Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kick off - unikt klyngesamarbeid

8 Blue Legasea omega-3 bedrifter - 2 marine klynger - 4 FOU miljø og GOED er nå i startgropen for prosjektet "Sensorisk bransjestandard for marine oljer". 20 april møtes aktørene fra inn og utland i Ålesund til oppstartsmøte og presentasjoner ledet av Møreforskning.

Blue Legasea
sensorikkprosjekt.jpg


Prosjektet har som hovedmål å utvikle en felles norsk sensorisk bransjestandard (gullstandard) for marine oljer. Standarden skal korrelere med allerede etablert internasjonal kjemisk kvalitetsstandard.

God sensorisk kvalitetskontroll vil bidra til økt sikkerhet i tilknytting til næringsaktørenes produktportefølje, mer standardisert, forutsigbar og stabil kvalitet og dermed redusert andel reklamasjoner.

Økt fokus på kvalitet vil også kunne bidra til at den norske omega-3 industrien styrker forspranget og posisjon som ledende leverandør av omega-3 produkt i verden. Dette er spesielt viktig nå som land som Chile, Peru, Kina o.a. har startet produksjon og salg av egenproduserte raffinerte produkt.

Omega-3 produkter kan utvikles fra mange ulike råstoff og i ulike konsentrasjoner. Industrien ser i økende grad også etter nye råstoffkilder. Råstoffkilde, råstoffkvalitet og fettsyresammensetning påvirker smaksbildet. Økt kunnskap om sensoriske egenskaper til marine oljer vil gjøre det mulig å kartlegge om nye råstoffkilder gir prosesserte oljer med akseptabel sensorisk kvalitet. Økt sensorisk kontroll og produktdokumentasjon vil gi industrien en reell mulighet til å videreutvikle sitt konkurransefortrinn globalt.

Innen olivenoljeindustrien har en knyttet ulike sensoriske egenskaper på oljer til de ulike raffineringsprosessene. På den måten kan produsentene vite hvor i raffineringsprosessen de må gjøre endringer når spesifikke avvik i deres oljer oppstår. Bruk av tilsvarende metodikk i produksjon av marine oljer vil gi grunnlag for forbedringer i bedriftenes produksjonsprosedyrer.

Økt produktinformasjonen kan også gi bedriftene mulighet til å utvide kravspesifikasjonen ovenfor sine råstoff- og teknologileverandører. Eksempelvis vil sluttkvaliteten på et produkt være avhengig av at råoljen som raffineres har god kvalitet. Utvidet produktinformasjon vil gi bedriftene bedre mulighet til å velge leverandører basert på kvalitet og fettsyresammensetning. I et vanlig norsk kosthold, konsumeres rundt 0,3 gram omega-3 fettsyrer hver dag mot anbefalte 1-2 gram. Spiser man for lite fet fisk kan det være vanskelig å dekke behovet for disse essensielle fettsyrene gjennom kostholdet. Det anbefales derfor å ta et omega-3 tilskudd (Frøyland, Bentsen et al. 2011). Til tross for slike anbefalinger velger mange å ikke ta tilskudd fordi de har dårlig erfaring med smaken av fiskeolje. Økt fokus på smak og sensorisk kvalitet kan bidra til at konsumenten får en bedre og mer nyansert forståelse av kvaliteten på produktene. Dette kan også bidra til at skepsis til fiskeoljer reduseres. På den måten kan en sensorisk bransjestandard for fiskeoljer føre til at flere vil benytte omega-3 tilskudd. Dette vil gi gevinst både til forbruker (helse) og produsent (omsetning).

Informasjon FHF