Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vi søker prosjektleder fiskeri

Vil du bidra til innovasjon og utvikling av norsk fiskerinæring?

Blue Legasea
aÌŠkp_3stillinger_700x515px (002).jpg

Prosjektleder

Fiskeri

  • Vi søker fremoverlent prosjektleder til NCE Blue Legasea – en marin næringsklynge som arbeider for økt verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene gjennom tverrsektorielt samarbeid
  • Prosjektleder inngår i klyngeteamet og vil ha spesielt ansvar for å fremme samarbeid og innovasjon mellom fiskeflåte, utstyrsleverandører og prosessindustri.
  • Den rette kandidaten har bransjerelevant næringslivserfaring og godt nettverk innen fiskerisektoren
  • Sentrale arbeidsoppgaver vil være å ta initiativ til og lede samarbeidsprosjekter mellom ulike aktører i næringen, samt medlemsarbeid og nettverksbygging i et nasjonalt perspektiv.

Spørsmål om stillingen kan rettes til klyngeleder Wenche Uksnøy - Wenche@legasea.no - 900 15 073 eller Personalhuset ved Ivar Morten Normark - ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com - 975 01 433 

Full stillingsbeskrivelse http://bit.ly/2rMO9d5

Les mer om andre ledige stillinger i ÅKP  HER og på Finn.no