Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra våre arrangement og konferanser som du kan laste ned.

Blue Legasea

Land møter Hav 2019


Blå/grønn innovasjon med utspring i tradisjonelle næringer

Patogen v/ CEO Jørn Ulheim

Bærekraftig lakseoppdrett på land

Salmon Evolution v / CEO Odd Tore Finnøy 

13:30    Teknologi og digitalisering

Teknologi for økt utnyttelse av biomasse fra land og hav

Sintef Manufacturing v/ Spesialrådgiver Marit Aursand

VR og AR teknologi reduserer avstanden mellom hav og land

Doxacom v/ Senior rådgiver Unni Grebstad

Økt konkurransekraft gjennom digital transformasjon med smarte sjekklister og oppgaver

Zegeba v/ COO Line Skarmyr

Aquacloud

NCE Seafood Innovation v/ CEO Nina Stangeland 

Eksempler på blågrønt samarbeid og prosjekter

Blue Circular Economy, et EU-prosjekt om økt verdiskapning ved resirkulering av fiskeutstyr

NTNU Ålesund v/ Siv Marina Flø Grimstad

Noen må ta seg av rest-råstoffene: Fisk og alger som gjødsel til planter

NORSØK v/ Anne-Kristin Løes

Fra hav og jord, til åker, fjøs og bord

Møreforsking og NORSØK v/ Agnes Gundersen  

Røyeoppdrett – Innlandet blir del av akvakultureventyret

Klosser Innovasjon v/ Tone Blixøen

Digitalisering og bærekraftig matproduksjon hånd i hånd

NOFIMA v/ Nils Kristian Afseth 

Biocycle- Hvordan kan et lite krepsdyr bidra til øktressursutnyttelse og bærekraft i biobaserte næringer?

SINTEF OCEAN v/Kirsti Greiff

 

Klyngesamling 1. februar 2018

Omega-3 Science Update - G. Bannenberg, GOED

Fremstilling av marine peptider fra bærekraftige marine proteinkilder - Innolipid

Bioactive Peptides in the Human Diet

Operasjonalisering av FN's bærekraftsmål i marin sektor - Annik M.Fet, NTNU

Marint restråstoff - trender i tilgang og anvendelse - Kontali Analyse/SINTEF OCEAN