Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea - Hurra!

Vi nådde opp i den nasjonale klyngekonkurransen! De neste fem årene skal vi arbeide for å løfte innovasjons- og konkurransekraften for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

Blue Legasea
blue legasea og anita traaseth.jpg

Vi gleder oss over tildeling av status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i det norske klyngeprogrammet og sender en stor takk til alle som har bidratt til at den marine og biomarine næringen nå får denne anerkjennelsen fra regjeringen. Det er en anerkjennelse av hele næringen for det store bidraget til norsk verdiskaping og det potensialet som ligger i å utnytte ressursene i havet.

wenche og tormod 1.jpg
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, klyngeleder Wenche Uksnøy og styreleder Tormod Thomsen under tildelingen 8. november

Bedriftene i klyngen har gjennom årtier bidratt til nyutvikling og innovasjon som bygger global konkurransekraft og norske arbeidsplasser. Kunnskaps- og forskningsinstitusjoner som NTNU, Møreforsking, SINTEF Ocean, Runde Miljøsenter, NOFIMA med flere, har sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, banker og hele økosystemet rundt næringen støttet utviklingen. En lang strategi og søknadsprosess er altså belønnet med ny klyngestatus og vi ser frem til å jobbe sammen med andre gode nasjonale miljøer langs kysten de neste årene for økt bærekraftig verdiskaping, nye arbeidsplasser og kunnskapsbygging.

Interessert i å vite mer? Ta kontakt med wenche@legasea.no Tlf +47 90015073

Nyhetsklipp:

Sunnmørsposten

Nett.no

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Tekfisk

Nordnes AS nytt medlem

Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeid fremover!

Blue Legasea
nordnes.jpg

Nordnes Gruppen består i dag av flere selskaper, der hovedaktiviteten ligger i eierskap  og drift av tre heleide fiskefartøy. Flåten består av ”Nordstar” med konsesjoner for  havfiske, ”Nordbas” med konsesjoner både for hav og kyst, og ”Vollerosa” med  konsesjoner for kystfiske. I tillegg til flåten har gruppen startet eget mekanisk verksted og trålbøteri. Disse lokalitetene er også viktig i rederiets satsing på FOU og internopplæring. Fartøyene fisker hovedsakelig sei, torsk, hyse, uer og reke. All fisk blir sløyd, hodekappet og fryst fersk ombord. Redskapene som fartøyene bruker er bunntrål, flytetrål, semipelagisk trål og snurrevad. I 2017 var det ca. 100 ansatte totalt i Nordnes gruppen. «Nordstar» er det første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som tar med alt av restråstoff fra produksjonen til land. Dette gjøres ved hjelp av ensilering av restråstoffet og verdien dette representerer bidrar positivt på bunnlinjen i selskapets regnskap.

Selskapet ønsker å videreføre satsingen på restråstoff og er i denne sammenheng midt inne et FOU prosjekt knyttet til utnyttelse av mesopelagiske arter.

Les mer om Nordnesgruppen HER

Stø Technology AS nytt medlem

Innovativ fangsthåndteringsteknologi for bærekraftig ressursforvaltning.

Blue Legasea
stø humla.png

Bærekraft står i sentrum i prosjektet TRAWL 2.0, og er drivkraften når STØ TECHNOLOGY nå utvikler en helt ny type fangsthåndteringsteknologi for bruk innen trålfiske.  Selskapets patenterte nyvinning har fått mye oppmerksomhet siden lanseringen på årets Nor-Fishing i august, og var en av tre finalister til Innovasjonsprisen 2018. STØ tilnærming er banebrytende og disruptiv i måten den tar for seg næringens utfordringer, og legger opp til å levere helt nye løsninger som ikke finnes på markedet fra før. Siden oppstarten i 2017 har idéen raskt vokst fra å handle om et enkelt produkt til å bli en ambisiøs visjon om fremtidens fiskeri. Prosjektnavnet bærer bud om en restart for næringen som omfatter:

·       Mer bærekraftig & effektiv ressursforvaltning

·       Mer rasjonell og økonomisk drift

·       Forbedret produktkvalitet & økt verdiskapning

·       Vesentlig styrking av miljøprofil

·       Forbedret dyrevelferd

·       Styrket HMS

·       Forbedrede drifts- og forretningsmodeller

-Gode idéer, sterk dugnadsånd, flat samfunnstruktur med gjensidig tillit, har gitt Sunnmøre et unikt næringsliv, og NCE Blue Legasea er en viktig arena for ivaretakelse og utvikling av disse verdiene, sier daglig leder Arne O. Flø i STØ. -Vi ønsker med vårt medlemskap å bidra til videre nytenking og næringsutvikling i distriktet. I tillegg gir deltakelsen anledning til å invitere de andre medlemmene inn i utviklingsprosessen av vårt prosjekt, avslutter Flø.

Mer om STØ TECHNOLOGY finner du her

God stemning på Marine for Health seminar

Bedriftsrelevante analyser i fokus.

Blue Legasea
IMG_7414.JPG

Marine for Healths fagseminar «Bedriftsrelevante analyser» ble den 20 november holdt i Blue Innovation Arena. Et spennende program med presentasjoner av tilgjengelige analyser fra nasjonale og internasjonale analysetilbydere vekket interessen hos bedrifter fra hele den marine verdikjeden. I alt var 46 personer samlet der vi fikk godt belyst hva som tilbys av analyser i dag og ikke minst hva bedriftene i den marine og biomarine næringen trenger i tiden framover.

Gjennom foredrag fra Natalia Dahl og Barbro Holm fra Eurofins, Asgeir Sæbø fra Innolipid, Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger fra Møreforskning, Runar G. Solstad fra Nofima, Ann-Kristin Tveten og Kristine Kvangarsnes fra NTNU Ålesund, Erik Fuglset fra Orivo, Johan Svenson fra RISE Research Institutes of Sweden, Trude S. Guldberg fra SINTEF Industri og Robert Wolff fra SINTEF Ocean og gode diskusjoner fra representanter fra den marine næringen fikk vi blant annet belyst temaer som: 

·       Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

·       Risiko og analysebehov makroalger

·       Analyser med fokus på marin prosessutvikling

·       Ekstraksjon av komponenter fra marint råstoff

·       Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

·       Opprinnelsestesting av marine ingredienser

·       Massespektrometriske analyser i marine ingredienser

·       GMP/GLP analyser

Fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser» var første seminar i Marine for Health regi, men i 2019 kommer flere relevante fagseminar som vil øke kunnskapen om marine ingredienser og helse.

Doxacom Public Relations bidrar

Doxacom går inn som medlem av NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
dox_lite.jpg

Selskapet har lang og bred erfaring fra regionalt næringsliv, og driver i dag med rådgivning innen kommunikasjon, salg/marked og strategisk forretningsutvikling for bedrifter innen marin og maritim næring. Også nye forretningsområder er under utvikling.

- Med de havbaserte næringene som arbeidsfelt, er det naturlig for oss å bli medlem av NCE Blue Legasea

Vibeke Hansen, leder i Doxacom.

Vi ønsker å støtte opp under den biomarine næringsklyngens samarbeid, og ønsker å utveksle erfaringer og bidra til videre utvikling av klyngen og enkeltmedlemmene.

Les mer om selskapet HER

Sjekk-INN 2018

Velkommen til å delta på årets Sjekk inn – jobbmessa for studenter og unge voksne.

Blue Legasea
sjekk inn.jpg

Hva er Sjekk inn?

Sjekk inn er jobbmessa for studenter og unge voksne - både dem som bor her og de som er hjemme på juleferie. Målet er å knytte arbeids- og næringsliv til potensielle arbeidstakere slik at vi både på kort og lang sikt sikrer at regionen har den kompetansen og arbeidskraften vi trenger. Sjekk inn er et tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet regionen har å by på. Sjekk inn skal være en møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstaker.

Sjekk inn ble arrangert første gang i 2016. Da var det 28 utstillere og vel 200 besøkende. I 2017 ble arrangementet flyttet fra bysentrum til Campus Ålesund. Denne gangen var det hele 38 utstillere og om lag 500 besøkende. Vi har fått tilbakemelding om at arrangementet har ført til nyansettelser og viktig nettverksbygging.

Som utstiller vil dere bli dere bli presentert som deltaker på Sjekk inn gjennom våre nettsider, arrangement på facebook, i deltakerinformasjon og pressemeldinger.

Sjekk inn 2018:

Tid:                                    27. desember fra  kl. 17:00 -20:00

Sted:                                 Campus Ålesund, i kantina på NMK bygget.

Stands:                             Utstillerne får standplass på ca. 2 meter. Rigging av stands fra kl. 15.00.

Kostnad:                          Kr 5.500 pr standplass.

Påmelding:                      Påmeldingsskjema for Sjekk inn

Påmeldingsfrist:             5. desember. NB! Antall standplasser er begrenset.

Kontaktperson:               Elisabeth Aasen, 70 16 20 45 / 41570979,                elisabeth.froyen.aasen@alesund.kommune.no  

  

   

 

Fagseminar 20. november - bedriftsrelevante analyser

Hvilket analysetilbud finnes i marin og biomarin næring i dag, hva mangler vi og hvordan løser vi fremtidens analysebehov? Ingen deltakeravgift - påmelding åpen nå!

Blue Legasea
Anja.jpg

Formålet med seminaret er å etablere en felles forståelse om relevante analyser for marin og biomarin næring mellom gjennom dialog mellom bedrifter og tilbydere av analysetjenester. Hvilke analyser er tilgjengelige i dag og hva er behovet fra næringen? Seminaret skal blant annet kunne gi svar på hvor man skal henvende seg for:

 • Sensoriske analyser
 • Kjemiske og mikrobiologiske analyser
 • Ekstrahere komponenter fra marint råstoff
 • GMP/GLP analyser
 • Pilot-studier
 • Storskala studier
 • Miljøanalyser

 • Seminaret holdes på norsk og vil gi en god oversikt hvor man skal henvende seg i det enkelte tilfelle, avdekke eventuelle analysemangler i dagens tilbud, og ikke minst være en god mulighet til å etablere nye bekjentskaper og samarbeid. Etter foredragene vil det bli servert lunch og tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

  PROGRAM og PÅMELDING  

  0900 – 0910:   Introduksjon seminar og velkommen

  Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

  0915 – 0930:   Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

  Natalia Rønneberg Dahl – Key Account og Analytic Service Manager, Eurofins

  0930 – 0945:   Analyser med fokus på marin prosessutvikling

  Asgeir Sæbø – CEO, Innolipid

  0945 – 1000:   Møreforskning Ålesund – Analyser fra hav til bord

  Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger – Forskere, Møreforskning Ålesund

  1000 – 1015:   NOFIMA – helhetlig biomarin verdiskapning

  Runar G. Solstad – Forsker, NOFIMA

  1015 – 1030:   Spørsmål fra salen til foredragsholdere

  1030 – 1100:   Kaffepause

   1100 – 1115:   Laboratorieinfrastruktur ved Institutt for biologiske fag Ålesund.

  Ann-Kristin Tveten Førsteamanuensis, NTNU og Kristine Kvangarsnes PhD-kandidat, NTNU

  1115 – 1130:   Opprinnelsestesting av marine ingredienser - får du det du betaler for?

  Erik Fuglseth – CTO, ORIVO

  1130 – 1145:   Hva kan RISE hjelpe den norske biomarine næringen med?

  Johan Svenson – Ass. Professor & Forskningssjef RISE Kjemi & Materialer

  1145 – 1200:   "Enkle" og avanserte massespektrometriske analyser i marine ingredienser

   Trude S. GuldbergResearch Scientist, SINTEF Industri

  1200 – 1215:   Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

  Jannicke Fugledal Remme/Robert Wolff, Forsker, SINTEF Ocean

  1215 – 1230:   Spørsmål fra salen til foredragsholdere

  1230 – 1430:   Lunch

  Konferansen holdes på norsk.Frist for påmelding 15. november

  PROMAC final Conference Ålesund 8. og 9. November

  The PROMAC project has been working with sustainable utilization and processing of macro algae into
  health promoting protein products for human food and animal feed. Several spin-off projects have also
  been developed from the project results in order to further explore preservation process of seaweeds
  after harvesting.

  Blue Legasea
  promac logo.jpg

  We are pleased to invite you to the PROMAC conference in Ålesund on the 8th and 9th of November.

  Information about the conference, program, registration and accommodation HERE

  Follow this link in order to register: https://events.provisoevent.no...

  If you have any questions please  contact Dr. Céline Rebours /PROMAC Project Manager (Celine.Rebours@moreforsk.no, tel +47 70 11 16 13)

  or Ana Karina Carvajal (ana.k.carvajal@sintef.no,  Mobil: 92463388)

  Looking forward to see you in Ålesund!


  www.promac.no

  4 millioner kroner til forprosjekter

  Relevant utlysning for små og mellomstore bedrifter innen foredling av bioressurser!

  Blue Legasea
  Møreforskning 1.jpg

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i samarbeid ut midler som skal gi mer innovasjon innenfor bioøkonomien. Midlene skal stimulere bedrifter til å avklare potensialet i innovative ideer som kan lede frem til nye prosesser eller produkter.

  Bioøkonomi favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, til forskjell fra ikke-fornybart karbon.

  Denne utlysningen retter seg mot industrialisering av teknologi eller produktutvikling som bidrar til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff. Det oppfordres spesielt til teknoøkonomiske studier for å avklare lønnsomheten i nye produksjonsprosesser eller prosjekter som skal dokumentere bærekraft/miljøeffekt ved nye produksjoner

  For mer informasjon om utlysningen - sjekk denne linken


  Stor interesse for lipid konferanse 24-25.Oktober

  Konferansen i Ålesund vil dekke områder av interesse for produksjonsledere, kvalitetsledere og forskere på høy kvalitets lipidprodukter til human konsum. 80 deltagere allerede påmeldt!

  Blue Legasea
  Trandrikker.png

  Den internasjonale konferansen har som målsetning å legge frem den siste kunnskapen om prosess relatert lipid oksidasjon og  beslektede områder. Nordic Lipid Forum er arrangør. Fullstendig program finner du her:

  Program 24. and 25. Oktober

  For ytterligere informasjon kontakt:

  Robert Wolff: secretary@lipidforum.info

  Iren Stoknes: iren.stoknes@pelagia.com

  Astrid Nilsson: astrid.nilsson@nofima.no

  Registrering  HER ( stenges 16. oktober)  Halstensen Granit AS ny partner

  En foregangsbedrift i 100 % bruk av marint råstoff slutter seg til klyngeprosjektet.

  Blue Legasea
  granit.jpg

  Rederiet har i mange år vært aktive i ulike prosjekter knyttet til utvikling av høyverdige kvalitetsprodukter fra hvitfisk. De arbeider med bl.a med utvikling av ombordprodusert fiskemel til human anvendelse og søker aktivt å avdekke nye lønnsomme produktegenskaper og markedsmuligheter i bærekraftig prosessering av restråstoff gjennom praksis og forskningsprosjekter. Halstensen Granit er involvert i samarbeid med flere av Blue Legasea partnerne allerede og vi ønsker de velkommen inn i klyngen!

   

  Det skjer i august!

  Arctic Nutrition tas opp i bransjeforeningen legemiddelindustriforeningen, Blue Legasea er på NOR-Fishing og nytt møte i faggruppe fiskemel hos Innolipid i Ålesund.

  Blue Legasea
  oppstart studie haukeland arctic.jpg

  21 august:  Arctic Nutrition markerer medlemskap i bransjeforeningen Legemiddelindustrien

  SelskapetArctic Nutrition har nylig blitt opptatt som medlem i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI).Dette markerer starten på siste fase for å få godkjent et produkt mot hudsykdommen Psoriasis. Arctic Nutrition har brukt flere år og store ressurser for å dokumentere effekten av et spesielt silderognekstrakt mot denne vanlige sykdommen, som rammer 1-2 % av jordens befolkning. I den avsluttende fasen vil selskapet gjennomføre et såkalt fase III studium, som innbefatter utprøving på 200-400 pasienter i flere land. Et vellykket fase III studium vil så danne grunnlaget for en søknad om markedsføringstillatelse i EU i 2021.

  Den 21. August vil ÅKP Blue Innovation Arena offentliggjøre medlemskapet i LMI sammen med Arctic Nutrition og Direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem. Under markeringen vil Arctic Nutrition også fortelle om den spennende reisen fra ingrediensselskap til legemiddelselskap og potensialet for å lage en ny helseindustri på Sunnmøre.  

  Forskningsposten v/Helseforetaket Møre og Romsdal og Marine for Health vil også være tilstede.

  21-24 august: Blue Legasea representert på Nor Fishing i Trondheim

  Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

  Blue Legasea vil være representert med prosjektleder Wenche Uksnøy og Svein Erik Gaustad som er prosjektleder for Marine for Health. Bedre utnyttelse av restråstoff er i vinden som aldri før så kom innom Møre og Romsdals Fylkes fellespaviljong T-116- stand 11, for å slå av en prat?  

  23. august : Kort matnyttig seminar på Prinsen Kinosenter fra kl 15.00-18.00 #digitalharvesting #meaningfulinsigths @nor-fishing2018

  Blue Legasea medlemmene Aker Biomarine og Optimar snakker om hvordan de nyttiggjør seg "Big data, small data and Fish data" PROGRAM HER

  PÅMELDING TIL oyvind@doxacom.no - begrensede antall plasser!

  27. august: Møte fiskemelgruppen hos Innolipid

  Vi gjentar suksessen fra mars - denne gangen blir det møte i fiskemelgruppen hos Innolipid i Skarbøvik/Ålesund. Vi starter med lett lunsj, før det blir presentasjon og omvisning. Nærmere spesifisert program kommer og blir sendt ut til gruppen - Hold av dato 27.08 fra kl 1200 til 1500. Kontakt wenche@legasea.no om du er interessert i å delta.

  Innolipid er et FOU selskap som tar på seg forskningsoppdrag innen prosessering av marine råvarer. Bedriften har laboratorium med alt utstyr som er nødvendig for å kjøre hele prosessen i liten skala fra oppmaling av reststoff, via hydrolyse, micro- og nanofiltering til spraytørking. Videre har bedriften tungt analyseutstyr LC-MS/MS (QTOF), HPLC, GC etc. Innolipid har flere av medlemmene på sin kundeliste og ser for seg betydelig økt aktivitet innen levering av morgendagens løsninger for utnyttelse av marine råvarer.

  Medio September

  Fagseminar; Presentasjon av bedriftsrelevante analyser for den biomarine næringen

  I ÅKP Blue Innovation Arena planlegger Marine for Health et fagseminar hvor det presenteres hvilke analyser som er tilgjengelig for bedrifter i hele verdikjeden fra fangst og produksjon av råstoff til videreforedling og sluttprodukt på sjø og land. Formålet med fagseminaret er å gi en oversikt over hva som er tilgjengelig av bedriftsrelevante analyser slik at bedrifter effektivt kan henvende seg til korrekt aktør. Dagen vil også være en god mulighet til å påpeke hvilke analyser bedriftene mangler i dag. Resultatene fra fagdagen vil gi et godt fundament for Marine for Health til å utarbeide et dossier over bedriftsrelevante analyser i den biomarine næringen. Informasjonen vil så være tilgjengelig på Marine for Health sin portal i løpet av høsten 2018.

  EAT Foundation - seafood can fix it?

  Inspirerende konferanse og partnersøk i Stockholm.

  Blue Legasea
  IMG_6060.JPG

  Sammen med Blue Legasea partner Nordic Wildfish deltok vi i juni på konferansen EAT Forum i Stockholm. Målsetningen med turen var flere.  Klyngeprosjektet søker internasjonale partnere som vil løfte bærekraftige løsninger fra havet og optimalisere bruken havets ressurser – samtidig som vi ser betydningen av å sette havets ressurser på agendaen som en del av løsningen for å mette verdens befolkning.

  Konferansen var inspirerende og hadde en imponerende rekke av globale vitenskapsfolk, næringslivsledere og politikere på talestolen. Vi fikk bekreftet at der er en stor jobb å gjøre for å balansere budskapene og kunnskapen som blir fremmet knyttet til utfordringene og mulighetene i havet. Vi er alle enig i at det enorme plastproblemet og overbeskatting av havets ressurser er globale problemer som må tas på største alvor og krever utstrakt samarbeid mellom nasjoner og kunnskapsmiljø. Vi savnet imidlertid fokus i konferansen på havets muligheter. Vi opplever det som underkommunisert at havet er en vesentlig del av løsningen når det kommer til å dekke matbehov og økende helse og livvstilsproblemer, og at havet i global forstand er en kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for store deler av verdens befolkning. Dette håper vi at arrangørene sammen med sine samarbeidspartnere får løftet til neste års konferanse og at dette i større grad blir dratt inn i EAT Foundation sitt gode arbeid fremover. Dette vil vi være med å bidra på!

  Her kan du finne videoer fra noen av innleggene på konferansen

  FAKTA OM EAT

  EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. «Utfordringer innen matsystemet er noe vi må håndtere i fellesskap. Stadig flere ledere har fokus på løsninger innen matproduksjon», sier Stordalen.

  Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri.

  De store spørsmålene på Eat-konferansen inkluderer ikke bare hvordan man kan produsere nok mat, men også trygge tilgangen på sunn, bærekraftig mat til en voksende befolkning. 700 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Verdensbefolkningen ventes å nå ti milliarder i 2050 og nå står matproduksjon for nesten en fjerdedel av klodens klimagassutslipp. Samtidig gir klimaendringer nye utfordringer for jordbruket.

  Våren 2018

  Klyngearbeid dreier seg i stor grad om samarbeid og delingsvilje for å bygge kunnskap og verdiskaping i næringen. Mange interessante koblinger og møter har skjedd i løpet av våren. Her er et utvalg av våre aktiviteter!

  Blue Legasea
  IMG_0950.jpg

  Møteplasser

  Klyngesamling og eiermøte 1.februar 

  Godt oppmøte fra næringen og interessant diskusjoner om klyngeprosjektets innhold fremover preget dagen i tillegg til gode faginnlegg. Workshop engasjerte deltagerne på disse spørsmålene:

  Hvordan ser vårt klyngeprosjekt ut de neste 5 årene? Hva er aktivitetene vi kan samarbeide om i vår klynge? Hva er de verdiskapende aktivitetene for klyngemedlemmene? Hva skal være løftet vi kan bidra med for Norge? Hva er utfordringene vi har for å nå verdiskapingspotensialet i næringen? Vi tar med innspillene i vårt arbeid videre og til NCE søknad som står for døren.

  Konferansene - FOU mobilisering Havbruk 16.april og Fra Hav til marin ingrediens 17.april

  Blue Legasea var medarrangør i 2 dagers konferanse 16 og 17 april – sammen med Sjømat Norge, Biotech North, FHF, Møreforsking, NTNU og Sintef Ocean.

  Statssekretær Veronika Pedersen Åsheim fremhevet i sitt innlegg 17.april mulighetene i biomarin næring. Sammen med en rekke gode representanter fra industri, bransjeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt fikk vi fremheva forskjellige tema knytta til potensialet og utfordringene som må tas tak i for vår nasjonale biomarine næring. Der var gode tilbakemeldinger fra deltagerne og innleggs holdere og hele 250 deltagere fra industri, forskning og akademia møtte opp fordelt på de to dagene. Det er vi veldig fornøyde med og vi har stor tro på samarbeidsmodell mellom aktørene knyttet til regionen og Campus Ålesund som sammen fronter havets muligheter!

  Foredragene fra klyngesamlingen og konferansene er tilgjengelig – kontakt wenche@legasea.no

  Nyskaping

  Det har vært full fart i ÅKP Blue Innovation Arena hele våren – for å følge aktivitetene der anbefaler vi at du følger med på Facebooksidene til Arenaen. Flere av våre medlemmer er aktive brukere av Arenaen til workshops, presentasjoner og prosjektarbeid – og her er plass til flere! Ta kontakt med ellen@aakp.no om du ønsker å vite mer om hva vi tilbyr her!

  Et høydepunkt denne våren var Sparebanken Møre sin finale i Næringsteft konkurransen 8 mars. – 2 av 3 finalister kom fra biomarin sektor – og Blue Legasea medlem Agrimare Bio vant 1 mill. KR for videre utvikling av sitt konsept på oppdrett av børstemark! At Seaweed Alliansen også er en av 3 finalister sier noe om kraften i samarbeid og at grundere i vår næring utmerker seg på dette. Lykke til videre, vi vil følge dere tett!

  Besøk/vertskap

  I april var Blue Legasea og ÅKP vertskap når ulike deler av Nærings og Fiskeridepartementet var på besøk hos sentrale næringsmiljø rundt om i landet . Den 9. april fikk marin og biomarin næring ekstra fokus på Campus Ålesund, og vi retter stor takk til medlemmene Rimfrost, Nordic Wildfish, Arctic Nutrition, Tango Seaweed og toppledere i flere av klyngens selskaper som bidrog til at næringsminster Torbjørn Røe Isaksen og hans følge forlot Ålesund med mye god kunnskap i kofferten.

  Fredag 20 april - under The North west festivalen deltok vi på Bærekraftsdagen i Ålesund arrangert av vår partner NTNU Ålesund, NORAD og nye Ålesund Kommune.  En spennende dag der bl.a innlegget til DNV GL og konserndirektør for bærekraft Bjørn Haugland satte FNs bærekraftsmål på kartet på en fremdragende måte.


  Nye Ålesund Kommune har valgt å ta eierskap til FN`s bærekraftsmål nr 14 – livet under vann – og Blue Legasea har sammen med GCE Blue Maritime selvsagt sluttet seg til samarbeidsavtalen om å jobbe for dette målet som en av to viktige havklynger i regionen.9 mai fulgte vi opp med å presentere Blue Legasea klyngeprosjektet og våre målsetninger til formannskapet i Ålesund Kommune.  

  Klynge til klyngesamarbeid

  Der er et godt samarbeid på tvers av klyngene som arbeider med havets ressurser. Blue Legasea har det siste året jobbet med Biotech North i Tromsø som har god komplementær medlemsmasse og fokus på bioprospektering og forskning på utnytting av nye ressurser fra havet.

  I februar besøkte vi Arena Torsk klyngen på Myre og vi fikk gjenbesøk av selskapet Vesterålen Marine Oljer og Fiskeriparken i april i Ålesund. Spennende koblinger og nye samarbeidsprosjekter i «pipeline». Takk til EPAX og Optimar som bidrog til et vellykket besøk og samtaler.

  I april var også NCE Seafood Cluster på snarvisitt og vi benyttet anledningen til et besøk i ÅKP Blue Innovation Arena og erfaringsutveksling på aktiviteter for medlemmene våre.  

  Sist men ikke minst har 4 klynger innen hav, land og bioøkonomi (Biotech North, NCE Seafood Cluster, Heidner Biocluster og Blue Legasea) nå gått sammen om å lage konferansen «Land møter Hav» - som arrangeres 7 november på Hamar. Et unikt samarbeid og en unik konferanse! Mer informasjon HER- program oppdateres løpende etter sommeren.  

  Prosjektnytt

  * «Grunderskap i klynger» søknad fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge, Blue Legasea med i påfølgende Scale-Up program som dras igang høsten 2018. Les mer om programmet HER

  * Mai var oppstart av “Human side of digitalisation” – første aktivtet ut var «Rock and Research» festival på Giske den 13. Juni som samlet 150 unge arbeidstakere til dialog om fremtidens arbeidsmarked. Blue Legasea er prosjektdeltager sammen med GCE Blue Maritime. 

  * Q-Omega-3 prosjektet

  12.04 var det prosjektdag hos NOFIMA på Ås med oppsummering av resultater sålangt og presentasjon av foreløpige markedsdata  

  NCE posisjonering - vi søker oss opp i klyngeprogrammet

  Prosjektorganisasjonen og styret har gjennom våren 2018 arbeidet med strategien til Blue Legasea`s kommende NCE søknad. NCE prosessen og søknad om videre offentlig støtte gjennom klyngeprogrammet er viktig for å kunne videreføre og løfte Blue Legasea prosjektet ytterligere. Forutsigbar finansiering er avgjørende for å kunne gjennomføre de aktivitetene partnerne ønsker for å lykkes med målene til klyngesamarbeidet. Vi har engasjert kommunikasjonsbyrået Creuna i arbeidet. Creuna har bidratt med «temperaturmåling» blant våre interessenter, workshop med kjernemedlemmer og arbeider med merke og kommunikasjonsplattform. Frist for søknaden er 14.09.19 – og offentliggjøring av ny status skjer 8 november i Oslo.  

  Dette har også skjedd i i klyngeprosjektet og klyngen i løpet av våren:

  • Nye medlemmer opptatt i Blue Legasea
   • Optimar, Green Cycle AS, Seaforest AS, og Tango Seaweed AS
  • Marine for Health er startet opp og i gang med arbeidet på disse 4 hovedpilarene:
    1. Utvikling av regulatorisk kompetanse for å hjelpe bedriftene til effektiv posisjonering og utvikling av relevant dokumentasjon for å posisjonere nye produkter i riktig markedssegment.
    2. Etablering av kunnskapsdatabase med oversikt over aktører som tilbyr relevante analysetjenester for nødvendig dokumentasjon
    3. Utvikling og etablering av søkbar datatbase med kvalitetssikrete kliniske studier som er relevante for kommersialisering av marine ingredienser
    4. Formalisering av samarbeid med kliniske miljøer som gir tilgang på kompetanse for gjennomføring av kliniske studier, noe som er nødvendig for dokumentasjon av helse- og ernæringseffekt.
  • Møreforskning annonserer at de åpner nytt marint laboratorium i august på NMK/Ålesund
  • Emisjon i Calanus: https://www.mynewsdesk.com/no/...
  • Blue Legasea v/ prosjektleder Wenche Uksnøy er tatt opp i styringsgruppen for OPTIMAT, og som medlem i NTNU RSA Teknologi og næringsliv i Trondheim.
  • Atlanterhavsparken er i god driv med sitt arbeid med å få nasjonal status og har fått full støtte fra Ålesund Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune i sitt videre arbeid.

   

   

   


  BIOPROSP 2019

  BIOPROSP ble organisert for første gang i 2002 og har i løpet av de siste 14 årene utviklet seg til å bli en av de mest betydningsfulle konferansene innen marine bioprospektering og bioteknologi. Konferansen i Tromsø trekker til seg talenter, forskere og næring fra Europa og resten av verden.
  Call for abstracts åpnet nå!

  Blue Legasea
  bilde bioprosp.png

  Presenter din forskning

  BIOPROSP_19 vil legge vekt på bioraffinering, syntetisk biologi, marine bioaktive molekyler og nye ressurser og trender innen marin bioteknologi. Forskere og bedrifter innen marin bioteknologi inviteres til å presentere sin forskning i programmet.

  «Call for abstracts» åpen nå for påmelding HER

  Vitenskap møter industrien

  BIOPROSP forener forskere med industri, for å oversette grunnleggende forskning til anvendt forskning med industriell bruk. Dette er et utmerket internasjonalt møtested for forskere og næringslivsrepresentanter, samt finansieringsorganer og organisasjoner.

  Mer informasjon om BIOPROSP_19 HER

  DIGICAT - katapult for havnæringene

  Hurra! ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult.

  Blue Legasea
  nye_katapult_sentre__1082.jpg

  Flere medlemsbedrifter er allerede i gang  - ser du muligheter for din bedrift, ta kontakt!

  Pressemelding fra ÅKP Blue Innovation Arena AS                                                    Ålesund, 5. juni 2018  

  SKAL BYGGE VERDENSLEDENDE TESTSENTER FOR DIGITALE TVILLINGER OG VIRTUELL PROTYPING  

  ÅKP Blue Innovation Arena og industrien på Møre ble i dag tildelt status som Norsk Katapult. Får flere titalls millioner kroner til å utvikle fremtidens testsenter for avansert simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping.  

  ÅKP Blue Innovation Arena AS var en av 11 søkere i årets utlysning.  

   «Dette er fantastiske nyheter og en viktig anerkjennelse av den verdensledende kompetansen industrimiljøet på Møre har bygd opp rundt simulering og virtuell prototyping, sier Per Erik Dalen i ÅKP Blue Innovation Arena  

  Digitalt havrom

  ÅKP Blue Innovation Arena AS har på vegne av industrien på Møre blitt en del av Norsk Katapult-programmet. Konsortiet består av et stort antall små, mellomstore og store industribedrifter, GCE Blue Maritime Cluster og ledende FOU-partnere som SINTEF og NTNU. Rolls-Royce Marine er blant bedriftene har bidratt aktivt i arbeidet med Katapult-søknaden.   

  • At næringsklyngen på Møre får katapult-midler er en veldig velkommen nyhet. Vi har allerede det første prosjektet klart til avspark, og gleder oss til å komme i gang, sier Svein Kleven, SVP Engineering, Technology & Quality, Rolls-Royce Marine.  

  Katapult-senteret i Ålesund skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Den verdensledende maritime klyngen på Møre har i 15 år bygget opp en unik kompetanse og gode verktøy for simulering, virtuell prototyping og testing. Med økte ressurser fra katapult-programmet får miljøet her ekstra motivasjon til å utvikle disse verktøyene videre og bygge kompetanse som kommer hele det norske havbaserte næringslivet til gode.

  – Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viktig nasjonal satsing

  Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere og styrke den internasjonale konkurransekraften. Les mer på www.norskkatapult.no  

  Kontakt:

  Per Erik Dalen

  CEO, ÅKP

  (m) 0047 920 60 370  

  Frank Støyva Emblem

  Kommunikasjonssjef, ÅKP Blue Innovation Arena

  (e) frank.stoyva.emblem@aakp.no

  (m) 0047 988 555 952  8.juni World Oceans Day

  Hvordan kan DU øke oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet ?  Blue Legasea
  IMG_5527.JPG

  Visste du at FN har etablert 8 juni som verdenshavenes dag?

  "Ideen om opprettelse av en egen dag ble for første gang lansert på verdenskonferansen i Rio i 1992, etter forslag fra Canada, men først i 2008 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/63/111 som fastslår at 8. juni skal være FNs internasjonale dag for verdens hav.

  Resolusjonen oppfordrer land og organisasjoner til å fortsette samarbeidet om navigering og sikkerhet på sjøen, samt å forebygge, redusere og kontrollere forurensning fra skip.

  Medlemslandene oppfordres til å øke satsing på forskning og å dele informasjon om verdens hav, for å styrke felles kunnskap om havene og navigasjonen der, spesielt i internasjonalt farvann, i havner og i verneverdige områder." (Kilde: FN sambandet )

  Du kan f.ex bidra ved å bruke mindre plastikk og resirkulere den plastikken du bruker. Det oppfordres også til å bruke disse "hashtags" i sosiale medier for å spre budskapet om å rydde havene :  #WorldOceansDay, #SaveOurOcean.

  Møreforsking etablerer ny marin lab

  Møreforsking og NMK ønsker å styrke det marine forskningsmiljøet ved Campus Ålesund

  Blue Legasea
  doc_3192_4[1].jpg


  Møreforsking er et forskningsinstitutt lokalisert i Møre og Romsdal som tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Ved Møreforsking Ålesund er det livet i havet som står i fokus og instituttet er særlig opptatt av hvordan vi kan høste og utnytte de marine ressursene våre på en bærekraftig måte. Møreforsking er i vekst og vil gjennom det nye laboratoriet øke kapasiteten sin innenfor forskning på råstoffkvalitet, marine ingredienser, bioteknologi, biologi og kjemi. Dermed styrker instituttet aktiviteten sin innenfor alle faglige satsingsområder; bærekraftige økosystem, bioøkonomi og sjømatkvalitet.

  Forskningssjef Inge Bruheim ved Møreforsking Ålesund påpeker at laboratoriet blir svært viktig for å generere forskningsdata som igjen bidrar til grensesprengende forskningsresultat, til nytte for næringsliv i regionen.

  Mørelaben blir et viktig supplement til næringsklyngen Blue Legasea i utviklingen av helsefremmende ingredienser fra havet. Produktutvikling og kommersialisering av marine ingredienser krever ulike typer analyser og systematisk dokumentasjon, sier Wenche Uksnøy, leder for Blue Legasea, og fortsetter: «Satsningen fra Møreforsking på denne type infrastruktur vil støtte opp under det gode arbeidet som allerede foregår ute i bedriftene og Mørelaben vil være et viktig bidrag til fremtidig verdiskaping i biomarin næring både regionalt og nasjonalt.»

  Laboratoriet vil styrke vår kunnskapsbygging og blir viktig i arbeidet med å formidle forskning. Ut over at det er et forskningsmessig løft håper vi også at det vil inspirere barn og unge i alle aldre til å lære mer om realfag og naturvitenskap slik at vi kan rekruttere mange talenter til forskning og marin næring i fremtiden, sier direktør i Møreforsking Agnes Gundersen. Vi er glade for at Møreforsking velger å øke tilstedeværelsen ved å etablere laboratoriet sitt på NMK og ser frem til nye spennende aktiviteter og nye muligheter for samarbeid på huset. NMK starter omgående arbeidet med å klargjøre Mørelaben. Det blir prøvedrift av laben allerede i sommer og offisiell åpning planlegges i løpet av august 2018, sier Kaj Westre.

   

  Kontaktpersoner:

  Trygg Barnung, Lab-ansvarlig Møreforsking Ålesund, tlf 970 46 337

  Inge Bruheim, forskningssjef Møreforsking Ålesund, tlf 416 46 382

  Agnes Gundersen, direktør Møreforsking AS, tlf 926 11 524

  Kaj B. Westre, NMK, tlf 909 33 580

  Nyheter