Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nordatlantisk samarbeid for utvikling av verdikjede for sjøpølse

NCE Blue Legasea er med i partnersamarbeidet.

Blue Legasea
sjopolse.jpg

Det er opprettet et nordatlantisk partnersamarbeid mellom  Møreforsking Ålesund AS, CQ Arctic AS, Matís (IS), Aurora Seafood EHF (IS), Mercier Lab (Ca) og NCE Blue Legasea,som skal bidra til å utvikle verdikjeden for sjøpølser.

Mål for nettverket:

  • Initiere en klyngetypeplattform for å fungere som kunnskapsnav på sjøpølseverdikjeder på internasjonalt nivå.
  • Organisere to samarbeidende internasjonale workshops (en på Island og en i Ålesund) med deltagelse av eksterne interessenter fra tilsvarende lovgivende og ressursforvaltning lokale/nasjonale myndigheter for utveksling av relevant strategisk innovasjonsinformasjon og metodisk erfaring på bærekraftig utnyttelse av sjøpølse fra Nord-Atlanteren.
  • Initiere opprettelse av et nytt databibliotek som er spesielt fokusert på sjøpølsers kjemiske, ernæringsmessige og metabolske potensiale som et verktøy for å oppdage potensielt helserelaterte produkter. Det vil bli gjort tilgjengelig for prosjektpartnerne og andre interessenter gjennom prosjektets nettside (intranettfunksjon).
  • Rapportere retningslinjer for strategiske innovasjonsmål som skal implementeres i videreutvikling av verdikjeden og innsending av finansieringsforslag til internasjonale stipendordninger.
  • Etablere felles internasjonale markedsmuligheter for de nye produktene.