Go to aakp.no
A PROGRAM IN

SINTEF presenterer bioprosessplattform

Fagseminar og åpning ny infrastruktur 1. november 2017 – SINTEF SeaLab og SINTEF Materialer og kjemi, Trondheim

Blue Legasea
lipid plattform.jpg

SINTEF har i mange år jobbet systematisk med etablering av en avansert forsknings- og innovasjonsplattform som skal bidra til økt utnyttelse av bioressurser fra både sjømatnæringen og landbruket.

Vi har også i lengre tid arbeidet med utvikling av relevante analysemetoder for å kunne tilby våre kunder miljøgiftanalyser (dioksiner, PCB, PAH, tungmetaller og pesticider). I den forbindelse jobbes det også med ISO 17025 akkreditering.

SINTEF sitt mål er å tilby våre samarbeidspartnere en komplett infrastruktur som skal bidra til styrket kompetanse og økt verdiskaping, basert på totalutnyttelse av bioressurser fra så vel marine som animalske arter. I dette fagseminaret vil vi presentere korte innblikk i siste funn og sentrale satsingsområder fra ulike prosjekter.

Vi har derfor den store glede av å invitere nettopp deg til fagseminar og åpning av vår infrastruktur! Hjertelig velkommen.

PÅMELDING OG INFORMASJON HER.  

Dersom du har spørsmål omkring arrangementet, eller ønsker å avtale møter med SINTEF, er det bare å ta kontakt. Vær rask, det er begrenset med plasser  

Kontaktinformasjon;  

Robert Wolff / SINTEF Ocean

Mob: 994 49 579

E-post/Skype for Business: robert.wolff@sintef.no