Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Invitasjon til Marbio i Tromsø 25 februar

BIOPROSP_19 i Tromsø 25- 27 februar - omvising i bioprospekteringsplatformen Marbio

Blue Legasea
bioprosp.jpg

NCE Blue Legasea og Biotech North ser store muligheter for ny marin innovasjon og verdiskapning gjennom enda tettere samarbeid mellom medlemmer av begge klynger. NCE Blue Legasea medlemmer inviteres  til omvisning i bioprospekteringsplatformen Marbio mandag 25. februar kl. 17-18 under BIOPROSP_19 i Tromsø. PÅMELDING:  wenche@legasea.no 

I perioden 25-27 februar går den marine konferansen BIOPROSP_19 av stabelen. Den internasjonale anerkjente konferansen belyser siste nytt innen marin bioteknologi og byr på spennende foredrag og workshops fra forskningsmiljøer, næringsliv og virkemiddelapparat. I det omfattende og spennende programmet på konferansen vil disse sesjonene være av særskilt interesse for NCE Blue Legasea medlemmer:

Dag 1 mandag 25. 02.19

Pre-conference workshop: Marine proteins - latest news on enzymatic hydrolysis

Session 1 - Biorefinery for Marine Resources (including micro algae, macro algae, by products from fisheries)

Dag 3 Onsdag 27.02. 19

Session 4 - New resources and trends in marine biotech

Om Marbio

Om Bioprosp