Go to aakp.no
A PROGRAM IN

RFF-støtte til flere Blue Legasea-prosjekter

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal bevilget 15. september støtte til flere prosjekt hvor NCE Blue Legasea og medlemsbedriftene er involvert.

Blue Legasea
torskelamper.jpg

Pilotlinje for kommersiell utnyttelse av sildemelke 

RFF innvilget støtte kr 700 000 til Møreforsking.

Gjennom et samarbeidsprosjekt i klyngen har vi tatt initiativ til å rigge et prosjekt som fokuserer på utnyttelse av sildemelke. Melke inneholder attraktive ernæringsmessige komponenter med mange mulige bruksområder innen helsekost, medisin, kosmetikk, ernæring og fôr. Sammen med Optimar, Arctic Nutrition, Fosnavåg Pelagic og NCE Blue Legasea søkte Møreforsking om kvalifiseringsstøtte til et forprosjekt. I forprosjektet skal det gjennomføres studier av maskinsyn som grunnlag for utvikling av et helhetlig system for gjenkjenning og utsortering av melke, og analysere lønnsomhetspotensialet for en slik satsning. Forskningsleder Margareth Kjerstad leder dette arbeidet.

Produksjon og verdiskaping for frosne hvitfiskhoder fra lineflåten 

RFF innvilget støtte kr 1 800 000 til Atlantic Longline med FOU partner Sintef Ocean og Møreforsking.

Høsten 2019 arrangerte NCE Blue Legasea et "idéverksted" for autolinefartøy. Målsetningen var å samle rederiene for å finne samarbeidsprosjekter som vil bidra til å øke verdien for fryst restråstoff. At man lykkes med å øke verdien for fryst restråstoff er også avgjørende for at de fiskefartøyene som ikke tar vare på restråstoffet i dag vil gjøre dette i fremtiden. Som et resultat av samlingen jobbet Møreforsking og Sintef Ocean våren 2020 sammen med næringsaktørene med flere relevante prosjekt, herunder dette prosjektet.

Effektiv og bærekraftig utnyttelse av sidestrømsprodukter

ÅKP/NCE Blue Legasea - FOU Partner SINTEF. RFF innvilget støtte kr 700 000.

Ny hydrolyseprosess for krill til humant konsum

Rimfrost - FOU partner Sintef Ocean. RFF innvilget støtte kr 1 500 000.