Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Pet food bransjen er i stor utvikling og ønsker høyere grad av innovasjon. Globale trender setter større søkelys på sporbarhet og naturlige produkt. Kjæledyreiere fokuserer i stadig større grad på helse og velvære for sine kjæledyr og dette gir nye muligheter for marine ingredienser og andre havbaserte sjømatprodukter til dette segmentet.

NCE Blue Legasea og ÅKP vil arrangere en 1-dags workshop hvor vi vil belyse mulighetene og barrierene for marine ingredienser og sjømatprodukter innen pet food, øke markedsinnsikten og hjelpe bedriftene til å utvikle innovasjonsprosjekter innenfor segmentet.

Dagen vil bli to-delt med inspirasjonsforedrag og idelab.

På formiddagen vil vi høre fra noen av landets fremste bedrifter og eksperter innen pet food bransjen. Blant annet kommer Aker Biomarine, Felleskjøpet, Fish4Pets og Passion4feed for å fortelle om sine erfaringer i dette markedet og for å bidra med verdifull innsikt.

Etter lunsj vil vi samles til en idelab i regi av ÅKP. I idelabben vil vi fokusere på innovasjon og verdiskapning med mål om å skape nye ideer og prosjekt for marine ingredienser og sjømatprodukter rettet mot pet food markedet.Dato: 07.april

Tid: 0900-1500

Sted: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK bygget, Ålesund

 

Foreløpig program for dagen;

0900-1100 – Inspirasjonsforedrag fra etablerte bedrifter i markedet og noen av Norges fremste eksperter innen pet food.

1100-1200 – Lunsj

1200-1500 – Idelab. ÅKP loser oss gjennom en idelab hvor målet er å utvikle nye innovasjonsprosjekt for marine ingredienser og sjømatprodukter rettet mot pet food markedet.