Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vi søker prosjektleder til Marine for Health

Endelig kan vi sette i gang! Møre og Romsdal Fylkeskommune bevilget i høst 1,7 mill til satsningen Marine for Health over en 3 års periode og sammen med næringen selv og Sparebanken Møre er finansene på plass for å starte.

Blue Legasea
Logo Marine for health rett størrlese.jpg


banner web.png

STILLINGSANNONSE

Blue Legasea er en klynge av marine bedrifter og institusjoner som er en del av det nasjonale klyngeprogrammet. Klynga består av 37 medlemmer fra hele den biomarine verdikjeden. Klyngen er administrativt ledet av innovasjonsselskapet ÅKP AS, som er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon og næringsutvikling. ÅKP driver gründer og entreprenørutvikling, klyngeprogrammene Blue Maritime Cluster – Global Centre of Expertise, Blue Legasea, og Norwegian Rooms samt ÅKP Blue Innovation Arena som er Norges første virtuelle innovasjonsarena.

Marine for Health er et prosjekt som er etablert for å møte Blue Legasea-medlemmenes behov for kompetanse innenfor regulatoriske rammebetingelser og dokumentasjonskrav knyttet til ernæring og helseeffekter for marine ingredienser og produkter. Målet med prosjektet er å etablere et knutepunkt for kunnskap som skal møte dette behovet hvor næringen skal kunne få veiledning innen bl.a.: Helseeffekt av marine ingredienser, regulatoriske og vitenskapelige krav og prosesser, kliniske studier, analyser av marine substanser/ingredienser. Et viktig fundament vil være å bygge en kunnskapsdatabase for næringen samt etablere nettverksaktiviteter for formidling og deling av ny kunnskap.

Vi søker derfor etter

PROSJEKTLEDER

som skal være pådriver i arbeidet og etableringen av Marine for Health og være en fagressurs for biomarin næring og dens verdikjede. Stilling vil være en 1-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

Det er ønskelig med naturvitenskapelig FOU-bakgrunn gjerne med mastergrad eller PhD for eksempel innen klinisk ernæring, klinisk biokjemi, klinisk fysiologi, human biomedisin. Arbeid/erfaring innen lipider, marint protein vil være et fortrinn.  Godt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor forskning, biomarin næring og dens verdikjede vektlegges.

Som prosjektleder i Marine for Health vil du inngå i ÅKP’s stab. Reising og utadrettet aktivitet må forventes. Stillingen vil være knyttet opp mot Blue Legasea-klyngen og prosjektleder i Marine for Health kan forvente oppgaver knyttet opp mot Blue Legasea og ÅKP sine aktiviteter.

For mer informasjon om stillingen, kontakt

Inge Bruheim +47 416 46 382 /inge.bruheim@moreforsk.no eller Wenche Uksnøy +47 900 15 073/ wenche@legasea.no

Søknader behandles konfidensielt. Søknad snarest og senest innen 12/1-18 til wenche@legasea.no