Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, skal Blue Legasea løfte en av Norges viktigste eksportnæringer.

Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekraftsmål.

ikon-samlet-1.png

“Our time is a time of change. Blue Legasea is a good example for innovative clusters that redefine global challenges into national opportunities” 

- HRH Crown Prince Haakon of Norway

Fokusområder

Bilde til nyhetsartikkel tang og tare.jpg

Skape samarbeid mellom marin og maritim sektor for å akselerere utvikling av fiskeriteknologi

CalanusOil-eske-forside.jpg

Videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av marint råstoff i Norge

Forskning.png

Bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi

Partnere

 • Aker BioMarine
 • Arctic Bioscience
 • Arctic Diatom AS
  Arctic Diatom AS
 • Arctic Swan AS
 • Atlanterhavsparken
 • Baader Norge AS
 • Berg Lipidtech AS
 • Biz AS
 • Bluewild AS
 • Bryn Aarflot AS
 • Calanus AS
 • C Food Norway
 • CQ ARCTIC AS
 • Doxacom
 • Epax Norway AS
 • Eurofins
 • Firmenich Bjørge Biomarin AS
 • Forskningsrådet
 • GC Rieber VivoMega AS
 • GOED
 • Halstensen Granit AS
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Innolipid
 • Innovation Norway
 • KD Norway AS (tidl. Marine Ingredients AS)
 • Lerøy Havfisk AS
 • Line og Teineagn As
  Line og Teineagn As
 • MOWI MARKETS NORWAY AS
 • Marint Kompetansesenter
 • Møreforsking AS
 • Måløy Marine Ressurssenter
 • Nofima
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Nordi Ocean AS
 • Nordic Pharma Inc AS
 • Nordic Wildfish AS
 • Nordnesgruppen
 • NUAS Technology AS
 • NTNU i Ålesund
 • Ocean Visionering AS
 • Optimar AS
 • Orivo AS
 • Orkla Health
 • Pharma Marine AS
 • Ramoen AS/ Eros AS
 • RIMFROST AS
 • Runde Miljøsenter
 • SAMSI AS
 • Seaforest AS
 • Sintef Fiskeri og havbruk AS
 • Sparebanken Møre
 • Strand Sea Service AS
 • TANGO Seaweed AS
 • Vela Seafood AS
 • Vesteraalens AS
 • Vital Seafood AS
 • vitbit AS
 • ÅKP AS

Styret i NCE Blue Legasea


 • Hogne Hallaråker (Styreleder)
  Arctic Bioscience
 • Per Magne Eggesbø
  Ramoen AS
 • Bjørn Refsum
  EPAX AS
 • Per Erik Dalen
  ÅKP
 • Sturla Roald
  Fiskebåt
 • Tove Havnegjerde
  NTNU
 • Anders Bjørnerem
  Nordic Wildfish
 • Lars Andre Langøyli Giske
  Optimar AS
 • Andreas Berg Storsve
  Aker Biomarine AS
 • Agnes Gundersen (FOU repr.)
  Møreforsking
 • Jeanette Hammer Andersen (FOU repr.)
  Universitetet i Tromsø
 • Kristin Alnes
  Sjømat Norge
 • Wenche Uksnøy (Klyngeleder)
  ÅKP

Medlemsfordeler

NCE Blue Legasea er opptatt av å utvikle marin og biomarin næring til det beste for fellesskapet, og å dele kunnskap på tvers. Som medlem er du med i samarbeidet for å øke verdien av marint råstoff, og å styrke egen konkurransekraft og innovasjonsevne. Å være en del av klyngen gir deg store muligheter til å kunne påvirke, bygge nettverk og finne nye potensielle forretningsområder.