Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Elise Sæle Dahle skal lede ny satsing på blågrønn innovasjon

Satsingen på prosjektet «Land møter Hav» styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon videre.

Blue Legasea
elise land møter hav.jpeg

Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene NCE Blue Legasea, Biotech North, NCE Heidner Biocluster, og NCE Seafood Innovation fortsetter arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi under paraplyen Land møter hav. 

Elise Sæle Dahle starter i den nye stillingen 1. desember, og blir en pådriver for bærekraftig verdiskaping på tvers av landbruk og marin/biomarin sektor.

Elise kommer fra rollen som leder av design- og rådgivningsselskapet Haltenbanken. Der har hun arbeidet med mange ulike oppdragsgivere som spenner fra store internasjonale konsern, via offentlige institusjoner og organisasjoner, til nasjonale og regionale SMB-bedrifter. Hun har ledet store strategiske og tverrfaglige prosesser, og arbeidet mye med forretningsutvikling, merkestrategi og bærekraft.
- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende utfordringen, og ser fram til å bli kjent med bedriftene i klyngene, og komme tett på problemstillingene bransjen kjenner på. Det ligger et stort potensial i å få til samskaping og innovasjon på tvers, sier Sæle Dahle. 
- Ved å jobbe tett sammen, dele erfaringer, kompetanse og idéer, kan vi skape nye forretningsområder og gjøre bioøkonomien til et viktig bidrag i omstillingen av norsk næringsliv, mener den nye lederen av satsningen.
- Vi er svært glade for å få Elise med på laget. Med hennes bakgrunn som erfaren prosjektleder og prosess-fasilitator, er hun trent i å få folk med ulikt faglig ståsted, kompetanse og bakgrunn til å jobbe sammen med komplekse problemstillinger, sier klyngeleder i NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy.


Land møter hav samarbeidet skal bidra som katalysator for prosjektutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. De enkelte klyngene har stor kunnskap innen sine områder, og det er behov for å utvikle felles prosjekter som bidrar til reelle industrielle løft i begge sektorer. Prosjektutvikler skal bidra til å utløse potensialet innenfor innovasjon, verdiskaping, samt kunnskaps- og kompetansedeling på tvers av bioøkonomiene.
Prosjektet «Land møter Hav» er unikt nettopp fordi det ser på innovasjon, verdiskapning og sirkulærøkonomi på tvers. Prosjektet er sikret støtte fra Innovasjon Norge over en 2-års periode.