Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Blue Legasea – En drivkraft for innovasjon og verdiskaping i utnyttelsen av marint råstoff.

Næringsklyngen Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, skal Blue Legasea løfte en av Norges viktigste eksportnæringer.

Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekraftsmål.

ikon-samlet-1.png

“Our time is a time of change. Blue Legasea is a good example for innovative clusters that redefine global challenges into national opportunities” 

- HRH Crown Prince Haakon of Norway

Fokusområder

Bilde til nyhetsartikkel tang og tare.jpg

Skape samarbeid mellom marin og maritim sektor for å akselerere utvikling av fiskeriteknologi

CalanusOil-eske-forside.jpg

Videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av marint råstoff i Norge

Forskning.png

Bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi

Styret i NCE Blue Legasea


 • Tormod Thomsen (Styreleder)
  Firmenich Bjørge Biomarin
 • Hogne Halleråker
  Arctic Nutrition AS
 • Per Magne Eggesbø
  Ramoen AS
 • Bjørn Refsum
  EPAX AS
 • Per Erik Dalen
  ÅKP
 • Audun Maråk
  Fiskebåt
 • Svanhild M. Arentz Schønberg
  NTNU
 • Gunnar Rørstad
  Calanus AS
 • Peder Stette
  Optimar AS
 • Andreas Berg Storsve
  Aker Biomarine AS
 • Agnes Gundersen (FOU repr.)
  Møreforsking
 • Jeanette Hammer Andersen (FOU repr.)
  Universitetet i Tromsø
 • Kristin Alnes
  Sjømat Norge
 • Wenche Uksnøy (Klyngeleder)
  ÅKP

Partnere

 • AgriMare Bio AS
 • Aker Biomarin
 • Arctic Nutrition AS
 • Atlanterhavsparken
 • Berg Lipidtech AS
 • Brødrene Sperre AS
 • Calanus AS
 • C-Q Catchers AS
  C-Q Catchers AS
 • Enriched Food AS
 • Epax Norway AS
 • Eros AS/Ramoen AS
 • Eurofins
 • Firmenich Bjørge Biomarin AS
 • Forskningsrådet
 • GC Rieber Oils AS
 • GOED
 • Green Cycle AS
 • Halstensen Granit AS
 • Havfisk ASA
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Innolipid
 • Innovation Norway
 • Marine Harvest AS
 • Marine Ingredients AS
 • Marint Kompetansesenter
 • Møreforsking AS
 • Nofima
 • Nordic Pharma Inc AS
 • Nordic Wildfish AS
 • NTNU i Ålesund
 • Optimar AS
 • Orivo AS
 • Orkla Health, div. Denomega
 • Pharma Marine AS
 • RIMFROST AS
 • Runde Miljøsenter
 • Seaforest AS
 • Sintef Fiskeri og havbruk AS
 • Sparebanken Møre
 • Strand Sea Service AS
 • TANGO Seaweed AS
 • Vedde AS
 • Vital Seafood AS
 • ÅKP AS