Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nye medlemmer i klyngen

Vi ønsker selskapene Line- og Teineagn AS, Arctic Swan, Ocean Visionering og Bluewild AS velkommen som nye medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
Slide BL helhet.JPG
Line og Teineagn AS.JPG

Line og Teineagn AS er et oppstartselskap som ønsker å gjøre det lettere, billigere og mer effektivt for fiskere innen line- og teinefiske. Selskapet vil produsere et miljømessig og fiskende agn basert på lavt energiforbruk, råstoff og tilsetningsstoffer, som skal reduserer bruk av menneskemat til agn. Selektive agntyper for ulike typer fiskerier skal utvikles i samarbeid med fiskere, universiteter og forskningsmiljøer.

Bluewild.JPG

Bluewild er et nytt norsk sjømatselskap som viderefører 100 års historie med fremtidsrettet fiskerivirksomhet. Fokuset er bærekraftig fiskeri og sjømat til human ernæring. Selskapets fiskeriflåte:  Langenes (Frysetråler), Quo Vadis (Trål/snurrvad), Volstad (Frysetråler, overtas 4. januar 2021).

Ocean Visioneering as.png

XR og VR teknologi ligger i bunn for dette oppstartselskapet i deres arbeid med å gjøre prosesser, innredning og møteplasser mer effektive og fleksible og kostnadsbesparende. Selskapet jobber mot marin og maritim industri med bl.a innredning av fiskebåter og utvikling av møteplasser i «realtime». Les mer på deres nettside https://oceanvisioneering.com/

arctic_swan-remøy rederi.png

Tredje generasjons familieselskap med lange tradisjoner fra fisket etter reker og hvitfisk i Barentshavet, Nordsjøen, ved Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Canada. Arctic Swan er en frysetråler som fisker etter reker og hvitfisk. Båten er 64 meter lang og 14,60 bred. Coldwater Prawns of Norway står for salget av reker fra Arctic Swan. Du kan se bilder og film fra fartøyet mens de er på fiske via deres Facebook-profil.