oppnåelig kostnadsreduksjon ved hjelp av virtual factories

* Etablere arbeidsgrupper med representanter fra bedriftene for å utarbeide implementeringsstrategier, samt identifisere områder for ytterligere kostnadsreduksjoner.


Målgruppe

Industribedrifter i de tre næringsklyngene

Prosjektet er i en tidlig fase, men det er allerede bedrifter som er med. Interesserte bedrifter i den maritime klyngen på Møre bes ta kontakt med vår prosjektleder Tom Christian Dahl - tom.christian.dahl@aakp.no (95870727)

Les mer om prosjektet hos våre kolleger i GCE SubseaNyheter