Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Samsi - fra helium til hydrogen

Vi ønsker velkommen til et matnyttig og konkret seminar med et av våre nye medlemmer - SAMSI! Det skal blant annet dreie seg om hvordan laboratorier kan bli mer bærekraftige og lønnsomme og hvordan få utført analyser med lavere risiko.
Du får kjennskap til det siste nye om hvordan optimalisere GC som analyseverktøy og bruk sammen med alge oljer.

PROGRAM OG PÅMELDING UNDER BILDET

Blue Legasea
samsi Terje nett.jpg

PROGRAM (alle innlegg holdes på engelsk)

1130-1200 Registration and Lunch

1200-1240 Hydrogen generation – How does it work – Is the hydrogen clean enough compared to bottled hydrogen – how do we dry the gas to be used as carrier gas.
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1240-1300 How do we convert a GC method from helium to hydrogen. Can all methods be converted? What gases do we really need for our GCs? Change the costs, save the world of lipid GCs in seconds.
By Terje Aasoldsen

1300-1320 Coffee Break

1320-1400 Nitrogen generators from carrier gas to inertisation
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1400-1420 News from NCE Blue Legasea
By Wenche Uksnøy

1420-1440 Generating liquid nitrogen for lab application
By Emil Veliyulin

1440-1500 Breaking news –
Algae oil is coming into your labs. Important information on sample preparation. Avoid GC poisoning and extra service bills.
• New HPLC from Scion Instruments
• Other News from SAMSI

By Terje Aasoldsen

1500-1530 Summary, discussion and closing

Kontaktperson

SAMSI v/ Terje Aasoldsen, e-post: terje@samsi.no

Påmelding til seminar- Fra helium til hydrogen 11. mars 2020

Kontaktinformasjon


Omega-3 industrien fokuserer på vekst

Verdens fremste aktører i omega-3 industrien møttes i februar til GOED Exchange i Barcelona for oppdatering på det siste nye fra forskningsfronten, for å diskutere fremtidige vekstområder og for å stimulerer til mer samarbeid på tvers. Flere av våre norske klyngebedrifter og forskningsinstitusjoner var representert på konferansen med over 250 deltagere. Her var mange gode innlegg knyttet til hvordan møte utfordringene i et modent omega-3 marked med støtte i solid forskning knyttet til god effekt på flere helsetilstander.

Blue Legasea
hotel arts barcelona.jpg

Noe av målet med konferansen var å finne ideer og områder som er mer enn nisjeområder for vekst. Geografisk sett er der store muligheter for økt konsum av omega-3 i flere markeder, samt at konsumet i mange av de etablerte markedene fortsatt er for lavt i forhold til anbefalinger fra myndigheter. Det forskes på nye områder for produktutvikling innen både humansektor og fòrsektoren.  Fremtiden ser lys ut for nye legemidler med marin omega-3,  og man ser at kombinasjonsprodukter med omega-3 og andre ernæringsingredienser opplever vekst. Betydning av samspill mellom aktørene fra fangstledd til ferdig produkt er viktig for vekst og der er fortsatt stort behov for forskning på helseeffekt av omega-3. Vi fikk noen av deltagerne til fortelle om hvorfor konferansen var viktig for dem og hva de tenker om vekst i tiden fremover. 

For mer informasjon om konferansen og programmet - se her: GOED Exchange 2020

Møre og Romsdal med eget forskningsfond

Fra 2020 blir det hvert år tilgjengelig 20 mill kroner til forskningsbasert innovasjon i bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal.
-Forsking er god investering i vekst og utvikling sier FoU-sjef i Epax, Iren Stoknes, som sammen med Terje Bach i NEAS representerer næringslivet i styret for det nye forskingsfondet i Møre og Romsdal.

Blue Legasea
styret i rff MR.jpg

Skal hjelpe næringslivet

Midlene tilføres fra statsbudsjettet og er knyttet til de to ordningene Regionalt Forskningsfond og FORREGION-programmet, som drives av fylkeskommunen i samarbeid med Norges Forskningsråd.

-Næringslivet og samfunnet for øvrig, er i økende grad avhengig av systematisk forskning og innovasjon for å skape nye, konkurransedyktige og bærekraftige løsninger. Forskningsfondet vil stimulere til dette ved å koble forskningsmiljø med bedrifter og kommuner slik at de sammen utvikler og omsetter ny kunnskap til verdier. Det kan i neste fase være utløsende for å finansiere større prosjekter med støtte fra Forskningsrådet og EU, sier Øyvind Herse som er sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal.

-Forskningsfondet skal imøtekomme behovene for forskning og innovasjon i Møre og Romsdal, og vil mobilisere søkere og hjelpe med å utvikle gode FoU-prosjekter. Ved å praktisere løpende mottak og behandling av søknader som kommer inn til forskningsfondet, legges det til rette for rask innovasjonstakt. 

To typer prosjekt

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal kjem til å lyse ut to typar prosjekt: kvalifiseringsprosjekt (forprosjekt) og hovudprosjekt. Kvalifiseringsprosjekta vil det vere mogleg å søke på heile året, og søknadsvurderinga skjer fortløpande. Hovudprosjekt vil bli lyst ut ein gong kvart år, første gong i slutten av mars 2020, med søknadsfrist 6. mai.

Styret i RFF Møre og Romsdal 
• Styreleiar: Bergljot Landstad frå Møre og Romsdal fylkeskommune
• Erik Kursetgjerde frå kultur-, nærings- og folkehelseutvalet
• Siv Katrin Ulla frå utdannings- og kompetanseutvalet
• Iren Stoknes og Terje Bach representerer næringslivet
• Arthur Almestad frå Forskningsrådet
• Turid Hanken representerer kommunane

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Øyvind Herse, Sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal

Tel: +47 913 64 886 - oyvind@vrimr.no

Fondets nettsider er her: https://www.regionaleforskningsfond.no/more-og-romsdal/Er du vår nye biomarine fagressurs?

NCE Blue Legasea er en nasjonal næringsklynge for innovasjon og verdiskapning basert på marint råstoff. Prosjektet "Marine for Health" er en del av klyngens prioriterte satsninger. Marine for Health ble etablert i 2018 for å møte Blue Legasea- bedriftenes behov for raskere og mer effektiv utvikling og kommersialisering av marine produkter med høyere verdi. Vår prosjektleder for Marine for Health skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker vikar for perioden 01.04.20 – 29.05.21

Blue Legasea
Logo Marine for health rett størrlese.jpg

Målet med prosjektet er å etablere et knutepunkt for kunnskap der næringen kan få  veiledning og dokumentasjon innen bl.a.: Helseeffekt av marine ingredienser, regulatoriske og vitenskapelige krav og prosesser, kliniske studier, analyser av marine substanser/ingredienser. Et viktig fundament i arbeidet er bygging av en kunnskapsportal for næringen. Initiering og gjennomføring av nettverksaktiviteter og møteplasser for deling av relevant kunnskap er også en sentral del av arbeidet. 

Arbeidsgiver: ÅKP AS 

Stillingstittel: Prosjektleder Marine for Health (Vikariat) 

Søknadsfrist: 01.03.2020 

Arbeidsoppgaver 

 • Pådriver i aktivitetene og videreutviklingen av Marine for Health 
 • Fagressurs for marin næring og dens verdikjede 
 • Bygge nasjonalt og internasjonalt nettverk til nytte for medlemmene og målsetningene i prosjektet 
 • Dialog med næringen og behovskartlegging av nye kompetanseområder

Ønskede kvalifikasjoner 

Det er ønskelig med naturvitenskapelig FOU-bakgrunn gjerne med mastergrad eller PhD for eksempel innen klinisk ernæring, klinisk biokjemi, klinisk fysiologi, human biomedisin eller lignende. Arbeid/erfaring innen lipider, marint protein vil være et fortrinn. Godt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor forskning, marin/biomarin næring og dens verdikjede vektlegges. Det er ønskelig med en teamorientert person som jobber selvstendig, er utadvendt og har kommersiell forståelse. 

Vi tilbyr 

Som prosjektleder i Marine for Health får du mulighet til å arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljø. Stillingen ligger under klyngeprosjektet NCE Blue Legasea, men du kan også forvente oppgaver knyttet opp mot ÅKPs øvrige aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap. Reising og utadrettet aktivitet må påregnes. Gode lønns- og pensjonsvilkår. 

Spørsmål om stillingen

Ta kontakt med Klyngeleder NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy Mobil 900 15 073 eller Rådgiver Knut Aasebø Mobil 916 14 771

Søke stillingen?

Søknad sendes via Finn her: http://bit.ly/prosjektlederM4H
Inspirasjon til fremtidig Blå skaperkraft

Marin og maritim klynge samlet seg til konferansen «Blå skaperkraft» på NMK 23. januar. NCE Blue Legasea gjennomførte også sitt årlige partnermøte samme dag.

Blue Legasea
PowerPoint_Blå-skaperkraft.png

Klyngesamlingen ble arrangert av NCE Blue Legasea sammen med GCE Blue Maritime, og samlet hundre deltakere fra maritim næring samt fiskeri, sjømat og marin ingrediens sektoren.

Tema var hvordan øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte, og hvordan ny teknologi og god markedsforståelse kan hjelpe bedriftene å vokse.

Nytt milliardskip til krillfiske

Blant innlederne var administrerende direktør Stig Remøy fra Rimfrost. Selskapet bygger et skip til en milliard som skal fiske krill i Antarktis med banebrytende, bærekraftig teknologi.

– Rimfrost er et produkt av den marine og maritime klyngen på Sunnmøre, og det er det som har fått frem den teknologien som i dag er verdensledende. Så det er klart at klyngen betyr mye, sier Remøy. 

Noen av de andre innlederne var Tommy Torvanger fra Nergård Group, og Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean som investerer i og støtter hav-startups. Hun hadde med seg flere gründere som pitchet sine konsepter til industrien på Sunnmøre. 

Før klyngesamlingen samlet også Blue Legaseas eiere seg til eiermøte for å se tilbake på aktivitetene i 2019, planlegge fremover og diskutere medlemssaker.

GOED Exchange i Barcelona

NCE Blue Legasea og 13 norske partnere reiser til GOED Exchange i Barcelona, verdens største Omega 3-konferanse.

Blue Legasea
medlemsfordeler_web.jpg

Fra 4.-6. februar møtes de viktigste globale aktørene og mange av partnere fra NCE Blue Legasea-klyngen på GOED Exchange.  Konferansen arrangeres annethvert år, og bringer sammen den globale Omega-3 industrien for å bygge nettverk, diskutere viktige tema og knytte nye partnerskap mellom bedrifter. Målet er også å få ny innsikt og dele kunnskap fra Omega-3 verdenen.

Tema for konferansen i år er vekst i Omega 3- industrien. Mens det er et fortsatt potensiale i for eksempel nye marked og råvarer, så trenger hele industrien mer innovasjon og ny giv for å kickstarte mer vekst. 

Blant klyngebedriftene som vil være til stede i Barcelona er Arctic Nutrition, Calanus, Epax Norway, Orkla Health, Orivo, KD Pharma Group og GC Rieber Oils. 

Du kan lese mer om konferansen på GOED Exchanges nettsider. 

Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs

Marine for Healths fagseminar Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs ble arrangert 10. -11. desember i Ålesund.

Blue Legasea
bilde marine for health.png

Seminaret bød på et spennende program med presentasjoner fra nasjonale og internasjonale regulatoriske eksperter fra privat og offentlig sektor. I alt var over 70 personer samlet som fikk god oversikt over myndighetskrav knyttet til «Novel food» , kosttilskudd og legemidler.

Den andre dagen inviterte vi til workshop i etterkant av seminaret. Første del av workshop fokuserte på å lage nye markedsplasser for omega 3, og den andre delen av workshop så på fordelene for selskaper ved å delta i større søknadsløp og utlysninger. Vi ville også kartlegge hvilke krav selskapene har for å involvere seg i store søknader.   Prosjektideene fra  workshopene diskuteres videre av klyngetemaet og forskningspartnerene.


Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd.


Ny styreleder i NCE Blue Legasea

Hogne Hallaråker fra Arctic Nutrition vil løfte frem innovasjonskraften og kremmerånden hos NCE Blue Legaseas medlemmer.

Blue Legasea
Hogne Hallaråker_siste.jpg

Hogne Hallaråker er teknologidirektør og grunnlegger av Arctic Nutrition, og er entreprenør med mer enn 15 års erfaring fra nutraceuticals og biomarin industri. Tidligere har han hatt stillinger som administrerende direktør i Arctic Nutrition og Natural Nutrition Development, visepresident i R&D Aker Biomarine, produktdirektør i Natural ASA og universitetslektor på Høgskulen i Volda. 

– Det er svært viktig at både kompetansen og erfaringen til medlemmene klyngen gjøres kjent både innad i klyngen og utover mot markedet, slik at vi kan skape nye prosjekter og øke verdiskapingen. Innovasjonskraften og kremmerånden hos våre medlemmer er eksepsjonell, og det er vår oppgave å la denne føre til ny vekst, og nye produkter eller løsninger. Jeg ser frem til å lede dette arbeidet i klyngen sammen med vår kompetente og entusiastiske administrasjon, sier Hallaråker.

Invitasjon fagdag 26.03 celle-, dyr-, kliniske studier

Marine for Health inviterer til fagdag. Få en felles forståelse om bruk av celle-dyre og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen er åpen for alle, men du må melde deg på innen 21.03 via skjema i saken under.

Blue Legasea
Bilde Celle-Dyr-Klinisk.jpg

Formålet med fagdagen er at bedrifter og FoU-aktører i marin næring får en felles forståelse om bruk av celle-, dyre-og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen vil gi innsikt i hvilke studier FoU-aktører i NCE Blue Legasea klyngen kan tilby samt et utvalg bedrifter vil belyse behovet i næringslivet. Fra et godt utvalgt av FoU-aktører og bedrifter vil muligheter og utfordringer innen følgende tema bli belyst:   

 • Biokjemiske studier
 • Cellestudier
 • Dyrestudier
 • Kliniske studier
 • Student studier
 • Pilot-studier

Fagdagen vil ha fokus på hvilke life science studier som tilbys regionalt, men også mulighetene nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kunnskapsdeling, dialog og samarbeid håper Marine for Health og NCE Blue Legasea at fagdagen vil danne grobunn for utvikling og kommersialisering av marine produkter med høyere verdi.  

Vi starter dagen med en lett lunch og etter foredragene vil det bli tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

PROGRAM

1100 – 1145:   Lunch & Mingling

1150 – 1200:   Introduksjon seminar

Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

KEYNOTE

1200 –1230:    Helsefremmende effekter av Calanusolje – indikasjoner fra eksperimentell forskning

Terje Larsen, Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

FoU-AKTØRER: NASJONALE & REGIONALE

1230 –1245:    Helseeffekter av nordatlantisk fiskeolje i dyr og mennesker

Tone-Kari Knutdatter Østbye, Seniorforsker Nofima

1245 – 1300:   Helseeffekter av fiskeproteiner – studier i mennesker og rotter

Oddrun Anita Gudbrandsen – Forsker Universitetet i Bergen

1300– 1315:   Mørelab  - pre-kliniske analyser som verktøy til marin verdiskapning?

Jennifer Mildenberger, Forsker Møreforskning Ålesund

1315 – 1330:   Forskningsmuligheter ved Institutt for biologiske fag Ålesund

Gro Audveig Hagen Bjørnøy, Universitetslektor NTNU Ålesund

1330 – 1345:   Gene lipid interactions in colorectal cancer

Caroline Hild Pettersen, Forsker NTNU Trondheim

1345 – 1400:   Kaffepause 

1400 – 1415:   Klinisk problemstilling, korleis gjennomføre den kliniske studie?

Dag Arne Lihaug Hoff – Overlege Helse Møre & Romsdal

1415 – 1430:   Helse, velferd og teknologi ved NTNU

Magnus Steigedal – Leder tematisk satsningsområde NTNU

NÆRINGSLIVSAKTØRER

1430 – 1450:   Halstensen Granit – hvordan utvikle høyverdige produkter fra restråstoff?

                        Alfred Halstensen – Professor Universitet i Bergen/ medeier Halstensen Granit 

1450 – 1510:   Aker Biomarine – hva trenger vi på veien videre?

                        Andreas Storsve, Forskningssjef Aker Biomarine

1510 – 1530:   Rimfrost – hva trenger vi på veien videre?

                        Inge Bruheim, Forskningssjef Rimfrost

1530 – 1550:   Arctic Nutrition – studieforløp fra silderogn til psoriasismedisin

                        Hogne Halleråker, Grunnlegger og CSO Arctic Nutrition

1550 – 1600:   Hvordan samarbeider vi best mulig på veien videre?

                        Alle - Rundbordsdiskusjon

1600 – :           Kaffe & Mingling

Påmeldingsfrist: TORSDAG 21.03.19

Fagdag Cellestudier Dyrestudier

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

Styreleder Tormod Thomsen om 2019

Et begivenhetsrikt år ligger bak oss. NCE-status og tilhørende kick-off i januar markerte begynnelsen på et rekordår når det gjelder arrangementer og aktiviteter i regi av klyngen.

Blue Legasea
_AFH3944 © Tony Hall.jpg

Med nasjonal status og en bred verdikjede er spennet stort. Fra fiskerkveld på Atlanterhavsparken og workshop med autolineflåten, til fellesarrangement med andre klynger og regulatorisk seminar om høyverdige marine nutraceuticals og pharmaceuticals. Det er gledelig at det er stor oppslutning og gode tilbakemeldinger på arrangementene. Klyngens viktigste formål er å legge til rette for økt verdiskapning for medlemsbedriftene gjennom samarbeid, og skal en lykkes med dette er en avhengig av aktive medlemmer som deltar på arrangementer og dermed fremmer slikt samarbeid. Det er også gledelig å registrere at vi i stadig økende grad blir invitert til å delta på andre sine arrangementer og dermed øker synligheten både til våre medlemmer og til den aktiviteten NCE Blue Legasea driver. Det er stort fokus på hav med tilhørende forvaltning og verdiskapning av marine ressurser. Det er mange gode hjelpere og initiativ, og vi har respekt for at medlemmene våre først og fremst bør bruke tiden på og i egen virksomhet. Vi vil ha økende fokus på samarbeid og fellesarrangementer med andre klynger og organisasjoner for å unngå inflasjon i antall arrangement.

Det har vært en glede å få ta del i den utviklingen klyngen har vært gjennom de siste 5 årene, både som styringsgruppemedlem og etter hvert som leder. Et enormt potensiale og stort fokus på marin verdiskapning, økende antall medlemsbedrifter, en kompetent klyngeorganisasjon og en engasjert styringsgruppe gjør at jeg takker av med en sterk overbevisning om at NCE Blue Legasea har alle muligheter for å spille en viktig rolle i utviklingen av havnasjonen Norge. Takk for  samarbeidet!

God jul og godt nyttår fra klyngeteamet!

Vi gleder oss over å kunne dele vår aktivitetsrapport for 2019 - der samarbeid med nye og etablerte partnere har vært fokus. Vi har spisset mange av aktivitetene våre i tråd med NCE prosjektets fokusområder og er utrolig stolte og glade for den oppslutningen og støtten vi har opplevd gjennom vårt første NCE år.

Blue Legasea
bildeinneartikell-julestjerner.jpg

Håper du tar deg tid til å navigere deg gjennom vår årsrapport . Her finner dere blant annet 3 gode intervjuer fra klyngepartnere; GC Rieber Oils, Nordnesgruppen og Tango Seaweed; nytt om prosjekter og ideer vi og klyngepartnerne er involvert i, samt flere videoer fra konferanser og møteplasser om du klikker på bildene.

Vi vil takke klyngebedriftene, forskningspartnere, fiskeriorganisasjonene og alle andre interessenter som følger oss og som deltar på våre tilbud. Gjennom samarbeid på tvers bidrar dere alle til å styrke marin næring`s konkurransekraft og legge grunnlag for ny bærekraftig vekst. Vi ser frem til å løfte frem flere gode ideer og kunnskap som styrker næringens attraktivitet også i 2020! God lesing!

https://aktivitetsrapport2019....

Støtte til innovasjonsprosjekter til klyngebedrifter

Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder kroner og RFF Midt 9 millioner kroner etter søknadsrunder tidligere i høst. Flere av medlemsbedriftene i NCE Blue Legasea er blant de som får støtte.

Blue Legasea
lyspaerer_-_renas_2.png

Norges Forskningsråd - Innovasjonsprosjekter i næringslivet

I utlysningen er bærekraft et viktig element. Bedriftene som søkte driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. 

Totalt 29,6 mill kr fordeles på disse NCE Blue Legasea bedriftene i støtte:

 • Nordnes As – Utvikling av ny trålkonfigurasjon 6.900.000
 • GC Rieber Oils AS -  framstilling av omega 3 og omega 7 fra norske restråstoffer 6.147.000
 • Rimfrost AS -  Development of a novel process for the application of krill as alternativ protein source in human nutrition 4.500.000
 • Mowi ASA - Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett. 6.000.000
 • Aker Biomarine Antartctic AS - Sustainable and predictable future for fisheries in Antarctica 6.100.000

– Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier Røttingen.

Finn ut mer om muligheter for støtte fra Forskningsrådet her: http://bit.ly/Forskningsradet

Regionale forskningsfond Midt-Norge - kvalifiseringsstøtte

Utlysningen hadde en økonomisk ramme på 9 millioner kroner hvorav 1 million kroner var satt av til samiske tema. 

Bedrifter i klyngen som får støtte:

 • Artic Nutrition AS - Cellemodeller til å støtte klinisk uttesting av silderognekstrakt mot Psoriasis 200.000

Finn ut mer om muligheter for støtte fra RFF Midt her: http://bit.ly/RFFMIDT


Sjekk Inn 2019 på NMK 27.12

Interessert i å finne ut hva Nordvestlandet har å by på av spennende jobbmuligheter? Sjekk inn er jobbmessa for Sunnmøre. En møteplass i romjula mellom bedrifter, studenter og unge voksne - både de som bor her og de som er hjemme på juleferie.

Vi håper du vil holde av dagen og sjekke inn på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) fredag 27. desember!

Blue Legasea
sjekk inn bilde.jpg

27. desember arrangeres Sjekk inn for fjerde året på rad og denne gangen mellom kl 14.00 og 16.30  på NMK (Norsk Maritimt Kompetansessenter). Hør her hvilke erfaringer PWC har gjort seg i forbindelse med tidligere Sjekk Inn arrangment:


Møt din nye arbeidstaker

Sjekk inn er et tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet som regionen har å by på, og fungerer som en møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstakere. Tilbakemeldingene fra bedriftene er at dette er et verdifullt og viktig arrangement, over 30% av bedriftene melder at de har ansatt en eller flere arbeidstakere gjennom Sjekk inn. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å knytte kontakter både med næringsliv og potensielle arbeidstakere!

Mange verdifulle kontakter har blitt etablert, og flere bedrifter har rekruttert dyktige medarbeidere. Nå håper vi at din bedrift er klar til å sjekke inn og knytte kontakter med fremtidige arbeidstakere og sikre dere den kompetansen og arbeidskrafta dere trenger. 

Disse kan du møte på årets Sjekk inn (lista oppdateres):
- Atea
- BDO
- Flakk Gruppen
- Giske kommune
- Kongsberg Maritime
- Kriminalomsorgsdirektoratet
- MCC First Process
- Møre og Romsdal Fylkeskommune
- Mørenot
- NAV
- NTNU

-Ocean Supreme

- Optimar
- Pharma Marine
- PwC AS
- Sparebanken Møre
- Stokke AS
- Vard
- Zegeba AS
- Ålesund-Sunnmøre Turistforening
- Fagerlia VGS
- Ekornes
- nye Ålesund kommune
- OMRON
- Yapril
- Sunnmøre regionråd IKS
- Sykkylven næringsutviklng
- Sula kommune
Blå skaperkraft og NCE eiermøte 23.januar

Velkommen - det er tid for eiermøte og klyngesamling!
Klyngesamlingen fra kl 12.00 er som vanlig åpen for alle, eiermøtet som starter kl 10.00 er forbeholdt medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
IMG_5527.JPG

I 2020 samler vi aktører fra GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea og løfter opp tema "Blå Skaperkraft".  

Verdens befolkning vokser raskt og vil passere 8,5 milliarder allerede i 2030. Kun to prosent av maten kommer i dag fra havet, og selv om norsk sjømateksport passerte 100 milliarder kroner i 2019 er potensialet for videre vekst enormt.  En samlet fiskeri, sjømat og marin ingrediensnæring arbeider nå for å øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte. Hvordan kan ny teknologi og god markedsforståelse hjelpe bedriftene våre til å vokse videre?

Møt bl.a Stig Remøy fra Rimfrost, Tommy Torvanger fra Nergård Group, Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean og Kongsberg (TBA).

Registrering og lunsj fra 11.00-12.00. Ingen deltakeravgift.Påmelding til eiermøte og klyngesamling NCE Blue Legasea 23. januar 2020

Kontaktinformasjon


Nyheter