Go to aakp.no
A PROGRAM IN

God stemning på Marine for Health seminar

Bedriftsrelevante analyser i fokus.

Blue Legasea
IMG_7414.JPG

Marine for Healths fagseminar «Bedriftsrelevante analyser» ble den 20 november holdt i Blue Innovation Arena. Et spennende program med presentasjoner av tilgjengelige analyser fra nasjonale og internasjonale analysetilbydere vekket interessen hos bedrifter fra hele den marine verdikjeden. I alt var 46 personer samlet der vi fikk godt belyst hva som tilbys av analyser i dag og ikke minst hva bedriftene i den marine og biomarine næringen trenger i tiden framover.

Gjennom foredrag fra Natalia Dahl og Barbro Holm fra Eurofins, Asgeir Sæbø fra Innolipid, Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger fra Møreforskning, Runar G. Solstad fra Nofima, Ann-Kristin Tveten og Kristine Kvangarsnes fra NTNU Ålesund, Erik Fuglset fra Orivo, Johan Svenson fra RISE Research Institutes of Sweden, Trude S. Guldberg fra SINTEF Industri og Robert Wolff fra SINTEF Ocean og gode diskusjoner fra representanter fra den marine næringen fikk vi blant annet belyst temaer som: 

·       Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

·       Risiko og analysebehov makroalger

·       Analyser med fokus på marin prosessutvikling

·       Ekstraksjon av komponenter fra marint råstoff

·       Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

·       Opprinnelsestesting av marine ingredienser

·       Massespektrometriske analyser i marine ingredienser

·       GMP/GLP analyser

Fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser» var første seminar i Marine for Health regi, men i 2019 kommer flere relevante fagseminar som vil øke kunnskapen om marine ingredienser og helse.