Go to aakp.no
A PROGRAM IN

EU Focus - Funding and opportunities!

Learn more about the new EU Taxonomy and Horizon Europe Funding!

Blue Legasea
Europe flag.jpg

Webinar om EUs Taksonomi

Det pågår en stille revolusjon innen bærekraftig finansiering. I finansmarkedene ser vi at veksten i grønne obligasjoner øker kraftig. I EU legges nå siste hånd på de nye klassifiseringsreglene, «Taksonomien», som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig investeringer. 

Se webinaret her!

Dyrere lån?

EU vil gjøre det dyrere å forurense, billigere å være grønn og lettere å skille mellom grønnvasking og reell bærekraft. Taksonomien ventes å påvirke alt fra prisingen av selskaper, tilgang på kapital og prisen på lån. Norske bedrifter må derfor være forberedt på å føre regnskap og kommunisere ærlig om klimaavtrykk, sosiale og forretningsetiske forhold i virksomheten.

Horizon Europe funding

Regional kick-off -webinar om Horisont Europa - Møre og Romsdal

Fra nyttår gikk startskuddet for EU sitt nye forskning- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. I dette arrangementet viser hvilke muligheter dette gir bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor i Møre og Romsdal. I tillegg til å vise hva som er hovedinnholdet i Horisont Europa, forteller bedrifter, forskere og fylkeskommunen om sine erfaringer om å søke/delta i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Møre og Romsdal Fylkeskommune, EU-nettverket Horisont 2020 Nordvest, ÅKP, iKuben, United Future Lab Norway/Ålesund kommune.

Regional kick-off -webinar om Horisont Europa - Møre og Romsdal (forskningsradet.no)