Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Media comments

This month, each member from the NCE Blue Legasea team's have published media comments about 3 different subjects.

Blue Legasea
NCE BL team picture.jpg

Wenche Uksnøy (Klyngeleder), Janita Arhaug (Prosjektleder fiskeri), Rachel Durand (Prosjektleder Marine for Health)

Mattilsynet: Flaskehals og døråpner!

Av Wenche Uksnøy. Kronikken ble først publisert i Norskfisk.

Kan Mattilsynet bidra til at norsk sjømat og ingrediensindustri lykkes enda bedre i sine internasjo­nale markeder?

Mattilsynet er et myndighetsorgan som de fleste i norsk sjømat- og ingrediensindustri har et forhold til. Etter noen år i marin og biomarin sektor opplever jeg gjennom prosjekter, gründerak­tivitet og i samtaler med etablert «blå» mat- og ingrediensindus­tri at denne institusjonen spiller en viktig rolle. Dette gjelder for nyetableringer for å få nye og etablerte produkter ut i markedet, kunnskapsformidling og for å bistå i næringsutvikling og internasjonal vekst.

Den gylne melke

Av Rachel Durand. Kronikken ble først publisert i Tekfisk.

Pelagisk industri sitter på en ukjent skatt: Sildemelke! Hvordan kan vi øke bruken av dette råstoffet, som er glemt av forbrukerne?

Sild er den mest fiskede arten i Norge. I 2019 var den totale fangsten av norsk vårgytende sild og nordsjøsild på 561.299 tonn. Ifølge Fiskeridirektoratet representerte dette en økonomisk verdi på over 2,5 milliarder kroner.Ved filetproduksjon blir mellom 50 og 60 prosent av fisken, slik som hode, slo, bein og melke, samlet til et biprodukt uten at de ulike delene blir separert. Tradisjonelt brukes dette til produksjon av fiskefôr til fiskeoppdrett, noe som gir en ganske lav økonomisk markedsverdi.

Pus vil ha mat fra havet

Av Janita Arhaug. Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

Noen tror kanskje at det ikke er like strenge krav til dyremat som til menneskemat?  PetFood er et interessant, men krevende, marked å jobbe mot.

Da jeg stakk innom dyrebutikken første gang, fikk jeg meg litt av en overraskelse da jeg oppdaget utvalget av mat, leker og velværeprodukter for dyr. Utvalget av mat til dyrene, såkalt PetFood, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Servicen var strålende, jeg fikk gode tips, bonuskort og smaksprøver til pus.

Den gylne melke

Without knowing it, the pelagic fish process industry is seated on an unsuspected golden mountain: the herring milt.

Blue Legasea
herring milt 2.JPG

Picture: Herring milt out of the fish (picture from Janita Arhaug, NCE Blue Legasea)

This article was first published in Norwegian in Tekfisk.


A huge amount of potential

Herring is the most fished species in Norway with a total catches of 561 299 tons (Norwegian spring-spawning herring + North Sea Herring), representing an economical value of 2 573 570 000 NOK in 2019, according to the Norwegian Directorate of Fisheries. But after processing to remove the fillet, between 50% to 60% of the fish are discarded as by-product as the heads, the guts, the bones and the milt. Unfortunately, they are traditionally used to produce fish meal for aquaculture with a rather low economical value on the market. However, part of these by-products, they throw away an underestimate raw material : the herring milt. Even if the consumption of fish milt was something common in our grandparent’s times, nowadays only a few populations around the world eat it: British fry herring milt also called “melts” in a pan and Japanese consume traditionally raw cod milt called “Shirako”. After a few calls in Norway, Iceland, Canada and Denmark, I realized that the lack of automatic processes and market documentation were the reasons why industrials did not use the milt as a high-value ingredient. In Norway, herring milt represented an approximate amount of 28000 tons in 2019 with high economic potential due to its chemical composition : proteins, lipids, omega-3, all the essential amino acids and DNA. But how to improve the use of this old raw material rejected and forgotten by consumers?

A raw material good for your health.

The western diet, rich in fat and sugar, contributes to the development of obesity linked to the risk type 2 diabetes and cardiovascular diseases increase. To prevent these disorders development, diet modifications and physical activity are recommended. Also, some specific compounds as polyunsaturated fatty acids and peptides from herring milt could have some effects against these disorders. During my thesis completed at Laval University (Quebec) in the team of Dr. Laurent Bazinet, we studied the health effects of three different herring milt hydrolysates in obese mice induced by a high-fat high sucrose diet. Gave at low doses (208mg/kg) to reproduce a food supplement takes by a human, we reported some effects on the glucose metabolism, microbiota diversity and liver gene expression of mice. Indeed, herring milt hydrolysates improved blood glycemia without changes in weight gain and insulin secretion, suggesting an indirect effect such as inflammation reduction in several tissues. Moreover, the increase of Lactobacillus in the gut microbiota of obese mice may also have contributed to the improvement in glucose tolerance. In the last decades association between gut microbiota diversity and metabolic diseases such as diabetes have been documented. The repair of the intestinal flora is a new market for marine ingredients and there is more and more prebiotic products available on the market. Also for the first time, our study reported an increase of gene involved in the glucose metabolism in the liver of obese mice, suggesting that herring milt hydrolysate stimulate glucose transport. These new areas, open the way for new applications of herring milt as a valuable product.

Identification of healthy compounds

Food supplements are complex mix of several compounds. But to develop a new product with health effect, the identification of specific active molecules and their target of actions is needed. So, in the second part of my thesis, we used a method more ecological and accurate to separate peptides from herring milt hydrolysates depending on their electrical charges and weights. With this new technique, we were able to identify two new anti-inflammatory peptides and to improve the health effect of herring milt by removing inhibitors compounds contained in the mix. These studies highlighted the potential use of herring milt as a high-value ingredient. According to the World Health Organisation, in 2016, 39% of the world population were overweight and this number increases every year. So, the development of products preventing metabolic disorders linked to obesity from marine raw material is a huge market for the Norwegian industry.

A need for documentation

According to the World Health Organisation, in one century, the leading causes of death have shifted from infectious to non-communicable diseases, such as heart disease and stroke. Health spending increased rapidly and societies are struggling to afford cost-effective and feasible treatments for the prevention and treatment of disease. Marine ingredients could be a part of the solution and the development of a Norwegian health industry based on ocean. But to get these valuable marine ingredients out to the consumer takes regulatory approval from authorities which requires time and expertise. Also, the food supplement market is a highly competitive market and marine ingredient producers need to pay more attention to health claims and documentation of new products if they want to get the consumer trust. To support companies in this regulatory process, Marine For Health project’s purpose is to establish national and international competences within health and nutrition. The project focus also on increasing the scientific expertise in health effects from marine resources.

When it comes to herring milt, we have a great faith that there is an untapped potential here, and therefore we have together with member companies initiated a project that Møreforsking is now working on.

herring milt 2.JPG

Nye medlemmer i klyngen

Vi ønsker selskapene Line- og Teineagn AS, Arctic Swan, Ocean Visionering og Bluewild AS velkommen som nye medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
Slide BL helhet.JPG
Line og Teineagn AS.JPG

Line og Teineagn AS er et oppstartselskap som ønsker å gjøre det lettere, billigere og mer effektivt for fiskere innen line- og teinefiske. Selskapet vil produsere et miljømessig og fiskende agn basert på lavt energiforbruk, råstoff og tilsetningsstoffer, som skal reduserer bruk av menneskemat til agn. Selektive agntyper for ulike typer fiskerier skal utvikles i samarbeid med fiskere, universiteter og forskningsmiljøer.

Bluewild.JPG

Bluewild er et nytt norsk sjømatselskap som viderefører 100 års historie med fremtidsrettet fiskerivirksomhet. Fokuset er bærekraftig fiskeri og sjømat til human ernæring. Selskapets fiskeriflåte:  Langenes (Frysetråler), Quo Vadis (Trål/snurrvad), Volstad (Frysetråler, overtas 4. januar 2021).

Ocean Visioneering as.png

XR og VR teknologi ligger i bunn for dette oppstartselskapet i deres arbeid med å gjøre prosesser, innredning og møteplasser mer effektive og fleksible og kostnadsbesparende. Selskapet jobber mot marin og maritim industri med bl.a innredning av fiskebåter og utvikling av møteplasser i «realtime». Les mer på deres nettside https://oceanvisioneering.com/

arctic_swan-remøy rederi.png

Tredje generasjons familieselskap med lange tradisjoner fra fisket etter reker og hvitfisk i Barentshavet, Nordsjøen, ved Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Canada. Arctic Swan er en frysetråler som fisker etter reker og hvitfisk. Båten er 64 meter lang og 14,60 bred. Coldwater Prawns of Norway står for salget av reker fra Arctic Swan. Du kan se bilder og film fra fartøyet mens de er på fiske via deres Facebook-profil.
Pus vil ha mat fra havet

Noen tror kanskje at det ikke er like strenge krav til dyremat som til menneskemat?  PetFood er et interessant, men krevende, marked å jobbe mot.

Blue Legasea
Pus og kattemat.jpg

Forfatter: Janita Arhaug (prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea)
Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet

Sønnen vår fikk seg nylig en skjønn liten katt, og vi er alle helt betatt av det nye familiemedlemmet. Samtidig har jeg virkelig fått øynene opp for hvilken industri som er bygget opp rundt kjæledyrene våre. Da jeg stakk innom dyrebutikken første gang fikk jeg meg litt av en overraskelse når jeg oppdaget utvalget av mat, leker og velværeprodukter for dyr. Utvalget av mat til dyrene, såkalt PetFood, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Servicen var strålende, jeg fikk gode tips, bonuskort og smaksprøver til pus. Det begeistret meg å oppdage at mye av kattematen enten består av sjømat, eller er smakstilsatt med marine ingredienser. Torsk, laks, tunfisk, tang, krill og raudåte gir viktig næring og smak til kattematen.

Trygg mat til dyra

Sannsynligheten er stor for at du som leser dette har et kjæledyr selv. I et raskt søk på nettet fant jeg ut at omkring 800 000 hjem i Norge har ett eller flere kjæledyr. Vi nordmenn eier cirka 770 000 katter og 600 000 hunder. Katter og hunder er også de mest vanlige kjæledyrene på verdensbasis. Her har vi en gyllen mulighet som tilbyder av marint råstoff til fôr. Er vi flinke nok til å utnytte denne muligheten, eller er det noe som stopper oss fra å bli like verdensberømt på PetFood-markedet som vi er for sjømat til humant konsum? 

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt alternative fôrkilder for laks. Mange har gode forslag til hva som kan benyttes, men det er mye som skal klaffe for at fôrselskapene skal bli fornøyde. Alle dyr har på samme måte som oss mennesker behov for et sunt og næringsrikt kosthold. Å finne den mest gunstige fôroppskriften er viktig, enten det er til laks, kyr eller katter. Fôret må også ha riktig konsistens, være holdbart, og gi penger i kassen til de som skal produsere det. 

Interessant men krevende

Da jeg som nyansatt i NCE Blue Legasea reiste rundt til medlemsbedrifter for å høre hva som opptok de, så ble PetFood nevnt spesielt av en av bedriftene som et interessant, men krevende, marked å jobbe mot. Dette har jeg tenkt mye på. Det er jo lett å forstille seg at det ikke skal være like strenge krav til dyremat som til menneskemat, men sånn er det altså ikke. Med bakgrunn i flere fôr-skandaler på 90-tallet ble det utarbeidet ny matpolitikk i EU der det ble lagt vekt på sporbarhet i alle ledd, risikoanalyser, sikring av at regelverkene følges, og regler for tilsyn. 

Gjennom klyngesamarbeidet «Land møter hav» i regi av NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North har vi i høst diskutert hvordan vi kan finne nye fôringredienser basert på marint råstoff. Felleskjøpet, fôrprodusenter og Mattilsynet har vært med for å belyse hvilke krav og muligheter som finnes i fôrbransjen. 

En ting som er krystallklart, enten det er til kjæledyr, husdyr eller til havbruk; - dyrefôr er ikke avfall og må heller ikke behandles slik. Det er strenge krav til råstoffet som kan benyttes. Mattilsynets TSE regelverk presiserer at fôr skal være trygt, ikke helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra matproduserende dyr helseskadelige eller uegnet for konsum.

Petfood from Norway

Restråstoffanalysen for 2019 fra Sintef Ocean og Kontali Analyse viser at det i 2019 oppstod ca. 964 000 tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,55 millioner tonn fra norsk fiskeri- og havbruksnæring. Omtrent 812 000 tonn (84 %) ble utnyttet og anvendt som ingredienser inn i ulike typer fôr, som produkter til humant konsum, eller til biogass/energi. Via prosessering i industrileddet ble dette omgjort til produkter og halvfabrikata tilsvarende ca. 443 000 tonn. Andelen marint fôr til PetFood-industrien globalt har økt betraktelig de siste årene, men fra norsk restråstoff har denne anvendelsen flatet ut og i 2019, som i 2018, utgjorde PetFood om lag 40 000 tonn (13 %).

Restråstoffanalysen viste også at 154 500 tonn, hovedsakelig hoder, slo og lever fra hvitfisksektoren, ikke blir utnyttet fordi fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land. Kan mer av dette restråstoffet benyttes til PetFood? NCE Blue Legasea og Cod Cluster i Vesteraalen er nå i startgropen av et samarbeid som skal se nærmere på mulighetene innenfor PetFood-markedet.

Eksempel til etterfølgelse

Hofseth Biocare lager lakseolje basert på 100 % Norsk laks, full sporbarhet og bærekraftig produksjon: Brilliant Lakseolje et ferskt, ubehandlet og naturlig produkt fremstilt av norsk laks. Oljen er av høy kvalitet, og helt uten tilsetningsstoffer. Den kan bidra til å gi ditt kjæledyr blankere pels, mykere poter og mer energi. Brilliant Lakseolje vil også være med på å øke ditt kjæledyrs appetitt, samt forebygge hjerte- og karsykdommer. 

Vi vil jo at dyrene våre skal spise godt, se bra ut og holde seg friske. Som nybakt kattemor så er ikke prisene på kattematen så viktig, men jeg er nok mer enn gjennomsnittet interessert i innholdet. Jeg har derfor lagt merke til at det er få andre produkter enn den brilliante lakseoljen hvor vi kan spore det marine innholdet i kattematen tilbake til Norge. Norges Sjømatråd har gjort en fantastisk innsats for å markedsføre sjømat fra Norge. La oss også få mer PetFood from Norway!

Velkommen til Ocean Visioneering!

Ocean Visioneering er et teknologiselskap som leverer showrom og produkt presentasjoner i VR for bedriftsmarkedet. Som nytt medlem i NCE Blue Legasea er målet klart - Sammen med klyngen skal morgendagens møteplasser i VR rigges!

Blue Legasea
Walking team Ocean Visionering.jpg

Teamet i Ocean Visioneering, fra venstre: Daglig leder, Unni Grebstad, Lead XR developer, Atanas Stanulov, 3D/VR designer and Naval Architect, Brita Erica Duwe, Creative Director, Marco Mintchev og Styreleder, Vibeke Hanssen

NCE Blue Legasea har intervjuet selskapets daglige leder Unni Grebstad, og her kan du bli litt bedre kjent med selskapet og deres framtidsplaner:

Hvordan har 2020 vært for selskapet?

2020 har vært annerledes men særdeles innholdsrikt og spennende. Vi hadde oppstart av selskapet i april, rett etter at Covid19 situasjonen slo innover oss. Vi har allerede fire ansatte og jobber tett med Innovasjon Norge for å kunne starte et utviklingsløp sammen med innovative aktører fra klyngen. Vi har også jobbet tett med Digicat på leveranser av et virtuelt cruiseskip, V/S Norway som består av grønne løsninger fra flere leverandører innen maritim klynge. Skipet er virtuelt innredet av Vard, Aukra Maritime, Jets, Shipnor, Ekornes, Libra, Vestnes Ocean og Shipmed. Ocean Visioneering har modellert scenene og utviklet brukeropplevelsen på oppdrag fra Digicat.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?

Det mest positive som har skjedd i 2020 er at utviklingen innen digitaliseringen har skutt fart, og at bedriftsmarkedet nå ser behov for alternative løsninger for å markedsføre sine produkter og merkevarer. Uansett hva som skjer etter Corona pandemien så vil bedriftene nå legge nye digitale strategier og nye forretningsmodeller vil se dagens lys.

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?

Vi ønsker å være en del av bedriftenes digitale beredskap fremover og har store ambisjoner om å få være med å rigge morgendagens møteplasser hvor næringen kan få møtes og solgt sine produkter i VR.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen?

Vi ser store fordeler med å bli en del av NCE Blue Legasea. Vi har muligheten til å utvikle oss sammen med verdens mest innovative aktører, og er avhengige av å være tett på klyngene for å kunne holde stø kurs når det gjelder behov og krav. Vi skal utvikle noe som klyngen har behov for, sammen med klyngen.

The Next Wave 2020

I en tid hvor det meste er avlyst var det ekstra hyggelig å bli tatt i mot i trygge omgivelser på Giske den 5. november. Klemmer og håndtrykk var selvsagt helt fraværende, men med mye prating, hilsende blikk og nikking så var det en livlig forsamling som koste seg på konferanse.

Blue Legasea
The Next Wave publikum bakfra Fotokred Elias Storøy.jpeg
Chris Remøy fotokred Storøy.jpeg

Chris Remøy fra Nordnesgruppen i panelsamtale ledet av Kjersti Sandvik fra Fiskeribladet.  Bilder tatt av Elias Storøy.

Innsiktsfull dag på Giske

Konferansen The Next Wave har etablert seg som en flott samlingsplass for fiskerinæringen, og NCE Blue Legasea er med som samarbeidspartner. Med bakgrunn i Covid 19 var det i år et begrenset antall deltakerplasser, men med et godt faglig program og strålende gjennomføring ble konferansen nok en gang en suksess. 

Det var en stolt ordfører for Giske, Harry Valderhaug, som fikk æren av å åpne konferansen. Arne Hjeltnes som konferansier blir alltid bra, og hans erfaringer og betraktninger om sjømatnæringen er både underholdende og alvorlig på samme tid. 

Vi fikk presentert spennenende utbyggingsplaner for Gjøsund Havn ved styreleder Jon Arne Roald, og Ingrid Kristine Pettersen fra Norges Sjømatråd, med doktorgrad i torskepriser, gav oss et viktig innblikk i hvordan markedet for hvitfisk oppfører seg i disse coronatider. 

Ny teknologier

Veldig innsiktsfullt var det å høre tre ulike rederier i panelsamtalen om båtprat med Fiskeribladets Kjersti Sandvik. Chris Remøy med "Nordbas", Christan Østervold med "Østerfjord", og Sigurd Teige med "Sunny Lady" delte villig av sine erfaringer og betraktninger rundt teknologi og fornyelse av fiskefartøyene sine. Opptak fra samtalen kan du høre på Tekfisk sin podcast

Vi var nok mange som ble overrasket da vi fikk høre det musikalske innslaget med Bjørn Tomren, en norsk jodler, strupesanger, visesanger, komiker og komponist fra Tomrefjord i Møre og Romsdal. Stemmer styres også av teknologi! Hør selv på Tomren sin Youtube-kanal.

Tusen takk til arrangørene og alle bidragsyterne for en flott og innsiktsfull konferanse!

How seafood can improve brain health?

NCE Blue Legasea hosted a webinar during the NTNU CampusUka about the impact of seafood consumption on the brain.

Blue Legasea
Seafood and brain webinar.png

During this webinar arranged at 30. September 2020, our speakers presented their studies about the use of diverse seafood products to support brain health. The impact of fatty fish consumption on cognition in preschool children, the use of omega-3 on the ageing brain and the effect of macroalgae extracts on cognitive function have been discussed. 

Speakers:
LISA KOLDEN MITDBØ: she has a master degree in Human Nutrition and a PhD in seafood and health effects. She currently works as a researcher at Møreforsking AS and she presented results from studies performed at the Institute of Marine Research in Bergen.

FREDERIC CALON: He is a professor at the Faculty of Pharmacy at Université Laval, Quebec city, Canada in neuropharmacology, neurodegenerative diseases and the blood-brain barrier. His team mainly performs preclinical assays testing of nutraceuticals and pharmaceuticals in animal models, as well as neuropathological studies on human brain samples. 
Health benefits of omega-3 fatty acids: from the sea to the brain. 

LUCIE BEAULIEU: She is a Professor Université Laval’s Food Science Department. She initiated the research program on the structural and functional characterization of new sources of marine ingredients. She is also the coordinator of the interest group on biomarine products at the Institute of Nutrition and Functional Foods (INAF). 
Neuronalg – The beneficial effects of St. Lawrence seaweeds on cognitive health.

RFF-støtte til flere Blue Legasea-prosjekter

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal bevilget 15. september støtte til flere prosjekt hvor NCE Blue Legasea og medlemsbedriftene er involvert.

Blue Legasea
torskelamper.jpg

Pilotlinje for kommersiell utnyttelse av sildemelke 

RFF innvilget støtte kr 700 000 til Møreforsking.

Gjennom et samarbeidsprosjekt i klyngen har vi tatt initiativ til å rigge et prosjekt som fokuserer på utnyttelse av sildemelke. Melke inneholder attraktive ernæringsmessige komponenter med mange mulige bruksområder innen helsekost, medisin, kosmetikk, ernæring og fôr. Sammen med Optimar, Arctic Nutrition, Fosnavåg Pelagic og NCE Blue Legasea søkte Møreforsking om kvalifiseringsstøtte til et forprosjekt. I forprosjektet skal det gjennomføres studier av maskinsyn som grunnlag for utvikling av et helhetlig system for gjenkjenning og utsortering av melke, og analysere lønnsomhetspotensialet for en slik satsning. Forskningsleder Margareth Kjerstad leder dette arbeidet.

Produksjon og verdiskaping for frosne hvitfiskhoder fra lineflåten 

RFF innvilget støtte kr 1 800 000 til Atlantic Longline med FOU partner Sintef Ocean og Møreforsking.

Høsten 2019 arrangerte NCE Blue Legasea et "idéverksted" for autolinefartøy. Målsetningen var å samle rederiene for å finne samarbeidsprosjekter som vil bidra til å øke verdien for fryst restråstoff. At man lykkes med å øke verdien for fryst restråstoff er også avgjørende for at de fiskefartøyene som ikke tar vare på restråstoffet i dag vil gjøre dette i fremtiden. Som et resultat av samlingen jobbet Møreforsking og Sintef Ocean våren 2020 sammen med næringsaktørene med flere relevante prosjekt, herunder dette prosjektet.

Effektiv og bærekraftig utnyttelse av sidestrømsprodukter

ÅKP/NCE Blue Legasea - FOU Partner SINTEF. RFF innvilget støtte kr 700 000.

Ny hydrolyseprosess for krill til humant konsum

Rimfrost - FOU partner Sintef Ocean. RFF innvilget støtte kr 1 500 000.

Small but mighty!

A new preclinical study shows that Calanus Oils prevents negative changes in gut microbiota.

Blue Legasea
cdc-PhaTJPdtaCU-unsplash.jpg

The relationship between gut microbiota and disease development such as type 2 diabetes and obesity has received more and more interest this last decade. And several studies suggest that some dietary compounds contribute to counteracting adverse changes in the intestinal microbiome.

Calanus AS published a new preclinical study conducted by The Arctic University of Norway showing for the first time, the effect of calanus oil (C. finmarchicus) on the gut microbiota of obese mice.  The authors reported an apparent overrepresentation of Lactobacillus, a health-promoting genus, and a decrease of the pathogenic Bilophia genus.

The study of the gut microbiota composition allows to know more about the mechanism of action of food supplements and their health benefits, paving the way for new marine ingredients development and market.  

Read more at the Calanus webpage. 

Bli slank, smart og lev lenge!

Effekter av sjømatproduktene må dokumenteres før de kan brukes som argument i markedsføring. Dette er en tidkrevende og møysommelig prosess for bedriftene.

Blue Legasea
47197308101_d5741a7816_k.jpg

Forfatter: Janita Arhaug (prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea)

Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

Kan du dokumentere det?

Alle dere som produserer og markedsfører sjømat, må bli enda flinkere til å formidle at dette er mat som er bra for helse, miljøet og lokalsamfunnet og at det er ærlig og anstendig mat. -Det var det klare budskapet fra forbruksforsker Annechen Bahr Bugge, på webinaret Sjømatpulsen, som Fiskeribladet og IntraFish nylig arrangerte. Dette er et viktig budskap til næringen vår. 

Mange forbrukere lar seg gjerne både veilede og villede. Selv hadde jeg en periode i livet der jeg spesielt lot meg lokke av reklame om produkter som skulle gjøre meg tynnere. Jeg prøvde det meste uten at det hjalp noe særlig. Men når det kommer til sjømat så har jeg trua på at det vil gi meg god helse og et langt liv, og jeg spiser fisk og skalldyr så det nærmest tyter ut av ørene.

Markedsføringsloven er klar: «Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.»  

Dokumentasjon for helseeffekter

I NCE Blue Legasea jobber vi for å få til samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden for marint råstoff. Målet er økt utnyttelse, kvalitet og verdi for den enkelte bedrift, og økt kunnskap om prosesserings- og markedsmuligheter. Å utvikle, og stimulere til dokumentasjon av de gode effektene av sjømat er sentralt i dette arbeidet.

I samarbeid med Arena Torsk og Biotech North gjennomførte vi nylig en undersøkelse rettet mot medlemmer i klyngene for å avdekke hvilke kompetanseområder som er relevant å ha med i et EVU-kurs innen marine ingredienser. Undersøkelsen viste at nettopp det å tilegne seg kompetanse på sammenhengen mellom marint råstoff og helseeffekter står høyest på ønskelisten. 

God idé, -men er den lønnsom?

Vi ønsker å skape gode samarbeidsprosjekter i klyngen vår. Da kreves det at partnerne både deler av sin kunnskap, og ønsker å tilegne seg ny kunnskap. Samtidig er det mye usikkerhet knyttet til enkelte prosjekt, og for rask iverksettelse av gode idéer kan bli dyrekjøpte erfaringer. 

Risiko forbundet med for eksempel å investere i ny teknologi må avklares ved å gjøre forundersøkelser for markedspotensialet og lønnsomheten for alle involverte parter. Prosjektene må være nøye vurdert, og dokumentasjon på potensiell lønnsomhet må foreligge for å ta steget videre. 

Nylig kunne vi i en artikkel i Tekfisk, skrevet av Margareth Kjerstad fra Møreforsking, lese litt om hva silda har å tilby. Arctic Nutrition som er en pionér innen bruk av umoden silderogn som kosttilskudd og medisin mot Psoriasis ble spesielt dradd frem i saken. Kjerstad viser til at det kan ligge et stort potensial i å utnytte sildemelke på tilsvarende måte. Dette er utrolig spennende! 

Min kollega, Rachel Durand, har en doktorgrad som omhandler helseeffekter av inntak av sildemelke. Hennes Phd identifiserte blant annet et nytt antiinflammatorisk peptid fra sildemelkehydrolysat som kan hjelpe personer med diabetes. Selv forstår jeg ikke helt detaljene i doktorgraden, men når jeg satte meg ned og regnet ut en potensiell verdiøkning på sild ved å utnytte protamin fra sildemelke, - ja da følte jeg meg som Onkel Skrue i pengebingen.

Vi står foran flere månelandinger

Tråleren Nordstar ble bygget i 1969, samme år Neil Armstrong som det første mennesket satte sine bein på månen. Fartøyet eies nå av Nordnes AS, og rederiet sørget for at tråleren ble det første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som begynte med ensilering om bord for å ta vare på alt restråstoffet. En månelanding i restråstoff-sammenheng! 

Nordnes har også sørget for en annen viktig etablering. Dyktige trålbaser og nettmenn kan lappe sammen sønderrevne nøter med sine imponerende bøtekunnskaper, og forståelse for hvordan fiskeredskapen skal fungere. 

Bare en liten feil i detaljene kan føre til at fisket blir dårligere, eller at man blir bøtelagt av kystvakta! Bøtekunsten har vært utdøende blant norske fiskere i lang tid, og Rederiet har derfor bygget opp et opplæringssenter på land med realistiske treningsforhold. Der kan mannskap på egne og andres fartøy komme for å lære om, og trene på, redskapshåndtering. Senteret benyttes også til fagprøven for lærlinger i fiske og fangst. 

Tar ansvar for helse, miljø og lokalsamfunn

Da NCE Blue Legasea nylig var vertskap for fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsens rundtur i Ålesundsregionen var Nordnes AS en av bedriftene statsråden og hans embetsverk fikk besøke. 

Vi føler oss rimelig sikre på at både Nordnes og våre øvrige klyngebedrifter har etterlatt et solid inntrykk av at de tar ansvar for både helse, miljø og lokalsamfunn og at vi jobber med ærlig og anstendig mat. Dette må vi bli flinkere til å kommunisere og dokumentere også overfor forbrukerne. Jeg tror vi har mange spennende månelandinger foran oss, spesielt når det gjelder å formidle og dokumentere hva marin næring står for!

Omega-3 supplementation linked to cardiovascular health

A study by GOED shows that EPA/DHA supplementation is associated with major reductions in cardiovascular outcomes.

Blue Legasea
oil-capsel.jpg

Over the past few years, eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) supplementations have shown beneficial effects for the prevention of cardiovascular diseases (CVD). In their last Meta-analysis including 40 studies (135 267 participants) published in the journal Mayo Clinic Proceedings, GOED linked significantly EPA/DHA supplementation with major reduction in cardiovascular outcomes:

 • 35% reduced risk of fatal myocardial infarction (MI)
 • 13% reduced risk of MI
 • 10% reduced risk of coronary heart disease (CHD) events
 • 9% reduced risk of CHD mortality
 • 5.8% reduction in the risk of CVD events
 • 9.0% reduction in the risk of MI

Moreover, the protective effects of EPA + DHA supplementation appears to increase with dosage and each additional 1g/day is associated with:

Considering that 80% of world population have low EPA and DHA levels and omega-3 are rarely obtained in most Westernized diets, food supplements appear reasonable alternatives to increase omega-3 intake. 

Read more about the study:

Webinars from Land meets ocean

Here you can find all the recordings from the webinar series Land Meets Ocean.

Blue Legasea
Facebook event banner 1200x628 norsk.png

The NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Heidner Biocluster, and NCE Blue Legasea arranged four webinars in the series “Land Meets Ocean” this autumn.  

The webinar series explored the possibilities of innovation across aquaculture, agriculture, and fishery. It was a part of the clusters´ effort to evolve innovation projects across the blue and green sectors.

These topics were covered in the webinars:

 • Circular economy and the blue green opportunities 
 • Value development of residual raw materials from the blue and green value chain to new products
 • Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation 
 • Development of new sustainable feed ingredients from land and ocean

Here you can see the recordings:  

Tue, September 08: Circular economy and the blue green opportunities


Fri, September 11: Creating new products of residual raw materials from the blue and green value chain


Tue, September 15: Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation  


Fri, September 18: Developing new sustainable feed ingredients from land and ocean  

 

 

Gresshoppeprotein overbeviste DNB

Vi gratulerer klyngemedlem Metapod som vinner av DNB sin konkurranse 100Pitches Ocean!
Metapod vil bruke gresshopper som proteinkilde i laksefôr i stedet for soya.

Blue Legasea
Metapod samlet 2 mb.jpg

Metapod er et av oppstartsselskapene i ÅKP Startup og Scaleup, Siva SF inkubatoren ÅKP Blue Innovation Arena.

- Med insektprotein kan man inkludere en naturlig og sunnere proteinkilde i fôret, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien, som synes det var stas å vinne konkurransen 100 pitces Ocean under Oslo Innovation Week med en video de har laget i samarbeid med LD Studio.

Se videoen her:

 Metapod pitch

Webinar om sjømatens helseeffekt på hjernen

NCE Blue Legasea arrangerer et webinar under CampusUka om sjømat og hjernen. Som en smakebit kan du høre Rachel Durand fortelle om temaet i en ny podkast.

Blue Legasea
Skjermbilde 2020-09-25 kl. 14.04.34.png

CampusUka 2020 består av en uke med aktiviteter, foredrag og arenaer for relasjonsbygging på Campus Ålesund (NTNU og NMK). 

Webinaret har flere innledere, som vil presentere studier om ulike sjømatprodukter som kan være gunstig for hjernen. Dette vil være effektene av fet fisk for kognitive funksjoner hos førskolebarn, omega-3 på en aldrende hjerne, og makroalge-ekstrakter på kognitive funksjoner.  

Webinaret skjer den 30/09/2020 fra 15:00-16:00.  

Innledere:

Lucie Beaulieu: Researcher at Laval University – INAF (Québec, Canada)

Frederic Calon: Researcher at Laval University – INAF (Québec, Canada)

Lisa Kolden Mitdbø: Researcher at Møreforsking (Ålesund, Norway)

Meld deg på webinaret How seafood can improve brain health. 

Hør podkast om sjømat og hjernen

Som en smakebit på webinaret, forteller Durand om hvilke helseeffekter marine ingredienser har på mennesket og hjernen en ny podkast fra NTNU. Hvordan kan denne viktige kunnskapen kommersialiseres?

Hør hele podkasten "How Seafood Can Improve Brain Health" med Rachel Durand. 

 

 

Meet Rachel Durand - our newest Teammember

We are pleased to introduce our new colleague Rachel Durand. Rachel is French and has broad international research- and working experience within the marine industry. She loves fish and is curious on how we can improve health and develop new products from resources in the ocean.

Blue Legasea
IMG_8108.JPEG

Rachel lives in the centre of Ålesund and works at NMK. She looks forward to getting to know the members of the marine cluster, the surroundings of Ålesund and the marine industry. We have asked her some questions regarding her first impression of her new position:

Please describe your position and what you will be working with at NCE Blue Legasea: 

I am in charge of the Marine for health project that seeks to support and commercialize high value marine ingredients. My role is to be a key resource for our members to improve their competitiveness and help them build projects and networks with new partners. Gathering different stakeholders of the marine ingredient field is also an important task. 

What is the title and content of your thesis, and how can the members in the marine cluster benefit from your research? 

The name of my thesis was “Fish by-products use as food supplement for human health: bioactive compounds separation by electrodialysis with ultrafiltration membranes and screening of their bioactivities to reduce metabolic syndrome.”

The main aim was to improve the use of herring milt by developing a new healthy marine ingredient and identified new bioactive compounds.

The food supplement market is really competitive and innovative. New products, new raw materials and new applications are key to improve the industries’ competitiveness. My thesis suggest new ways and markets for the members of the NCE Blue Legasea cluster. 

 What kind of knowledge and competence can you bring to the members of the marine cluster? 

During my PhD I have acquired strong knowledges about fish by-products valorization and their uses as food supplements. Norwegian industries are leader in the Omega 3 market, my researches mostly focus in marine proteins and can bring a new market to the members.

Also, my PhD was in partnership with a private company, so I am used to deal with academical and economical objectives. I really like working with the scientists and the industry and build projects together to improve knowledge about marine ingredient application.   

How will you prefer to create contact with the members of the marine cluster? 

I really like to meet in person people and going directly to the company is for me the best way to understand their expectations from the cluster. But with the coronavirus situation we have to change our habits, so digital meeting could be an alternative. 

What kind of international experience will you bring to your current position? 

I studied in different places: France, Caribbean Island, Northern Ireland and Canada. So, I developed an international network. Also, I worked three years in Quebec (Canada), with a Canadian company. 

What kind of events do you think are relevant and beneficial for the marine industry? 

I think to create project businesses, the better events are the B2B conventions which brings together different stakeholders and companies. Meeting people directly is still the best way to create partnerships and businesses.

Symposiums can also be relevant to improve our knowledges on a specific field and build a new network.

But now, digital events are really useful to gather from other places and be able to put in touch different stakeholders. 

How can your network bring new opportunities to NCE Blue Legasea? 

With my background, I have built a European and Canadian network in different fields especially marine ingredient and bioactive compounds for human health. Also, as BioMarine community manager I was in charge of developing an international network in marine biotechnology. During this experience I met several stakeholders of the marine field and discussed how to improve the blue economy worldwide. 

What is your first impression of the marine industry in Ålesund? 

The marine industry in Norway is really different from France or even from Canada. The capacity of the fishing fleet and the different fishing methods are very impressive and completely different. Also, unlike France where mostly of the fish is sold directly for the French territory, I was surprised to observe that Norwegian fish are mostly exported.

 

Invitation to webinar series “Land meets Ocean”

Join the NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Heidner Biocluster, and NCE Blue Legasea in their work of evolving innovation projects across the blue and green sectors.

Blue Legasea
landmøterhav_Eventbrite Banner 2160x1080 eng23.png

Through the “Land meets Ocean” webinar series we will explore the possibility of innovation across aquaculture, agriculture, and fishery. Stakeholders and experts from the sectors will share knowledge and insights on what is done today, as well as challenges and possibilities of the future.

Topics that will be covered throughout the webinar series 

- Circular economy and the blue green opportunities
- Value development of residual raw materials from the blue and green value chain to new products
- Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation
- Development of new sustainable feed ingredients from land and ocean 

Format

• Panel discussions with the cluster managers and industry experts who will discuss the current innovation landscape within the sectors
- Sector insight from experts and stakeholders

Date and time

Tue, September 08, 2020 13:00 PM – 14:00 PM
“Circular economy and the blue green opportunities" 

REGISTRATION: Circular Economy and the Blue-Green Opportunities

Fri, September 11, 2020 13:00 PM – 14:00 PM

“Creating new products of residual raw materials from the blue and green value chain”

REGISTRATION: Creating New Products of Residual Raw Materials

Tue, September 15, 2020  13:00 PM – 14:00 PM

“Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation”

REGISTRATION: Recycling Waste for New Cross-Sectoral Value Creation

Fri, September 18, 2020 13:00PM – 14:00 PM 

“Developing new sustainable feed ingredients from land and ocean”

REGISTRATION: Developing New Sustainable Feed Ingredients


Behind the webinar series “Land meets Ocean” is three Norwegian Centres of Expertise:

NCE Seafood Innovation is a cluster that works towards sustainable growth of the seafood industry. The cluster consists of 80 partners and members who represent the entire value chain in the seafood industry. NCE Seafood Innovation works within the focus areas; competence, innovation, and entrepreneurship.

NCE Heidner Biocluster is the Norwegian business cluster for green bioeconomy and sustainable food production. The members’ work includes research, innovation and commercialization of breeding, biotechnology, feed development, and residual raw materials. 

NCE Blue Legasea is committed to developing the marine and bio marine industry and aims to be a catalyst for unique cross-sectoral cooperation, as well as to strengthen value creation and competitiveness for the member nations and the fishing nation Norway. 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea inviterte før sommeren Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk, og er nå glade for å ha fått bekreftet et program for torsdag 3/9 og 4/9 der han vil besøke noen av våre klyngebedrifter i nærområdet til Ålesund.

Blue Legasea
odd-emil-ingebrigtsen-3---foto-hans-kristian-thorbjornsen.jpg

Vi inviterer medlemmer til en fellessamling på NMK, torsdag 3. september klokken 12:00-14:10.  

Det legges opp til et innspills møte mellom bedriftene i klyngen og statsråden, der hovedtema blir «Muligheter og utfordringer for å lykkes med marine ingredienser og høyverdiproduksjon i Norge», men der er også mulighet for å løfte opp andre problemstillinger med statsråden. 

Program

12:30-13:45 (Åpent for medlemsbedrifter)

-Presentasjoner v/ NCE Blue Legasea og Arctic Nutrition AS

-Dialog mellom klyngebedriftene og Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen 

13:45-14:10 (Begrenset antall plasser)

-DigiCat/VR Lab: Ny mottakslinje for hvitfisk demonstrert med VR ved Optimar 

Av smittevernhensyn må vi ha en liste over alle deltagere på forhånd. Meld fra på e-post til wenche.uksnoy@legasea.no om du eller en annen representant for din bedrift (kun 1 person pr selskap) vil delta innen onsdag 2/9. Offisielle smittevernregler vil selvsagt være gjeldende under hele arrangementet.

Statsrådens program i Ålesund:

 

rev program bilde.PNG

 

Metapod inngår samarbeid med Salmon Group

Gründerbedriften Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser. Nå har Salmon Group inngått en eksklusiv avtale med selskapet som sikrer oppdretterne i nettverket et næringsrikt fôr.

Blue Legasea
Metapod samlet.jpg

Bærekraft i praksis

Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde som blant annet skal brukes i fôret til laksen. Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein.

-Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si - fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on! Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group i en pressemelding.

Oppdrettsgrupperingen har forpliktet seg til å ta unna alt insektmel de unge gründerne klarer å produsere når de straks går i gang med det første storskala produksjonsanlegget i Ålesund. 

Konkurranse til proteinholdige næringskilder 

Metapod har utviklet et konsept og en prosessteknologi for oppdrett av sirisser og gresshopper som kan brukes som insektmel i fôr til fisk, og på sikt, til mennesker. Bedriften bringer med dette en svært proteinholdig nyhet til markedet. Samtidig tar de i bruk en svakt utnyttet ressurs i sin produksjon, nemlig matsvinn. Slik bindes karbon også inn igjen i verdikjeden. Metapod vil også gjøre nytte av spillvarme fra annen produksjon. 

-Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien. 

Deler ut 9,8 mill. til forsking

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal har innvilga 9,8 mill. kroner til forskingsbasert innovasjon. Et av selskapa som får støtte er oppdrettsselskapet Pure Norwegian Seafood som vil ta i bruk medisinsk forsking frå menneske til å studere fiskehelse.

Blue Legasea
5122813F-EB29-4195-9B46-9B9CD856A6D0.JPG

Skal forske på fiskehelse 

Dei fem siste åra har det vore ein auke i talet på oppdrettslaks som dør på grunn av hjartesjukdomen cardiomyopatisyndrom (CMS). Sjukdommen finst i anlegg langs heile Norskekysten, men utbrotta varierer blant dei ulike fiskeoppdrettarane. 

Matfiskprodusenten Pure Norwegian Seafood, som held til på Averøya, skil seg positivt ut ved at dei ikkje har hatt CMS utbrot på over to år. Selskapet produserer laks som oppfyller krava til kvalitetsmerket «Label Rouge» og kan dokumentere god fiskehelse og låg dødelegheit.

-Vi veit at fiskefôret speler ei viktig rolle, men nøyaktig korleis dette påverkar hjarte- og sirkulasjonshelsa til fisken er mindre kjent, seier forretningsutvikler Anders Marthinussen.

For å forstå meir av fiskens hjartehelse, skal ein i dette prosjektet ta i bruk den siste kunnskapen frå medisinsk forsking på hjartelidingar hos menneske. Med seg på laget har dei forskarar frå Møreforsking Ålesund og NTNU. Åkerblå AS er samarbeidspart.

-Skal vi få til lønnsam vekst i oppdrettsnæringa, må vi vite meir om fiskehelse. Vi håpar derfor at ved å kople kunnskap, personell og infrastruktur frå den medisinske forskinga, vil vi kunne forstå meir av bakgrunnsmekanismane for CMS utbrot, seier Marthinussen.

Vil styrke biomarin forsking

-Prosjektet vil i seg sjølve ha stor vitskapleg verdi. Det unike er at vi tek i bruk State-of-the-art forsking frå menneskje til å studere fiskehjarte, seier Svein Erik Gaustad i Møreforsking.
-Vi håpar dette prosjektet vil bidra til å bygge opp eit biomarint forskingsmiljø på Nordmøre og Møre og Romsdal, og at aktivitetane i prosjektet kan motivere bedriftene i regionen til auka samarbeid om forsking og utvikling, seier Gaustad.

Femten prosjekt fikk kvalifiseringsstøtte

-Vi har fått inn mange gode søknadar til framtidsretta marin forsking, seier styreleiar Bergljot Landstad. Blant dei femten søknadene som fekk innvilga støtte er:

 • Epax - Makrellolje for en optimal hudfunksjon. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000 
 • Pure Norwegian Seafood - Hjertehelse hos laksefisk og mennesker. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 500 000
 • C Food Norway - Utvikling av nye produkter fra svømmeblærer. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Nordi Ocean - Fryselagring for å øke holdbarheten og ivareta kvalitet av havsalat. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Norsøk - Enklere, billigere og automatiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen. FOU partner NORSØK. Innvilga støtte kr 700 000
 • Tau Tech - Utnyttelse og anvendelse av av restråstoff fra haneskjel. FOU partner SINTEF Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Møreforsking - SensAlgae: Iodine-reduced sugar kelp as safe, flavorful and nutritious. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Sintef Ålesund - Bunnkartlegging for presisjonsfiske av haneskjell. FOU partner SINTEF Ålesund. Innvilga støtte kr 700
 • ScanProd - Bærekraftig utnyttelse av salt i klippfiskindustrien. FOU partner Sintef Ocean. Innvilga støtte kr 700 000
 • GreenShore - Næringsinnhold og patogenanalyse av dødfisk.FOU partner NOFIMA. Innvilga støtte kr 700 000

Bli med på digitalt prosjektverksted!

Forskningsrådet arrangerer 19. juni et digitalt prosjektverksted som er spesielt innrettet mot bedrifter og forskere som er på gang med/planlegger et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N). NFR har utlyst 1,5 mrd. til Innovasjonsprosjekt i Næringslivet og det er løpende mottak av søknader. Prosjektverkstedet er også relevant for bedrifter og forskerne som planlegger SkatteFUNN-prosjekt.

Blue Legasea
Prosjekter.png

Om Forskningsrådets prosjektverksted

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet. 

Deltakere på prosjektverkstedet vil få tilbud om individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, som har god kompetanse på forsknings- og innovasjonsprosjekter, og som kjenner bransjene godt.

Arrangementet består av to deler:

09:00-11:30 DEL 1
Gjennomgang av verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver.

12:00-15:00 DEL 2
Individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som avtaler tid for dette i forkant av arrangementet. Du vil få en egen lenke til innkalling via Teams for dette møtet noen dager før arrangementet. 

Påmelding

Se mer informasjon, og meld deg på her: Norges Forskningsråd Prosjektverksted

Sivaprisen 2020 til Arctic Nutrition AS!

Næringsminister Iselin Nybø overrakte i dag SIVA-prisen til bioteknologiselskapet Arctic Nutrition med base i Ørsta. Prisen på 250 000 kroner vil selskapet dedikere til forskning på normalisering av hjerneutvikling hos barn som fødes alt for tidlig.

Blue Legasea
arctic nutrition alle.png

Lager medisin mot psoriasis av silderognolje

Arctic Nutrition har utviklet en variant av silderognolje med høyt innhold av marine
fosfolipider som er undersøkt i en klinisk studie på Haukeland Universitetssykehus. Pasienter
med mild til moderat psoriasis fikk redusert sykdomsaktivitet av silderognoljekapslene.
Studien ble publisert i Acta Dermato-Venereologica denne uken.

Ole Arne Eiksund, administrerende direktør i Arctic Nutrition er glad både for de positive
studieresultatene og for SIVA-prisen: -Resultatene fra psoriasis-studien i Bergen gjør at vi har
bestemt oss for å gjennomføre utvikling av et nytt legemiddel, og vi planlegger å bygge
fabrikk i Ørsta for å kontrollere mest mulig av verdikjeden. SIVA-prisen er en stor stimulans i
denne forbindelse. Vi har også god støtte fra Innovasjon Norge til legemiddelutviklingen.

Bærekraft i alle ledd

-Som en fremtidsrettet innovativ bedrift er vi opptatt av bærekraft i alle ledd. Sildefisket
utenfor kysten vår er kvoteregulert og bærekraftig og fremstillingen av legemiddel fra
silderogn gjør vi også så skånsomt og miljøbevisst som mulig. Vi er glade for å skape
merverdi av et råstoff som til nå i liten grad har blitt utnyttet – og setter pris på at andre
også ser at dette er en del av grønn omstilling av næringslivet,
sier Eiksund.

Vi trenger ny helseindustri

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien har denne
kommentaren om mottakeren av SIVA-prisen: -Arctic Nutririon er et flott eksempel på hva
som er mulig når noen tør å satse. Silderogn er en unik råvare fra havet som kommer fra
bærekraftig fiskeri og kan foredles til legemiddel til nytte for millioner av mennesker globalt.
Helseindustri som Arctic Nutririon kan gi oss nye kompetansearbeidsplasser, bidra til bedre
helse og samtidig gi Norge eksportinntekter. Jeg er glad for at SIVA har løftet fram selskapet
ved å gi dem SIVA-prisen 2020 – det er nettopp slik industri Norge trenger i årene som
kommer.

Klinisk utprøvingsprogram

Legemiddelutvikling er kostbart og tidkrevende. Arctic Nutrition er i gang med
prosessutvikling for silderognolje med legemiddelkvalitetsstandard. Neste trinn er klinisk
studie med ulike doser av silderognolje for å finne optimal dose, og så skal det gjøres en
større klinisk studie for endelig å dokumentere effekten. -Vi har planen klar, sier Eiksund.

Sivaprisen løfter frem innovative selskaper

Siva (Selskapet for Industrivekst) har de siste fem årene delt ut Sivaprisen for å løfte fram
selskaper som har stor innovasjonsevne, gode resultater og vilje og ambisjoner om vekst og
verdiskaping. Hvert år nomineres bedrifter som utvikler innovative produkter, tjenester,
produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling. I år var 26
bedrifter nominert, og fagjuryen valgte Arctic Nutrition som vinner.


Introduksjon til enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet

Ambisjonen om at enzymer kan være verktøy for ny bærekraftig vekst i marin sektor er bakteppe for dette første webinaret i en serie på 3.

Blue Legasea
Webinar-Enzymkonferansen-facebook.png

NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge planla en nasjonal industrikonferanse der bruk av enzymer i marin næring skulle stå i sentrum. Industrikonferansen utsettes nå på grunn av Corona pandemien, og vi vil derfor inntil videre arrangere en webinar-serie på 3x2 timer, der vi tar for oss ulike tema innen enzymbasert foredling. 

Webinarene vil være industrirettet og legge grunnlaget for en etterfølgende konferanse når situasjonen tillater det. Vi legger opp til ett intro-webinar (4.juni) for å diskutere de overordnede perspektivene som muligheter, valg av prosess og lønnsomhet. 

Meld deg på her; https://us02web.zoom.us/webina...

Foreløpig program:

rev bilde intro.png

Dato for de to neste webinarene er satt til 11. juni: Enzymatiske prosesser for marine lipider og 18. juni: Enzymatiske prosesser for marine proteiner

Nytt tilbud - Gratis kurs!

NCE Blue Legasea sammen med ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster og MAFOSS tilbyr nå skreddersydde kursprogram til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien.

Blue Legasea
Kurs-aakp-facebook.png

Gratis nettbaserte kurs og videreutdanning  

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer i Møre og Romsdal som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta. 

Blant kursene som tilbys er ulike kurs innen:

 • Produksjon og produksjonsteknikk
 • Strategi og ledelse
 • Salg og marked
 • Kriseledelse og kommunikasjon
 • Prosjektledelse
 • IKT

Kurskalender og mer informasjon om de ulike kursene finner du her: ÅKP Academy

Ny podcast - Møt Vesteraalens og Calanus!

​Historia om Norge er ei forteljing om havet, og no skriv vi neste kapittel. «Lys i alle hus» er ein podkast som fortel dei gode historiene om jobben som vert gjort for å skape levande samfunn i Noreg. I vår nyeste episode av podcasten får du bli bedre kjent med dei to bedriftene Vesteraalens og Calanus.

Blue Legasea
Episode-4.png

Vesteraalens

For over 100 år sidan tok polarhelten Roald Amundsen med seg fiskemat ifrå Vesteraalens gjennom Nordaustpassasjen, no tek tilsette den med til Kina.

- Nye måtar å handle varer på gjer ein liten plass ute ved havet meir sentralt enn nokon gong, meiner sal og marknadsdirektør i Vesteraalens Eirik Nikolaisen.

- Verda har blitt mindre. Når du sel og marknadsfører produkta dine på nettet, har det ingenting å seie kor du er plassert. Det er ingen fordel å sete i New York. Vi er plassert i eit område med unike ressursar, vakker natur og ei god historie. Det er vårt viktigaste konkurransefortrinn i verda i dag. Dette vil akselerere, seier han.

Historia om Vesteraalens fiskebollar og norsk sjømat vart for kort tid sidan sendt via ein live-stream til millionar av menneskjer i Kina. No får du høyre historia om Vesteraalens i podkasten «Lys i alle hus».

Calanus

I denne podkasten møter du også grunder Gunnar Rørstad i Calanus med hovudsete i Tromsø. Dei bygg no verdas første raudåtefabrikk på Sortland i Vesterålen. Det har tatt nesten 20 år å kome i gang med bygginga, men no har myndigheitene laga ein forvaltningsplan for raudåte. Rørstad trur vi er i starten av i ny biomarin næring med eit veldig stort potensial.

- Eg trur dette blir ein stor industri i Noreg. Vi er der oppdrettsnæringa var tidleg på 80-talet. Vi har i dag to hovud-verdikjeder i norsk sjømatnæring. Den eine er tradisjonelt fiskeri, og den andre er oppdrett – då i hovudsak laks. Så kjem denne biomarine industrien opp som ei ny verdikjede, som kjem til å styrke dei to eksisterande.

Høyr podcasten

Vil du høyre meir om Gunnar Rørstad si satsing på raudåte, eller korleis Eirik Nikolaisen trur Kina kan bli viktig for vidare vekst for Vesteraalens, så høyr podkasten «Lys i alle hus» under her. 

Podcasten er tilgjengelig på Anchor, Spotify, Apple Podcasts.

Anbefalt nettleser er Chrome eller Safari. (Brukere av nettleser Microsoft Edge kan oppleve problemer med å åpne podcasten).

Om Lys i alle hus:

Podcasten er produsert av Doxacom i samarbeid med innovasjonsselskapet ÅKP og klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea. Rådgiver og samfunnskontakt i Doxacom Jannicke Farstad står for produksjon og regi. Gjennom podcasten møter vi mennesker på jobb langs hele kysten, og du får høre om verdiskapingen som skjer her.

WEBINAR fra NCE Blue Legasea

Vi legger om noen av våre fysiske samlinger til webinarer. Følg med på vår kalender fremover for nye webinar og oppdateringer.

Blue Legasea
Webinar-Blue-Legasea-facebook.png

Dette er foreløpig program fremover - kontakt oss gjerne om der er tema din bedrift er spesielt opptatt av og vi kan tilrettelegge!

FOREDRAGSHOLDER

TEMA

DATO 

Christian Hedløv Engh (Innovasjon Norge)

Market entrance in China/ Go GLOBAL China

Registrering /link til webinar

2. April 2020

12.00-13.30 AM

Håkon Raabe (SINTEF)

Business case modelling for product and or technology development 

Link til webinar blir lagt ut senere

30. April 2020

10:30-11:30 AM

Elana Natker (GOED)

Educating consumers and healthcare professionals on benefits of omega 3 

Link til webinar blir lagt ut senere

28. May 2020

Time to be determined

Håvar Risnes (ÅKP)

Start ups and entrepreneurship 

Link til webinar blir lagt ut senere

25. June 2020

10:30-11:30 AM

Bjarte Løfaldil (Helse Innvasjonssenteret i Kristiansund)

Importance of public health for the industry and vice versa

To be determinedStatusrapport

Vi gjorde en undersøkelse blant klyngens medlemmer på Korona situasjonen.

Blue Legasea
mel og olje.jpg

Alle våre 50 partnere fikk i forrige uke tilsendt et spørreskjema. Vi ønsket å ta pulsen på den nye hverdagen vi alle opplever, og få innspill på hvilke tiltak bedriftene nå trenger fra offentlig hold.

Vi fikk klare tilbakemeldinger og svarene som kom var varierte. Dette er naturlig p.g.a stort spenn av ulike typer bedrifter i vår marine/biomarine klynge, men der er likevel noen klare gjengangere i tilbakemeldingene:

* På kort sikt klarer vår næring seg godt, det er foreløpig lite permitteringer, og det gjøres interne tilpasninger for å møte karantene behov for enkelt ansatte. 

* Noen bedrifter rapporterer om økt ordretilgang og etterspørsel, noe som kan forstås i lys av mange B2B produsenter med kunder som er avhengig av vår klynge`s produkter som innsatsfaktorer i egen produksjon.

* Generelt stor usikkerhet på lang sikt - og stor spenning knyttet til utviklingen på det amerikanske markedet for aktørene som leverer til kosttilskudd segmentet.

* Mange tror at markedsforholdene vil bli vanskeligere og forverre seg, og der er frykt for økt sparing og lavere forbruk i lang tid etter krisen.

* Det forventes forskyving og kanselleringer av ordrer pga vanskeligere økonomi hos kundene.

* Logistikk og sikring av forsyningskjeden blir gradvis mer krevende og mange opplever kraftig økning i fraktpriser.

* For å unngå permitteringer fremover vil det være avgjørende  at råvaretilgang holder seg oppe og markedene er åpne.

Tro på det asiatiske markedet og marked for frossen fisk

Siden Kina nå ser ut til å komme raskere ut av krisen enn andre ser noen av bedriftene nye muligheter i det asiatiske markedet, selv om her fortsatt er handelstekniske barrierer som kan stoppe ny vekst. Fangstleddet ser at nedstengt varehandel påvirker salg av fersk fisk, og at det foreløpig er bedre markedsforhold for de som produserer frossen sjømat. 

Tiltakene som etterspørres i tråd med det som i stor grad har blitt lansert fra offentlig hold

* Bedre lånefasiliteter, tiltak for å opprettholde nødvendig likviditet

* Utsettelser på skatter og avgifter, utsatt frist på innbetalinger

* Tilpassede permitteringsordninger

I tillegg etterspørres kompetansetiltak innen digital ledelse, produksjon og logistikk, prosjektledelse og internasjonalisering.

Oppfordres til å søke BIO-midler 

Møre og Romsdal fylkeskommune overtok 1. januar ansvaret for virkemiddelet "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV. Fylkeskommunen disponerer fem millioner kroner som skal gå til opplæringstiltak i bedrifter som står i en krevende markedssituasjon. Vi oppfordrer alle bedrifter om å søke BIO-midler når tiden er riktig for det. Klyngeorganisasjonen oppfordrer alle som har innspill til og behov for opplæringstiltak om å ta kontakt.   

Wenche Uksnøy - Epost: wenche@legasea.no - Janita Arhaug - Epost: janita@legasea.no - Nina Zisko - nina@legasea.no

IMG_7197 _2_.JPG


 

Konsekvenser og behov for tiltak som følge av Koronautbruddet

Vi ønsker å forsikre oss om at ALLE bedriftene i NCE Blue Legasea-klyngen får mulighet til å gi innspill til myndigheter og virkemiddelapparat om hvilke utfordringer og behov for tiltak dere har i denne utfordrende situasjonen.

Blue Legasea
6293726_4662470.jpg

Klikk her for å gi din tilbakemelding.

Stortinget har allerede besluttet en rekke viktige tiltak i forhold til permitteringsregelverk, skatteregelverk, innbetaling av arbeidsgiveravgift og andre tiltak som utvidede lånegarantier o.l.

Alle bedrifter har forskjellige behov og erfaring fra tidligere kriser viser at det er viktig å komme tidlig i gang med praktiske målrettede tiltak.

Mange har allerede tatt kontakt med oss og klyngeorganisasjonen NCE Blue Legasea gjennomfører derfor en spørreundersøkelse om hvilke konsekvenser Korona-utbruddet har for medlemsbedriftene i klyngen. Dette for å kunne gi innspill til regionale og nasjonale myndighetene om hvilke tiltak som bør iverksettes, og hvordan tiltakene skal gjennomføres i praksis og til hvilket tidspunkt. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på undersøkelsen som er anonym.

Dere kan også ringe klyngeleder Wenche Uksnøy på telefon 900 15 073 eller sende epost til wenche@legasea.no for å gi innspill direkte.

Vi er i tett dialog med myndigheter og virkemiddelapparat og vil sørge for at din stemme blir hørt!

 VI ER MED PÅ DUGNADEN!

For å bidra til den nasjonale dugnaden mot spredning av koronaviruset har ÅKP innført daglig operasjon fra hjemmekontor. ÅKP er en digital bedrift med gode rutiner og system for samspill, selv når vi ikke møtes under samme tak. Vi vil derfor være tilgjengelige på telefon, epost, Skype og Teams som vanlig. Kontakt oss gjerne!

Samsi - fra helium til hydrogen

Vi beklager å måtte melde at dette arrangementet utsettes og at ny dato vil bli annonsert. Situasjonen omkring corona virus pandemien gjør at SAMSI reduserer salgs relaterte reiseaktivitet til det som er absolutt nødvendig, og prioriterer å opprettholde normal drift på planlagte og breakdown service. Salgsmøter og seminarer vil derfor avlyses inntil videre eller overføres til nett eller telefonbaserte løsninger.

Blue Legasea
samsi Terje nett.jpg

Seminaret dreier seg om hvordan  laboratorier kan bli mer bærekraftige og lønnsomme og hvordan få utført analyser med lavere risiko. Du får kjennskap til det siste nye om hvordan optimalisere GC som analyseverktøy og bruk sammen med alge oljer.

PROGRAM (alle innlegg holdes på engelsk)

1130-1200 Registration and Lunch

1200-1240 Hydrogen generation – How does it work – Is the hydrogen clean enough compared to bottled hydrogen – how do we dry the gas to be used as carrier gas.
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1240-1300 How do we convert a GC method from helium to hydrogen. Can all methods be converted? What gases do we really need for our GCs? Change the costs, save the world of lipid GCs in seconds.
By Terje Aasoldsen

1300-1320 Coffee Break

1320-1400 Nitrogen generators from carrier gas to inertisation
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1400-1420 News from NCE Blue Legasea
By Wenche Uksnøy

1420-1440 Generating liquid nitrogen for lab application
By Emil Veliyulin

1440-1500 Breaking news –
Algae oil is coming into your labs. Important information on sample preparation. Avoid GC poisoning and extra service bills.
• New HPLC from Scion Instruments
• Other News from SAMSI

By Terje Aasoldsen

1500-1530 Summary, discussion and closing

Kontaktperson

SAMSI v/ Terje Aasoldsen, e-post: terje@samsi.no

Omega-3 industrien fokuserer på vekst

Verdens fremste aktører i omega-3 industrien møttes i februar til GOED Exchange i Barcelona for oppdatering på det siste nye fra forskningsfronten, for å diskutere fremtidige vekstområder og for å stimulerer til mer samarbeid på tvers. Flere av våre norske klyngebedrifter og forskningsinstitusjoner var representert på konferansen med over 250 deltagere. Her var mange gode innlegg knyttet til hvordan møte utfordringene i et modent omega-3 marked med støtte i solid forskning knyttet til god effekt på flere helsetilstander.

Blue Legasea
hotel arts barcelona.jpg

Noe av målet med konferansen var å finne ideer og områder som er mer enn nisjeområder for vekst. Geografisk sett er der store muligheter for økt konsum av omega-3 i flere markeder, samt at konsumet i mange av de etablerte markedene fortsatt er for lavt i forhold til anbefalinger fra myndigheter. Det forskes på nye områder for produktutvikling innen både humansektor og fòrsektoren.  Fremtiden ser lys ut for nye legemidler med marin omega-3,  og man ser at kombinasjonsprodukter med omega-3 og andre ernæringsingredienser opplever vekst. Betydning av samspill mellom aktørene fra fangstledd til ferdig produkt er viktig for vekst og der er fortsatt stort behov for forskning på helseeffekt av omega-3. Vi fikk noen av deltagerne til fortelle om hvorfor konferansen var viktig for dem og hva de tenker om vekst i tiden fremover. 

For mer informasjon om konferansen og programmet - se her: GOED Exchange 2020

Møre og Romsdal med eget forskningsfond

Fra 2020 blir det hvert år tilgjengelig 20 mill kroner til forskningsbasert innovasjon i bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal.
-Forsking er god investering i vekst og utvikling sier FoU-sjef i Epax, Iren Stoknes, som sammen med Terje Bach i NEAS representerer næringslivet i styret for det nye forskingsfondet i Møre og Romsdal.

Blue Legasea
styret i rff MR.jpg

Skal hjelpe næringslivet

Midlene tilføres fra statsbudsjettet og er knyttet til de to ordningene Regionalt Forskningsfond og FORREGION-programmet, som drives av fylkeskommunen i samarbeid med Norges Forskningsråd.

-Næringslivet og samfunnet for øvrig, er i økende grad avhengig av systematisk forskning og innovasjon for å skape nye, konkurransedyktige og bærekraftige løsninger. Forskningsfondet vil stimulere til dette ved å koble forskningsmiljø med bedrifter og kommuner slik at de sammen utvikler og omsetter ny kunnskap til verdier. Det kan i neste fase være utløsende for å finansiere større prosjekter med støtte fra Forskningsrådet og EU, sier Øyvind Herse som er sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal.

-Forskningsfondet skal imøtekomme behovene for forskning og innovasjon i Møre og Romsdal, og vil mobilisere søkere og hjelpe med å utvikle gode FoU-prosjekter. Ved å praktisere løpende mottak og behandling av søknader som kommer inn til forskningsfondet, legges det til rette for rask innovasjonstakt. 

To typer prosjekt

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal kjem til å lyse ut to typar prosjekt: kvalifiseringsprosjekt (forprosjekt) og hovudprosjekt. Kvalifiseringsprosjekta vil det vere mogleg å søke på heile året, og søknadsvurderinga skjer fortløpande. Hovudprosjekt vil bli lyst ut ein gong kvart år, første gong i slutten av mars 2020, med søknadsfrist 6. mai.

Styret i RFF Møre og Romsdal 
• Styreleiar: Bergljot Landstad frå Møre og Romsdal fylkeskommune
• Erik Kursetgjerde frå kultur-, nærings- og folkehelseutvalet
• Siv Katrin Ulla frå utdannings- og kompetanseutvalet
• Iren Stoknes og Terje Bach representerer næringslivet
• Arthur Almestad frå Forskningsrådet
• Turid Hanken representerer kommunane

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Øyvind Herse, Sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal

Tel: +47 913 64 886 - oyvind@vrimr.no

Fondets nettsider er her: https://www.regionaleforskningsfond.no/more-og-romsdal/Inspirasjon til fremtidig Blå skaperkraft

Marin og maritim klynge samlet seg til konferansen «Blå skaperkraft» på NMK 23. januar. NCE Blue Legasea gjennomførte også sitt årlige partnermøte samme dag.

Blue Legasea
PowerPoint_Blå-skaperkraft.png

Klyngesamlingen ble arrangert av NCE Blue Legasea sammen med GCE Blue Maritime, og samlet hundre deltakere fra maritim næring samt fiskeri, sjømat og marin ingrediens sektoren.

Tema var hvordan øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte, og hvordan ny teknologi og god markedsforståelse kan hjelpe bedriftene å vokse.

Nytt milliardskip til krillfiske

Blant innlederne var administrerende direktør Stig Remøy fra Rimfrost. Selskapet bygger et skip til en milliard som skal fiske krill i Antarktis med banebrytende, bærekraftig teknologi.

– Rimfrost er et produkt av den marine og maritime klyngen på Sunnmøre, og det er det som har fått frem den teknologien som i dag er verdensledende. Så det er klart at klyngen betyr mye, sier Remøy. 

Noen av de andre innlederne var Tommy Torvanger fra Nergård Group, og Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean som investerer i og støtter hav-startups. Hun hadde med seg flere gründere som pitchet sine konsepter til industrien på Sunnmøre. 

Før klyngesamlingen samlet også Blue Legaseas eiere seg til eiermøte for å se tilbake på aktivitetene i 2019, planlegge fremover og diskutere medlemssaker.

GOED Exchange i Barcelona

NCE Blue Legasea og 13 norske partnere reiser til GOED Exchange i Barcelona, verdens største Omega 3-konferanse.

Blue Legasea
medlemsfordeler_web.jpg

Fra 4.-6. februar møtes de viktigste globale aktørene og mange av partnere fra NCE Blue Legasea-klyngen på GOED Exchange.  Konferansen arrangeres annethvert år, og bringer sammen den globale Omega-3 industrien for å bygge nettverk, diskutere viktige tema og knytte nye partnerskap mellom bedrifter. Målet er også å få ny innsikt og dele kunnskap fra Omega-3 verdenen.

Tema for konferansen i år er vekst i Omega 3- industrien. Mens det er et fortsatt potensiale i for eksempel nye marked og råvarer, så trenger hele industrien mer innovasjon og ny giv for å kickstarte mer vekst. 

Blant klyngebedriftene som vil være til stede i Barcelona er Arctic Nutrition, Calanus, Epax Norway, Orkla Health, Orivo, KD Pharma Group og GC Rieber Oils. 

Du kan lese mer om konferansen på GOED Exchanges nettsider. 

Fagseminar fra Marine for Health

Marine for Healths fagseminar Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs ble arrangert 10. -11. desember i Ålesund.

Blue Legasea
bilde marine for health.png

Seminaret bød på et spennende program med presentasjoner fra nasjonale og internasjonale regulatoriske eksperter fra privat og offentlig sektor. I alt var over 70 personer samlet som fikk god oversikt over myndighetskrav knyttet til «Novel food» , kosttilskudd og legemidler.

Den andre dagen inviterte vi til workshop i etterkant av seminaret. Første del av workshop fokuserte på å lage nye markedsplasser for omega 3, og den andre delen av workshop så på fordelene for selskaper ved å delta i større søknadsløp og utlysninger. Vi ville også kartlegge hvilke krav selskapene har for å involvere seg i store søknader.   Prosjektideene fra  workshopene diskuteres videre av klyngetemaet og forskningspartnerene.


Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd.

Se hele programmet: 

10. DECEMBER

10:45 Welcome and introduction: Wenche Uksnøy (Cluster Manager) NCE Blue Legasea

11:00-12:00 Novel Food and Health Claim dossiers- A well Done Plan Guarantees the Best Outcome: Mari Lyrra (Regulatory Affairs Manager Food and Nutrition) Medfiles, Finland

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 How Do You Get an Approved Health Claim in Norway? Experiences Within the System: Anders Mikael Sjödin, (Professor, Division Nutrition, Excercise and Sports) University of Copenhagen, Denmark, EFSA Expert Panel

14:00-15:00 Functional Food Regulations in Europe - A Case Study: Asim Duttaroy (Professor, Clinical Nutrition) University of Oslo

15:00-15:20 Break

15:20-16:20 Marine Research and Business Innovation Platform- A Pilot Study: Jim Lund (Researcher, Project Manager) Research Institutes of Sweden 

16:20-16:40 Break

16:40-17:40 Disrupt a Health Paradigm: Setting a New Way of thinking: Maie Gall (CEO),Viskumed, Switzerland

18:15-22:30 Dinner


11.DECEMBER

09:00-10:00 Role of Regulatory Affairs in Clinical Drug Development: Firoz Roshan (Pharmaceutical Regulatory Affairs Specialist), Sweden

10:00-10:30 Break

10:30- 11:30 Regulatory Requirements and Services in Drug Development: Jan Petter Akselsen (Leader) The Norwegian Medicines Agency Innovation Office, Norway

11:30 -12:30 Development of your pharmaceutical – Do it right first time: Åse S. Mjelva, Link Medical AS, Norway

 


Ny styreleder i NCE Blue Legasea

Hogne Hallaråker fra Arctic Nutrition vil løfte frem innovasjonskraften og kremmerånden hos NCE Blue Legaseas medlemmer.

Blue Legasea
Hogne Hallaråker_siste.jpg

Hogne Hallaråker er teknologidirektør og grunnlegger av Arctic Nutrition, og er entreprenør med mer enn 15 års erfaring fra nutraceuticals og biomarin industri. Tidligere har han hatt stillinger som administrerende direktør i Arctic Nutrition og Natural Nutrition Development, visepresident i R&D Aker Biomarine, produktdirektør i Natural ASA og universitetslektor på Høgskulen i Volda. 

– Det er svært viktig at både kompetansen og erfaringen til medlemmene klyngen gjøres kjent både innad i klyngen og utover mot markedet, slik at vi kan skape nye prosjekter og øke verdiskapingen. Innovasjonskraften og kremmerånden hos våre medlemmer er eksepsjonell, og det er vår oppgave å la denne føre til ny vekst, og nye produkter eller løsninger. Jeg ser frem til å lede dette arbeidet i klyngen sammen med vår kompetente og entusiastiske administrasjon, sier Hallaråker.

Blå skaperkraft og NCE eiermøte 23.januar

Velkommen - det er tid for eiermøte og klyngesamling!
Klyngesamlingen fra kl 12.00 er som vanlig åpen for alle, eiermøtet som starter kl 10.00 er forbeholdt medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
IMG_5527.JPG

I 2020 samler vi aktører fra GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea og løfter opp tema "Blå Skaperkraft".  

Verdens befolkning vokser raskt og vil passere 8,5 milliarder allerede i 2030. Kun to prosent av maten kommer i dag fra havet, og selv om norsk sjømateksport passerte 100 milliarder kroner i 2019 er potensialet for videre vekst enormt.  En samlet fiskeri, sjømat og marin ingrediensnæring arbeider nå for å øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte. Hvordan kan ny teknologi og god markedsforståelse hjelpe bedriftene våre til å vokse videre?

Møt bl.a Stig Remøy fra Rimfrost, Tommy Torvanger fra Nergård Group, Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean og Kongsberg (TBA).

Registrering og lunsj fra 11.00-12.00. Ingen deltakeravgift.Påmelding til eiermøte og klyngesamling NCE Blue Legasea 23. januar 2020

Kontaktinformasjon


Land møter Hav 2019 i Ålesund

Fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi inviterer på nytt til konferansen «Land møter hav» som i år arrangeres 23. september som en del av Campus Uka 2019.

Blue Legasea
2019 LMH illustrasjon med arrangører og tid og sted.JPG

Norge har store mengder biologiske ressurser i havet, i skogen og på land. Landet vårt er minst like rikt på fornybare ressurser som på fossile ressurser. Norsk vareproduksjon og verdiskaping vil måtte basere seg på fornybare ressurser fremover.

«I Norge kan vi utnytte ressursene i havet, i skogen og i jordbruket langt bedre enn vi gjør i dag. Vi har kunnskap, kapital, og teknologi så det handler om å koble sammen industri og andre kunnskapsaktører som er villig til å lede an i omstillingen», Wenche Uksnøy, Klyngeleder NCE Blue Legasea.

Bioøkonomi er omdannelse av biomasse til energi, mat og helse-, fiber- og industriprodukter. Bioøkonomien er knyttet til de globale utfordringene vi står overfor: klimaendringer, framtidig befolkningsvekst, samt knapphet på mat og energi. Behovet for fornybare råvarer som erstatter olje til en mengde nødvendige produkter, vil øke.

På «Land møter hav» vil bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og grundere få plass på talerstolen og det inviteres til workshop og debatt. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv ettermiddag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at gode idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

«Livet på land og i havet er grunnlaget for grønn og blå bioøkonomi, dette må ivaretas på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner», Dr.Ing  Annik Fet, Prof. Bærekraft og viserektor NTNU i Ålesund.

Konferansen vil bl.a utfordre de blå og grønne næringene på å finne de gode synergiene og presentere digitale plattformer og fremtidsrettede løsninger for datahåndtering. 

«Land møter hav» arrangeres årlig, og i år møtes næring, forskere, politikere og studenter på Norsk Maritimt Kompetansesenter, 7 et. som en del av Campus Uka 2019.  Konferansen går på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter. 

Program og påmelding

Business strategy when moving to more regulatory complex markets

Webinar Market understanding, market analytics, current and future competition.

The development of a new marine product for new markets can be challenging and it needs an upstream business plan to maximize your chances of success in a market with higher costs, long development times and higher risks. Regulatory requirements, analyse documentations and also competition are often higher when you move into a high value market.

What are the bottlenecks or limitations? What will new types of investors expect to see in my business case and what are the expected return on investment ?
Find out how to navigate between new commercial opportunities, market considerations and a complex regulatory landscape.

Organizer: NCE Blue Legasea og The Life Science Cluster
Date:
Place: Digital/ZOOM
workshop01.jpg

Areas can include, but are not limited to: Materials from new species, nutraceuticals moving to pharmaceuticals, developing rest materials to new valuable products, and more.

Who can participate?

Participating companies will ideally have interests in one or more of these fields: marine biological materials, nutraceutical industry, pharmaceutical industry

Participants should be inspired to identify, describe, and share knowledge about future opportunities to build new health industry products from the ocean.

Registration and detailes : https://www.eventbrite.com/e/strategy-workshop-marine-for-health-tickets-126278521457

Program:

10. December 10.00-12.30

Programme: Market understanding, market analytics, current and future competition

Emilie Lasson, North Sea Therapeutics, previously BASF/Pronova: Market analysis – do we build on the right assumptions? Get insight into available tools and databases, target product profile, current and future competitor analysis business plan, Return on Investment (ROI) calculations and product portfolio strategy.


WORKSHOP Business strategy when moving to more regulatory complex markets

Workshop The development of a new marine product for new markets can be challenging and it needs an upstream business plan to maximize your chances of success in a market with higher costs, long development times and higher risks. Regulatory requirements, analyse documentations and also competition are often higher when you move into a high value market. What are the bottlenecks or limitations? What will new types of investors expect to see in my business case and what are the expected return on investment ?
Find out how to navigate between new commercial opportunities, market considerations and a complex regulatory landscape.

Organizer: NCE Blue Legasea og The Life Sciences Cluster, EGGS
Date:
Place: Digital
workshop01.jpg

Areas can include, but are not limited to: Materials from new species, nutraceuticals moving to pharmaceuticals, developing rest materials to new valuable products, and more.

When : 12th November 

Where: Digital

Who can participate?

Participating companies will ideally have interests in one or more of these fields: marine biological materials, nutraceutical industry, pharmaceutical industry

Participants should be inspired to identify, describe, and share knowledge about future opportunities to build new health industry products from the ocean.

Registration and detailes : https://www.eventbrite.com/e/strategy-workshop-marine-for-health-tickets-126278521457

Program:

12. November 10.00-15.00

- General introduction Wenche Uksnøy, CEO, NCE Blue Legasea & Hanne Mette Kristensen, CEO, The Life Science Cluster

- Nora Frey, Venture Partner, Seventure: The investor’s view: Strategic business planning of nutraceutical and pharmaceutical product development: Data, market, competition, legal, COGS, teams

- Aitana Peire, Investment Manager, Canica: The investor’s view of a business case: Valuation, returns, financials

- Annbjørg Eide Falck, Head of Regulatory Affairs and Quality Affairs, Zelluna: The company’s strategic view on the regulatory and competence development plans

- Workshop, EGGS Design: Strategic planning of the company business plan. How to use insights from the first part of the programme to bring your company's business plan and investor presentation to the next level

 

After November 12th, before December 10th: Present your business plan to a small investor panel, get personal feedback

Nyheter