Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Støtte til innovasjonsprosjekter til klyngebedrifter

Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder kroner og RFF Midt 9 millioner kroner etter søknadsrunder tidligere i høst. Flere av medlemsbedriftene i NCE Blue Legasea er blant de som får støtte.

Blue Legasea
lyspaerer_-_renas_2.png

Norges Forskningsråd - Innovasjonsprosjekter i næringslivet

I utlysningen er bærekraft et viktig element. Bedriftene som søkte driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. 

Totalt 29,6 mill kr fordeles på disse NCE Blue Legasea bedriftene i støtte:

  • Nordnes As – Utvikling av ny trålkonfigurasjon 6.900.000
  • GC Rieber Oils AS -  framstilling av omega 3 og omega 7 fra norske restråstoffer 6.147.000
  • Rimfrost AS -  Development of a novel process for the application of krill as alternativ protein source in human nutrition 4.500.000
  • Mowi ASA - Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett. 6.000.000
  • Aker Biomarine Antartctic AS - Sustainable and predictable future for fisheries in Antarctica 6.100.000

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier Røttingen.

Finn ut mer om muligheter for støtte fra Forskningsrådet her: http://bit.ly/Forskningsradet

Regionale forskningsfond Midt-Norge - kvalifiseringsstøtte

Utlysningen hadde en økonomisk ramme på 9 millioner kroner hvorav 1 million kroner var satt av til samiske tema. 

Bedrifter i klyngen som får støtte:

  • Artic Nutrition AS - Cellemodeller til å støtte klinisk uttesting av silderognekstrakt mot Psoriasis 200.000

Finn ut mer om muligheter for støtte fra RFF Midt her: http://bit.ly/RFFMIDT