Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nyheter

Sjekk Inn 2019 på NMK 27.12

Interessert i å finne ut hva Nordvestlandet har å by på av spennende jobbmuligheter? Sjekk inn er jobbmessa for Sunnmøre. En møteplass i romjula mellom bedrifter, studenter og unge voksne - både de som bor her og de som er hjemme på juleferie.

Vi håper du vil holde av dagen og sjekke inn på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) fredag 27. desember!

Blue Legasea
sjekk inn bilde.jpg

27. desember arrangeres Sjekk inn for fjerde året på rad og denne gangen mellom kl 14.00 og 16.30  på NMK (Norsk Maritimt Kompetansessenter). Hør her hvilke erfaringer PWC har gjort seg i forbindelse med tidligere Sjekk Inn arrangment:


Møt din nye arbeidstaker

Sjekk inn er et tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet som regionen har å by på, og fungerer som en møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstakere. Tilbakemeldingene fra bedriftene er at dette er et verdifullt og viktig arrangement, over 30% av bedriftene melder at de har ansatt en eller flere arbeidstakere gjennom Sjekk inn. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å knytte kontakter både med næringsliv og potensielle arbeidstakere!

Mange verdifulle kontakter har blitt etablert, og flere bedrifter har rekruttert dyktige medarbeidere. Nå håper vi at din bedrift er klar til å sjekke inn og knytte kontakter med fremtidige arbeidstakere og sikre dere den kompetansen og arbeidskrafta dere trenger. 

Disse kan du møte på årets Sjekk inn (lista oppdateres):
- Atea
- BDO
- Flakk Gruppen
- Giske kommune
- Kongsberg Maritime
- Kriminalomsorgsdirektoratet
- MCC First Process
- Møre og Romsdal Fylkeskommune
- Mørenot
- NAV
- NTNU

-Ocean Supreme

- Optimar
- Pharma Marine
- PwC AS
- Sparebanken Møre
- Stokke AS
- Vard
- Zegeba AS
- Ålesund-Sunnmøre Turistforening
- Fagerlia VGS
- Ekornes
- nye Ålesund kommune
- OMRON
- Yapril
- Sunnmøre regionråd IKS
- Sykkylven næringsutviklng
- Sula kommune
Blå skaperkraft og NCE eiermøte 23.januar

Velkommen - det er tid for eiermøte og klyngesamling!
Klyngesamlingen fra kl 12.00 er som vanlig åpen for alle, eiermøtet som starter kl 10.00 er forbeholdt medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
IMG_5527.JPG

I 2020 samler vi aktører fra GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea og løfter opp tema "Blå Skaperkraft".  

Verdens befolkning vokser raskt og vil passere 8,5 milliarder allerede i 2030. Kun to prosent av maten kommer i dag fra havet, og selv om norsk sjømateksport passerte 100 milliarder kroner i 2019 er potensialet for videre vekst enormt.  En samlet fiskeri, sjømat og marin ingrediensnæring arbeider nå for å øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte. Hvordan kan ny teknologi og god markedsforståelse hjelpe bedriftene våre til å vokse videre?

Møt bl.a Stig Remøy fra Rimfrost, Tommy Torvanger fra Nergård Group, Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean og Kongsberg (TBA).

Registrering og lunsj fra 11.00-12.00. Ingen deltakeravgift.Påmelding til eiermøte og klyngesamling NCE Blue Legasea 23. januar 2020

Kontaktinformasjon


God jul og godt nyttår fra klyngeteamet!

Vi gleder oss over å kunne dele vår aktivitetsrapport for 2019 - der samarbeid med nye og etablerte partnere har vært fokus. Vi har spisset mange av aktivitetene våre i tråd med NCE prosjektets fokusområder og er utrolig stolte og glade for den oppslutningen og støtten vi har opplevd gjennom vårt første NCE år.

Blue Legasea
bildeinneartikell-julestjerner.jpg

Håper du tar deg tid til å navigere deg gjennom vår årsrapport . Her finner dere blant annet 3 gode intervjuer fra klyngepartnere; GC Rieber Oils, Nordnesgruppen og Tango Seaweed; nytt om prosjekter og ideer vi og klyngepartnerne er involvert i, samt flere videoer fra konferanser og møteplasser om du klikker på bildene.

Vi vil takke klyngebedriftene, forskningspartnere, fiskeriorganisasjonene og alle andre interessenter som følger oss og som deltar på våre tilbud. Gjennom samarbeid på tvers bidrar dere alle til å styrke marin næring`s konkurransekraft og legge grunnlag for ny bærekraftig vekst. Vi ser frem til å løfte frem flere gode ideer og kunnskap som styrker næringens attraktivitet også i 2020! God lesing!

https://aktivitetsrapport2019....

Støtte til innovasjonsprosjekter til klyngebedrifter

Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder kroner og RFF Midt 9 millioner kroner etter søknadsrunder tidligere i høst. Flere av medlemsbedriftene i NCE Blue Legasea er blant de som får støtte.

Blue Legasea
lyspaerer_-_renas_2.png

Norges Forskningsråd - Innovasjonsprosjekter i næringslivet

I utlysningen er bærekraft et viktig element. Bedriftene som søkte driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. 

Totalt 29,6 mill kr fordeles på disse NCE Blue Legasea bedriftene i støtte:

  • Nordnes As – Utvikling av ny trålkonfigurasjon 6.900.000
  • GC Rieber Oils AS -  framstilling av omega 3 og omega 7 fra norske restråstoffer 6.147.000
  • Rimfrost AS -  Development of a novel process for the application of krill as alternativ protein source in human nutrition 4.500.000
  • Mowi ASA - Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett. 6.000.000
  • Aker Biomarine Antartctic AS - Sustainable and predictable future for fisheries in Antarctica 6.100.000

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier Røttingen.

Finn ut mer om muligheter for støtte fra Forskningsrådet her: http://bit.ly/Forskningsradet

Regionale forskningsfond Midt-Norge - kvalifiseringsstøtte

Utlysningen hadde en økonomisk ramme på 9 millioner kroner hvorav 1 million kroner var satt av til samiske tema. 

Bedrifter i klyngen som får støtte:

  • Artic Nutrition AS - Cellemodeller til å støtte klinisk uttesting av silderognekstrakt mot Psoriasis 200.000

Finn ut mer om muligheter for støtte fra RFF Midt her: http://bit.ly/RFFMIDT


Styreleder Tormod Thomsen om 2019

Et begivenhetsrikt år ligger bak oss. NCE-status og tilhørende kick-off i januar markerte begynnelsen på et rekordår når det gjelder arrangementer og aktiviteter i regi av klyngen.

Blue Legasea
_AFH3944 © Tony Hall.jpg

Med nasjonal status og en bred verdikjede er spennet stort. Fra fiskerkveld på Atlanterhavsparken og workshop med autolineflåten, til fellesarrangement med andre klynger og regulatorisk seminar om høyverdige marine nutraceuticals og pharmaceuticals. Det er gledelig at det er stor oppslutning og gode tilbakemeldinger på arrangementene. Klyngens viktigste formål er å legge til rette for økt verdiskapning for medlemsbedriftene gjennom samarbeid, og skal en lykkes med dette er en avhengig av aktive medlemmer som deltar på arrangementer og dermed fremmer slikt samarbeid. Det er også gledelig å registrere at vi i stadig økende grad blir invitert til å delta på andre sine arrangementer og dermed øker synligheten både til våre medlemmer og til den aktiviteten NCE Blue Legasea driver. Det er stort fokus på hav med tilhørende forvaltning og verdiskapning av marine ressurser. Det er mange gode hjelpere og initiativ, og vi har respekt for at medlemmene våre først og fremst bør bruke tiden på og i egen virksomhet. Vi vil ha økende fokus på samarbeid og fellesarrangementer med andre klynger og organisasjoner for å unngå inflasjon i antall arrangement.

Det har vært en glede å få ta del i den utviklingen klyngen har vært gjennom de siste 5 årene, både som styringsgruppemedlem og etter hvert som leder. Et enormt potensiale og stort fokus på marin verdiskapning, økende antall medlemsbedrifter, en kompetent klyngeorganisasjon og en engasjert styringsgruppe gjør at jeg takker av med en sterk overbevisning om at NCE Blue Legasea har alle muligheter for å spille en viktig rolle i utviklingen av havnasjonen Norge. Takk for  samarbeidet!