Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Land møter Hav 2019 i Ålesund

Konferanse Bioøkonomikonferanse for å styrke innovasjonssamarbeid og verdiskaping i blå og grønn sektor. Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til den unike konferansen «Land møter hav».

Konferansen er nå fulltegnet

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: NMK, 7 et. Borgundveien 340
2019 LMH illustrasjon med arrangører og tid og sted.JPG

Program

Konferansier: Heidi Nakken, EU Rådgiver ÅKP 

12:00 Registrering m/kaffe

Felleslunsj i anledning Campus Uka ved Møretanken 

12:30  Åpning av konferansen

Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter (SP)

Blå/grønn innovasjon med utspring i tradisjonelle næringer

Patogen v/ CEO Jørn Ulheim

Bærekraftig lakseoppdrett på land

Salmon Evolution v / CEO Odd Tore Finnøy 

Kaffepause

13:30    Teknologi og digitalisering

Teknologi for økt utnyttelse av biomasse fra land og hav

Sintef Manufacturing v/ Spesialrådgiver Marit Aursand

VR og AR teknologi reduserer avstanden mellom hav og land

Doxacom v/ Senior rådgiver Unni Grebstad

Økt konkurransekraft gjennom digital transformasjon med smarte sjekklister og oppgaver

Zegeba v/ COO Line Skarmyr

Aquacloud

NCE Seafood Innovation v/ CEO Nina Stangeland

Pause og en matbit 

14: 50  Eksempler på blågrønt samarbeid og prosjekter

Blue Circular Economy, et EU-prosjekt om økt verdiskapning ved resirkulering av fiskeutstyr

NTNU Ålesund v/ Siv Marina Flø Grimstad

Noen må ta seg av rest-råstoffene: Fisk og alger som gjødsel til planter

NORSØK v/ Anne-Kristin Løes

Fra hav og jord, til åker, fjøs og bord

Møreforsking og NORSØK v/ Agnes Gundersen  

Røyeoppdrett – Innlandet blir del av akvakultureventyret

Klosser Innovasjon v/ Tone Blixøen

Digitalisering og bærekraftig matproduksjon hånd i hånd

NOFIMA v/ Nils Kristian Afseth 

Biocycle- Hvordan kan et lite krepsdyr bidra til økt
ressursutnyttelse og bærekraft i biobaserte næringer?

SINTEF OCEAN v/Kirsti Greiff

16:00  Workshop

17:30  Paneldebatt: Hvordan kan vi ta dette videre?

Annik Fet/ NTNU Ålesund, Vebjørn Krogsæter/Ordfører i Haram (SP),

Agnes Gundersen/ Møreforsking, Marit Aursand/ Sintef Manufacturing,

Odd Tore Finnøy/ Salmon Evolution, Frank Larsen /Klosser Innovasjon 

18:00 Oppsummering og avslutning, lansering av LmH2020