Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Informasjonsmøte om utlysninger spesielt relevant for næringslivet i M&R

Forskningsrådet lyser ut i overkant av 1 mrd. kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Blue Legasea
Forskningsrådet.jpg

Søknadsfristen er 11. oktober 2017. Det er mulig å sende inn prosjektskisser og få tilbakemelding på denne før endelig søknadsfrist. Det vil på møtet bli gitt nærmere informasjon om de programmene og utlysningene i Forskningsrådet som er mest relevante for næringslivet i M&R. I tillegg blir det informert om utlysning av midler fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge som retter seg mot omstilling i oljebaserte næringer i Møre og Romsdal. 

Tid:        7. juni, kl. 09.30 – 12.00

Sted:     Radisson BLU Hotell, Sorenskriver Bullsgt. 7, Ålesund

Meld deg på her.

Program

09.30 – 09.45Velkommen og innledning om årets utlysinger av midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet
ved Arthur Almestad, regionansvarlig, Møre og Romsdal

09.45 – 10.45Maritim og marin forskning og utlysning av midler fra MAROFF, Havbruksprogrammet, Marinforsk og Havteknologisatsingen
ved Sigurd Falch, programkoordinator, Forskningsrådet

10.45 – 11.00PAUSE
11.00 – 11.15Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) – Ny utlysing og nye muligheter
ved Arthur Almestad, Forskningsrådet

11.15 – 11.30Regionalt forskningsfond (RFF) - Ekstraordinære midler til omstilling i oljebaserte næringer i M&R
ved Øyvind Herse, RFF/Møre og Romsdal fylkeskommune

11.30 – 12.00Avslutning med lett lunsj