Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

Kurs Dette kurset er beregnet for fabrikksjefer og fabrikkformenn som ønsker faglig påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse, men også fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder.

Organizer: Nce Blue Legasea i samarbeid med Marint Kompetansesenter AS
Date:
Place: Elektronisk kurs tilgjengelig f.o.m 26. august
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Kort om kurset: 

Krav til erfaring/kvalifikasjon fra fiskeri/fabrikkarbeid for å delta i programmet: Erfaring fabrikk minimum 3 år, eller Fagbrev Fiske og Fangst / Sjømatproduksjon + 1 års erfaring fra fabrikk.

Dette vil du lære:

Programmet dekker emner som 

  • kvalitet 
  • hygiene 
  • renhold 
  • egenkontroll basert på HACCP 
  • Oppbygging og optimalisering av fabrikk 
  • ledelse, arbeidsmiljø og helse (HMS)

Hvem vil kurset passe for?

Fabrikksjefer og fabrikkformenn, og fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder.

Gjennomføring og omfang:

  • E-læringskurs 
  • Varighet: ca 150 timer 
  • Ved fullført og bestått kurs får du Kompetansebevis

Se introfilm om opplæringsprogrammet her: https://bit.ly/35J1V3E

Faglig ansvarlig:

Marint Kompetansesenter AS

Ole Andreas Holm, daglig leder

www.marint.no

Påmeldingsfrist: 17. august 2020

Kurset er elektronisk, deltaker velger selv oppstartsdato etter 26. august etter avtale med kursleverandør.

Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

Opplæringstiltaket er finansiert av NCE Blue Legasea i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personer som er heilt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.