Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Inspirert av Harald Tom

Masterstudent i internasjonal business og markedsføring bidrar til kunnskap om hvordan dra filetproduksjon tilbake til Norge.

Blue Legasea
thomas og wenche.jpg

Studien har som mål å gi en bedre forståelse av hvordan man kan optimalisere (og forhåpentligvis realisere) filetproduksjon i høykostland ved å belyse motivasjonsdrivere nødvendige for å ta tilbake filetproduksjon.

Vi fikk stilt Thomas Aleksander Hansen noen spørsmål knyttet til samarbeid med klyngen og valg av tema.   

1.       Hvilken verdi har det for deg å samarbeide med NCE Blue Legasea?

- I første runde var klyngeadministrasjonen en sparringspartner, der vi så på hvilket av fokusområdene klyngeprosjektet hadde som passet opp mot mine interesser og mål om en relevant problemstilling. Senere bistod klyngeadministrasjonen med å legge frem problemstillingen min til bedriftene som da kunne velge om de ville delta i undersøkelsen jeg gjorde. Meningene, erfaringene og svarene disse ga på min problemstilling vil selvsagt prege oppgaven, og det har vært veldig spennende og interessant å lære om kompleksitet i næringen og verdikjeden. Det har vært av stor betydning for den kvalitative undersøkelsen å møte aktørene i næringen direkte. Slik får jeg verdifull innsikt fra de som kjenner området.

 - Jeg har vært heldig og fått representanter fra både fangstleddet og prosessindustrien med i undersøkelsen, og de har bred kunnskap om tematikken. 

2.       Hvorfor marint fokus i en master i int. business?

- Jeg er nok påvirket av NTNU sitt fokus på HAV, HELSE OG HANDEL som overordnede strategiske satsningsområder. Jeg har opplevde underveis i studiet at Campus Ålesund virkelig lever opp til sitt rykte om å være «nærings nær» - flere marine og maritime bedrifter har vært innom som gjesteforelesere, og der er virkelig et unikt økosystem på Campus knyttet til utvikling av havnæringene. Jeg ville også gjerne velge et tema som var relevant i forhold til fremtidige jobbmuligheter.  

3.       Hvorfor akkurat dette tema for din masteroppgave?

 - Det er jo morsomt å skrive om noe som kan bidra til løsning på de store globale utfordringene? «Bærekraftig optimalisering av marine ressurser» er dradd opp i mange sammenhenger som sentralt både for å møte verdens utfordringer knyttet til matproduksjon, riktig ernæring og mulig ny verdiskaping. Når jeg på NCE Blue Legasea sitt kick-off 31. januar også hørte Fiskeriministeren si at han ville bli husket for å være den fiskeriministeren som tok produksjon tilbake til Norge - var det ikke fritt for at det kriblet litt og at motivasjonen steg for å sette i gang!

Vi ønsker Thomas Aleksander Hansen lykke til i det videre arbeidet og ser frem til konklusjonene😊  

Bakgrunn for oppgaven :

United Nations estimerer at verdensbefolkningen kommer til å vokse til 9 milliarder innen 2050. Dette bringer på flere utfordringer som bl.a økt matproduksjon og forbrukere som setter høyere kvalitetskrav til mat og miljøvennlige produkt. Bærekraftig optimalisering av marine ressurser og økt sjømatproduksjon er poengtert som en av løsningene til denne globale utfordringen, noe som reflekterer verdiskapingspotensialet som ligger i norsk fiskerinæring. Norges Sjømatråd estimerte at 7 av 10 fisk ble sendt ut av landet ubearbeidet, og at mye av prosesseringen og verdiskapningen skjer i lavkostland lokalisert i Øst-Europa og Asia. Forskere mener at ved å ta tilbake hele eller deler av prosesseringen/filetindustrien, så kan den norske fiskerinæringen oppnå fordeler som økt verdiskapning, økt konkurransekraft, bedre samarbeid internt i klynger, oppnå et mer høy-kvalitets og bærekraftig produkt, samt bedre utnyttelse av restråstoffet. Dette er med på å styrke posisjonen til Norge som en foregangsnasjon på fisk.

Veileder er Bella Nujen v/Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU Ålesund