Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Biomarin FoU-mobilisering – havbruk

Konferanse Vi inviterer til en møteplass på Campus Ålesund for næring, forskere og virkemiddelapparat. Målet er å utvikle nye FoU-prosjekter for å bidra til en bærekraftig havbruksnæring.

Organizer: Blue Legasea, NTNU, SINTEF og Møreforsking
Date:
Place: NTNU i Ålesund, auditoriet Fogdegården
Test FOU.JPG

På møtet presenterer bedrifter og forskere resultater fra hele verdikjeden og gir oppdateringer på nye produksjonsløsninger for å utvikle havbruksnæringen. Det fokuseres  på hvordan vi kan øke verdiskapningen og produksjonen av sunn sjømat og  samtidig  ivareta miljø og fiskevelferd. Temaene vil inkludere nye produksjonskonsepter, inkludert mikro- og makroalger. Gjennom «Biomarin FoU-mobilisering» håper vi å møte bedrifter innen marin næring, forskere, studenter og virkemiddelapparat for å utveksle kunnskap og ideer.


Sjekk ut programmet her.