Go to aakp.no
A PROGRAM IN

RFF-støtte til flere Blue Legasea-prosjekter

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal bevilget 15. september støtte til flere prosjekt hvor NCE Blue Legasea og medlemsbedriftene er involvert.

Blue Legasea
torskelamper.jpg

Pilotlinje for kommersiell utnyttelse av sildemelke 

RFF innvilget støtte kr 700 000 til Møreforsking.

Gjennom et samarbeidsprosjekt i klyngen har vi tatt initiativ til å rigge et prosjekt som fokuserer på utnyttelse av sildemelke. Melke inneholder attraktive ernæringsmessige komponenter med mange mulige bruksområder innen helsekost, medisin, kosmetikk, ernæring og fôr. Sammen med Optimar, Arctic Nutrition, Fosnavåg Pelagic og NCE Blue Legasea søkte Møreforsking om kvalifiseringsstøtte til et forprosjekt. I forprosjektet skal det gjennomføres studier av maskinsyn som grunnlag for utvikling av et helhetlig system for gjenkjenning og utsortering av melke, og analysere lønnsomhetspotensialet for en slik satsning. Forskningsleder Margareth Kjerstad leder dette arbeidet.

Produksjon og verdiskaping for frosne hvitfiskhoder fra lineflåten 

RFF innvilget støtte kr 1 800 000 til Atlantic Longline med FOU partner Sintef Ocean og Møreforsking.

Høsten 2019 arrangerte NCE Blue Legasea et "idéverksted" for autolinefartøy. Målsetningen var å samle rederiene for å finne samarbeidsprosjekter som vil bidra til å øke verdien for fryst restråstoff. At man lykkes med å øke verdien for fryst restråstoff er også avgjørende for at de fiskefartøyene som ikke tar vare på restråstoffet i dag vil gjøre dette i fremtiden. Som et resultat av samlingen jobbet Møreforsking og Sintef Ocean våren 2020 sammen med næringsaktørene med flere relevante prosjekt, herunder dette prosjektet.

Effektiv og bærekraftig utnyttelse av sidestrømsprodukter

ÅKP/NCE Blue Legasea - FOU Partner SINTEF. RFF innvilget støtte kr 700 000.

Ny hydrolyseprosess for krill til humant konsum

Rimfrost - FOU partner Sintef Ocean. RFF innvilget støtte kr 1 500 000.

Small but mighty!

A new preclinical study shows that Calanus Oils prevents negative changes in gut microbiota.

Blue Legasea
cdc-PhaTJPdtaCU-unsplash.jpg

The relationship between gut microbiota and disease development such as type 2 diabetes and obesity has received more and more interest this last decade. And several studies suggest that some dietary compounds contribute to counteracting adverse changes in the intestinal microbiome.

Calanus AS published a new preclinical study conducted by The Arctic University of Norway showing for the first time, the effect of calanus oil (C. finmarchicus) on the gut microbiota of obese mice.  The authors reported an apparent overrepresentation of Lactobacillus, a health-promoting genus, and a decrease of the pathogenic Bilophia genus.

The study of the gut microbiota composition allows to know more about the mechanism of action of food supplements and their health benefits, paving the way for new marine ingredients development and market.  

Read more at the Calanus webpage. 

Bli slank, smart og lev lenge!

Effekter av sjømatproduktene må dokumenteres før de kan brukes som argument i markedsføring. Dette er en tidkrevende og møysommelig prosess for bedriftene.

Blue Legasea
47197308101_d5741a7816_k.jpg

Forfatter: Janita Arhaug (prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea)

Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

Kan du dokumentere det?

Alle dere som produserer og markedsfører sjømat, må bli enda flinkere til å formidle at dette er mat som er bra for helse, miljøet og lokalsamfunnet og at det er ærlig og anstendig mat. -Det var det klare budskapet fra forbruksforsker Annechen Bahr Bugge, på webinaret Sjømatpulsen, som Fiskeribladet og IntraFish nylig arrangerte. Dette er et viktig budskap til næringen vår. 

Mange forbrukere lar seg gjerne både veilede og villede. Selv hadde jeg en periode i livet der jeg spesielt lot meg lokke av reklame om produkter som skulle gjøre meg tynnere. Jeg prøvde det meste uten at det hjalp noe særlig. Men når det kommer til sjømat så har jeg trua på at det vil gi meg god helse og et langt liv, og jeg spiser fisk og skalldyr så det nærmest tyter ut av ørene.

Markedsføringsloven er klar: «Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.»  

Dokumentasjon for helseeffekter

I NCE Blue Legasea jobber vi for å få til samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden for marint råstoff. Målet er økt utnyttelse, kvalitet og verdi for den enkelte bedrift, og økt kunnskap om prosesserings- og markedsmuligheter. Å utvikle, og stimulere til dokumentasjon av de gode effektene av sjømat er sentralt i dette arbeidet.

I samarbeid med Arena Torsk og Biotech North gjennomførte vi nylig en undersøkelse rettet mot medlemmer i klyngene for å avdekke hvilke kompetanseområder som er relevant å ha med i et EVU-kurs innen marine ingredienser. Undersøkelsen viste at nettopp det å tilegne seg kompetanse på sammenhengen mellom marint råstoff og helseeffekter står høyest på ønskelisten. 

God idé, -men er den lønnsom?

Vi ønsker å skape gode samarbeidsprosjekter i klyngen vår. Da kreves det at partnerne både deler av sin kunnskap, og ønsker å tilegne seg ny kunnskap. Samtidig er det mye usikkerhet knyttet til enkelte prosjekt, og for rask iverksettelse av gode idéer kan bli dyrekjøpte erfaringer. 

Risiko forbundet med for eksempel å investere i ny teknologi må avklares ved å gjøre forundersøkelser for markedspotensialet og lønnsomheten for alle involverte parter. Prosjektene må være nøye vurdert, og dokumentasjon på potensiell lønnsomhet må foreligge for å ta steget videre. 

Nylig kunne vi i en artikkel i Tekfisk, skrevet av Margareth Kjerstad fra Møreforsking, lese litt om hva silda har å tilby. Arctic Nutrition som er en pionér innen bruk av umoden silderogn som kosttilskudd og medisin mot Psoriasis ble spesielt dradd frem i saken. Kjerstad viser til at det kan ligge et stort potensial i å utnytte sildemelke på tilsvarende måte. Dette er utrolig spennende! 

Min kollega, Rachel Durand, har en doktorgrad som omhandler helseeffekter av inntak av sildemelke. Hennes Phd identifiserte blant annet et nytt antiinflammatorisk peptid fra sildemelkehydrolysat som kan hjelpe personer med diabetes. Selv forstår jeg ikke helt detaljene i doktorgraden, men når jeg satte meg ned og regnet ut en potensiell verdiøkning på sild ved å utnytte protamin fra sildemelke, - ja da følte jeg meg som Onkel Skrue i pengebingen.

Vi står foran flere månelandinger

Tråleren Nordstar ble bygget i 1969, samme år Neil Armstrong som det første mennesket satte sine bein på månen. Fartøyet eies nå av Nordnes AS, og rederiet sørget for at tråleren ble det første havgående fiskefartøy innen hvitfisk i Norge som begynte med ensilering om bord for å ta vare på alt restråstoffet. En månelanding i restråstoff-sammenheng! 

Nordnes har også sørget for en annen viktig etablering. Dyktige trålbaser og nettmenn kan lappe sammen sønderrevne nøter med sine imponerende bøtekunnskaper, og forståelse for hvordan fiskeredskapen skal fungere. 

Bare en liten feil i detaljene kan føre til at fisket blir dårligere, eller at man blir bøtelagt av kystvakta! Bøtekunsten har vært utdøende blant norske fiskere i lang tid, og Rederiet har derfor bygget opp et opplæringssenter på land med realistiske treningsforhold. Der kan mannskap på egne og andres fartøy komme for å lære om, og trene på, redskapshåndtering. Senteret benyttes også til fagprøven for lærlinger i fiske og fangst. 

Tar ansvar for helse, miljø og lokalsamfunn

Da NCE Blue Legasea nylig var vertskap for fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsens rundtur i Ålesundsregionen var Nordnes AS en av bedriftene statsråden og hans embetsverk fikk besøke. 

Vi føler oss rimelig sikre på at både Nordnes og våre øvrige klyngebedrifter har etterlatt et solid inntrykk av at de tar ansvar for både helse, miljø og lokalsamfunn og at vi jobber med ærlig og anstendig mat. Dette må vi bli flinkere til å kommunisere og dokumentere også overfor forbrukerne. Jeg tror vi har mange spennende månelandinger foran oss, spesielt når det gjelder å formidle og dokumentere hva marin næring står for!

Omega-3 supplementation linked to cardiovascular health

A study by GOED shows that EPA/DHA supplementation is associated with major reductions in cardiovascular outcomes.

Blue Legasea
oil-capsel.jpg

Over the past few years, eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) supplementations have shown beneficial effects for the prevention of cardiovascular diseases (CVD). In their last Meta-analysis including 40 studies (135 267 participants) published in the journal Mayo Clinic Proceedings, GOED linked significantly EPA/DHA supplementation with major reduction in cardiovascular outcomes:

 • 35% reduced risk of fatal myocardial infarction (MI)
 • 13% reduced risk of MI
 • 10% reduced risk of coronary heart disease (CHD) events
 • 9% reduced risk of CHD mortality
 • 5.8% reduction in the risk of CVD events
 • 9.0% reduction in the risk of MI

Moreover, the protective effects of EPA + DHA supplementation appears to increase with dosage and each additional 1g/day is associated with:

Considering that 80% of world population have low EPA and DHA levels and omega-3 are rarely obtained in most Westernized diets, food supplements appear reasonable alternatives to increase omega-3 intake. 

Read more about the study:

Webinars from Land meets ocean

Here you can find all the recordings from the webinar series Land Meets Ocean.

Blue Legasea
Facebook event banner 1200x628 norsk.png

The NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Heidner Biocluster, and NCE Blue Legasea arranged four webinars in the series “Land Meets Ocean” this autumn.  

The webinar series explored the possibilities of innovation across aquaculture, agriculture, and fishery. It was a part of the clusters´ effort to evolve innovation projects across the blue and green sectors.

These topics were covered in the webinars:

 • Circular economy and the blue green opportunities 
 • Value development of residual raw materials from the blue and green value chain to new products
 • Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation 
 • Development of new sustainable feed ingredients from land and ocean

Here you can see the recordings:  

Tue, September 08: Circular economy and the blue green opportunities


Fri, September 11: Creating new products of residual raw materials from the blue and green value chain


Tue, September 15: Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation  


Fri, September 18: Developing new sustainable feed ingredients from land and ocean  

 

 

Gresshoppeprotein overbeviste DNB

Vi gratulerer klyngemedlem Metapod som vinner av DNB sin konkurranse 100Pitches Ocean!
Metapod vil bruke gresshopper som proteinkilde i laksefôr i stedet for soya.

Blue Legasea
Metapod samlet 2 mb.jpg

Metapod er et av oppstartsselskapene i ÅKP Startup og Scaleup, Siva SF inkubatoren ÅKP Blue Innovation Arena.

- Med insektprotein kan man inkludere en naturlig og sunnere proteinkilde i fôret, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien, som synes det var stas å vinne konkurransen 100 pitces Ocean under Oslo Innovation Week med en video de har laget i samarbeid med LD Studio.

Se videoen her:

 Metapod pitch

Webinar om sjømatens helseeffekt på hjernen

NCE Blue Legasea arrangerer et webinar under CampusUka om sjømat og hjernen. Som en smakebit kan du høre Rachel Durand fortelle om temaet i en ny podkast.

Blue Legasea
Skjermbilde 2020-09-25 kl. 14.04.34.png

CampusUka 2020 består av en uke med aktiviteter, foredrag og arenaer for relasjonsbygging på Campus Ålesund (NTNU og NMK). 

Webinaret har flere innledere, som vil presentere studier om ulike sjømatprodukter som kan være gunstig for hjernen. Dette vil være effektene av fet fisk for kognitive funksjoner hos førskolebarn, omega-3 på en aldrende hjerne, og makroalge-ekstrakter på kognitive funksjoner.  

Webinaret skjer den 30/09/2020 fra 15:00-16:00.  

Innledere:

Lucie Beaulieu: Researcher at Laval University – INAF (Québec, Canada)

Frederic Calon: Researcher at Laval University – INAF (Québec, Canada)

Lisa Kolden Mitdbø: Researcher at Møreforsking (Ålesund, Norway)

Meld deg på webinaret How seafood can improve brain health. 

Hør podkast om sjømat og hjernen

Som en smakebit på webinaret, forteller Durand om hvilke helseeffekter marine ingredienser har på mennesket og hjernen en ny podkast fra NTNU. Hvordan kan denne viktige kunnskapen kommersialiseres?

Hør hele podkasten "How Seafood Can Improve Brain Health" med Rachel Durand. 

 

 

Forsker på forbrukeratferd for mat tilsatt marine ingredienser

Bjørn Tore Nystrand er samfunnsforsker i Møreforsking og stipendiat i markedsføring ved UiT Norges arktiske universitet. Han jobber for tiden med en doktorgrad i markedsføring som fokuserer på matvalg og forbrukeratferd relatert til mat tilsatt helsefremmende marine ingredienser.

Blue Legasea
Bjørn_Tore_Nystrand.jpg

Bjørn Tore har vært involvert i en rekke prosjekter på tvers av ulike forskningsfelt, fra optimalisering i produksjon av saltfisk og klippfisk, produkt- og markedsutvikling av konvensjonell fisk, via kjønns- og utdanningsforskning til forbrukeratferd og forbrukermarkedsføring relatert til mat.  Hans forskning er nyttig for blant annet produktutvikling og forståelse for markedet for medlemmer i den marine klyngen. 

 

Hva er stillingen din hos Møreforsking og hva jobber du med der?

Forsker med 11 års erfaring fra oppdragsforskning. Har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn innen økonomi og markedsføring fra UiT Norges arktiske universitet. Som forsker i Møreforsking har jeg jobbet med mange ulike problemstillinger relatert til sjømatsektoren; fra optimalisering i produksjon av saltfisk og klippfisk, produkt- og markedsutvikling av konvensjonell fisk, via kjønns- og utdanningsforskning til forbrukeratferd og forbrukermarkedsføring relatert til mat. 

 Du jobber også med en doktorgrad i markedsføring, hva er tittelen og tema for avhandlingen din?

Arbeidstittel er «Consumer Attitudes and Behavior towards Functional Foods with Marine Nutraceuticals». Doktorgraden er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom støtteordningen «Tilskot til forsking i Møre og Romsdal». UiT Norges arktiske universitet (v/ Handelshøgskolen ved UiT) er gradsgivende institusjon. Avhandlingen setter søkelys på forbrukeratferd relatert til funksjonelle matprodukter, med særlig fokus på bruk av marine ingredienser. Forbrukere er i stadig større grad opptatt av helsemessige, sosiale og miljømessige konsekvenser av sine matvalg. Denne trenden har tvunget matindustrien til å skape nye produkter som er i stand til å oppfylle alle disse kravene, og har åpnet nye muligheter for alternative matvarer. To av de viktigste eksemplene på dette er funksjonelle matvarer og økologiske produkter, som begge kjennetegnes ved et forbrukermotiv om å spise mat som er helsefremmende.


Masteroppgaven din omhandlet unge forbrukeres holdninger og forventninger til nye produkter av fisk? Kan du gi noen eksempler på hva du fant ut?

Masteroppgaven viste blant annet at unge forbrukere hadde positive holdninger til fisk generelt og til laks spesielt. Studien tok utgangspunkt i McDonald’s sin produktlansering av laksewrap som svar på økt etterspørsel etter sunnere fast food-produkter. De unges forventninger til laksewrapen var høye og preget av at produktet skulle være spennende og godt å spise. I etterkant av prøvesmaking viste det seg derimot at de relativt høye forventningene ikke ble innfridd, og at smaken var en avgjørende årsak til de negative vurderingene. Som en konsekvens av den negative produkterfaringen var ungdommene lite villige til å spise laksewrap igjen. Disse resultatene samsvarer med tidligere forskning som sier at utilfredshet med produkter er et dårlig grunnlag for fremtidig kjøp og lojalitet til produkter.


Hva er det beste rådet ditt nå til bedrifter som skal lansere produkter tilsatt marine ingredienser?

Det må være å inkludere potensielle kunder i produktutviklingen. Forståelse av forbrukernes beslutningsprosesser rundt valg av mat er både komplisert og viktig. Kosthold påvirkes av mange beslektede faktorer, som produktegenskaper (f.eks. kvalitet, sensoriske egenskaper, næringsverdi), individuelle egenskaper ved forbrukeren (f.eks. holdninger, identitet, mål) og miljø (f.eks. normer, kultur, tilgjengelighet). Sentrale drivere bak forbruket av funksjonell mat er at det fremmer helse og velvære, samt forebygger eller minimerer risiko for sykdom. De fleste forbrukere er likevel mest opptatt av at maten de spiser skal smake bra, så selv om helsegevinst er en viktig driver bak valg og aksept av funksjonell mat, må også funksjonell mat innfri forbrukers forventninger og krav til andre produktegenskaper. Riktige smaksegenskaper er derfor et særdeles viktig suksesskriterium for funksjonell mat. Dessuten er kombinasjon av marine ingredienser med andre matvarer ikke uten videre uproblematisk i et forbrukerperspektiv. Særlig smak og smaksforventninger kan påvirkes negativt dersom marine ingredienser tilsettes matvarer som intuitivt ikke har noe med fisk og sjømat å gjøre. Såkalt kongruens eller samsvar mellom ingrediens og matvare er sterkt assosiert med kjøpsintensjoner.


Hva slags kunnskap og kompetanse kan du tilføre medlemsbedriftene i den marine klyngen? 

Min erfaring fra 11 år med oppdragsforskning relatert til sjømatnæringen har gitt meg god oversikt over de ulike forskningsbehovene som finnes i den marine klyngen. Kunnskap om hvordan man på en god måte kan involvere forbrukere i produktutvikling, hvordan samle inn nyttig informasjon om etterspørsel og behov, samt bruke den informasjonen målrettet i utvikling og kommersialisering av nye matprodukter er kompetanse jeg mener å besitte og som kan være av relevans for medlemsbedriftene.


Ifølge deg – hva er viktig for bedriftene å planlegge for når de utvikler nye produkter?

Det er viktig å være klar over at en stor andel av nye produktlanseringer innen kategorien funksjonell mat feiler. Utgangspunktet for produktutvikling bør i så stor grad som mulig basere seg på forbrukernes behov (etterspørsel) og i mindre grad på hva som teknologisk er mulig å få til. Derfor er involvering av forbrukere i alle deler av produktutviklingsprosessen viktig.


Kan du nevne noen faktorer som gjør at vi velger et marint produkt fremfor et annet?

 Forbrukere, inkludert helsebevisste forbrukere, fortsetter å spise usunn mat basert på antagelsen om at usunne matvarer smaker bedre enn sunne matvarer. Dette har sammenheng med at forbrukere motvillig lar langsiktige mål om bedre helse gå på akkord med mer kortsiktige mål om å spise smakfull mat. Viktige faktorer for valg av all mat er de sensoriske egenskapene (smak, lukt, tekstur), samt egenskaper ved forbrukeren og omgivelsene (normer, kultur). Forbrukere over hele verden anerkjenner fisk og sjømat for å være sunn og næringsrik mat, men det er få land i verden hvor fisk og sjømat er en sentral del av den daglige dietten. Opplevelsen og inntrykket av at marine produkter er sunne og næringsrike er en viktig driver for at forbrukere velger å spise fisk og sjømat. 

 


 Meet Rachel Durand - our newest Teammember

We are pleased to introduce our new colleague Rachel Durand. Rachel is French and has broad international research- and working experience within the marine industry. She loves fish and is curious on how we can improve health and develop new products from resources in the ocean.

Blue Legasea
IMG_8108.JPEG

Rachel lives in the centre of Ålesund and works at NMK. She looks forward to getting to know the members of the marine cluster, the surroundings of Ålesund and the marine industry. We have asked her some questions regarding her first impression of her new position:

Please describe your position and what you will be working with at NCE Blue Legasea: 

I am in charge of the Marine for health project that seeks to support and commercialize high value marine ingredients. My role is to be a key resource for our members to improve their competitiveness and help them build projects and networks with new partners. Gathering different stakeholders of the marine ingredient field is also an important task. 

What is the title and content of your thesis, and how can the members in the marine cluster benefit from your research? 

The name of my thesis was “Fish by-products use as food supplement for human health: bioactive compounds separation by electrodialysis with ultrafiltration membranes and screening of their bioactivities to reduce metabolic syndrome.”

The main aim was to improve the use of herring milt by developing a new healthy marine ingredient and identified new bioactive compounds.

The food supplement market is really competitive and innovative. New products, new raw materials and new applications are key to improve the industries’ competitiveness. My thesis suggest new ways and markets for the members of the NCE Blue Legasea cluster. 

 What kind of knowledge and competence can you bring to the members of the marine cluster? 

During my PhD I have acquired strong knowledges about fish by-products valorization and their uses as food supplements. Norwegian industries are leader in the Omega 3 market, my researches mostly focus in marine proteins and can bring a new market to the members.

Also, my PhD was in partnership with a private company, so I am used to deal with academical and economical objectives. I really like working with the scientists and the industry and build projects together to improve knowledge about marine ingredient application.   

How will you prefer to create contact with the members of the marine cluster? 

I really like to meet in person people and going directly to the company is for me the best way to understand their expectations from the cluster. But with the coronavirus situation we have to change our habits, so digital meeting could be an alternative. 

What kind of international experience will you bring to your current position? 

I studied in different places: France, Caribbean Island, Northern Ireland and Canada. So, I developed an international network. Also, I worked three years in Quebec (Canada), with a Canadian company. 

What kind of events do you think are relevant and beneficial for the marine industry? 

I think to create project businesses, the better events are the B2B conventions which brings together different stakeholders and companies. Meeting people directly is still the best way to create partnerships and businesses.

Symposiums can also be relevant to improve our knowledges on a specific field and build a new network.

But now, digital events are really useful to gather from other places and be able to put in touch different stakeholders. 

How can your network bring new opportunities to NCE Blue Legasea? 

With my background, I have built a European and Canadian network in different fields especially marine ingredient and bioactive compounds for human health. Also, as BioMarine community manager I was in charge of developing an international network in marine biotechnology. During this experience I met several stakeholders of the marine field and discussed how to improve the blue economy worldwide. 

What is your first impression of the marine industry in Ålesund? 

The marine industry in Norway is really different from France or even from Canada. The capacity of the fishing fleet and the different fishing methods are very impressive and completely different. Also, unlike France where mostly of the fish is sold directly for the French territory, I was surprised to observe that Norwegian fish are mostly exported.

 

Invitation to webinar series “Land meets Ocean”

Join the NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Heidner Biocluster, and NCE Blue Legasea in their work of evolving innovation projects across the blue and green sectors.

Blue Legasea
landmøterhav_Eventbrite Banner 2160x1080 eng23.png

Through the “Land meets Ocean” webinar series we will explore the possibility of innovation across aquaculture, agriculture, and fishery. Stakeholders and experts from the sectors will share knowledge and insights on what is done today, as well as challenges and possibilities of the future.

Topics that will be covered throughout the webinar series 

- Circular economy and the blue green opportunities
- Value development of residual raw materials from the blue and green value chain to new products
- Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation
- Development of new sustainable feed ingredients from land and ocean 

Format

• Panel discussions with the cluster managers and industry experts who will discuss the current innovation landscape within the sectors
- Sector insight from experts and stakeholders

Date and time

Tue, September 08, 2020 13:00 PM – 14:00 PM
“Circular economy and the blue green opportunities" 

REGISTRATION: Circular Economy and the Blue-Green Opportunities

Fri, September 11, 2020 13:00 PM – 14:00 PM

“Creating new products of residual raw materials from the blue and green value chain”

REGISTRATION: Creating New Products of Residual Raw Materials

Tue, September 15, 2020  13:00 PM – 14:00 PM

“Recycling of waste from aquaculture, agriculture, and fishery for new cross-sectoral value creation”

REGISTRATION: Recycling Waste for New Cross-Sectoral Value Creation

Fri, September 18, 2020 13:00PM – 14:00 PM 

“Developing new sustainable feed ingredients from land and ocean”

REGISTRATION: Developing New Sustainable Feed Ingredients


Behind the webinar series “Land meets Ocean” is three Norwegian Centres of Expertise:

NCE Seafood Innovation is a cluster that works towards sustainable growth of the seafood industry. The cluster consists of 80 partners and members who represent the entire value chain in the seafood industry. NCE Seafood Innovation works within the focus areas; competence, innovation, and entrepreneurship.

NCE Heidner Biocluster is the Norwegian business cluster for green bioeconomy and sustainable food production. The members’ work includes research, innovation and commercialization of breeding, biotechnology, feed development, and residual raw materials. 

NCE Blue Legasea is committed to developing the marine and bio marine industry and aims to be a catalyst for unique cross-sectoral cooperation, as well as to strengthen value creation and competitiveness for the member nations and the fishing nation Norway. 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea inviterte før sommeren Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk, og er nå glade for å ha fått bekreftet et program for torsdag 3/9 og 4/9 der han vil besøke noen av våre klyngebedrifter i nærområdet til Ålesund.

Blue Legasea
odd-emil-ingebrigtsen-3---foto-hans-kristian-thorbjornsen.jpg

Vi inviterer medlemmer til en fellessamling på NMK, torsdag 3. september klokken 12:00-14:10.  

Det legges opp til et innspills møte mellom bedriftene i klyngen og statsråden, der hovedtema blir «Muligheter og utfordringer for å lykkes med marine ingredienser og høyverdiproduksjon i Norge», men der er også mulighet for å løfte opp andre problemstillinger med statsråden. 

Program

12:30-13:45 (Åpent for medlemsbedrifter)

-Presentasjoner v/ NCE Blue Legasea og Arctic Nutrition AS

-Dialog mellom klyngebedriftene og Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen 

13:45-14:10 (Begrenset antall plasser)

-DigiCat/VR Lab: Ny mottakslinje for hvitfisk demonstrert med VR ved Optimar 

Av smittevernhensyn må vi ha en liste over alle deltagere på forhånd. Meld fra på e-post til wenche.uksnoy@legasea.no om du eller en annen representant for din bedrift (kun 1 person pr selskap) vil delta innen onsdag 2/9. Offisielle smittevernregler vil selvsagt være gjeldende under hele arrangementet.

Statsrådens program i Ålesund:

 

rev program bilde.PNG

 

Metapod inngår samarbeid med Salmon Group

Gründerbedriften Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser. Nå har Salmon Group inngått en eksklusiv avtale med selskapet som sikrer oppdretterne i nettverket et næringsrikt fôr.

Blue Legasea
Metapod samlet.jpg

Bærekraft i praksis

Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde som blant annet skal brukes i fôret til laksen. Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein.

-Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si - fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on! Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group i en pressemelding.

Oppdrettsgrupperingen har forpliktet seg til å ta unna alt insektmel de unge gründerne klarer å produsere når de straks går i gang med det første storskala produksjonsanlegget i Ålesund. 

Konkurranse til proteinholdige næringskilder 

Metapod har utviklet et konsept og en prosessteknologi for oppdrett av sirisser og gresshopper som kan brukes som insektmel i fôr til fisk, og på sikt, til mennesker. Bedriften bringer med dette en svært proteinholdig nyhet til markedet. Samtidig tar de i bruk en svakt utnyttet ressurs i sin produksjon, nemlig matsvinn. Slik bindes karbon også inn igjen i verdikjeden. Metapod vil også gjøre nytte av spillvarme fra annen produksjon. 

-Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien. 

Deler ut 9,8 mill. til forsking

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal har innvilga 9,8 mill. kroner til forskingsbasert innovasjon. Et av selskapa som får støtte er oppdrettsselskapet Pure Norwegian Seafood som vil ta i bruk medisinsk forsking frå menneske til å studere fiskehelse.

Blue Legasea
5122813F-EB29-4195-9B46-9B9CD856A6D0.JPG

Skal forske på fiskehelse 

Dei fem siste åra har det vore ein auke i talet på oppdrettslaks som dør på grunn av hjartesjukdomen cardiomyopatisyndrom (CMS). Sjukdommen finst i anlegg langs heile Norskekysten, men utbrotta varierer blant dei ulike fiskeoppdrettarane. 

Matfiskprodusenten Pure Norwegian Seafood, som held til på Averøya, skil seg positivt ut ved at dei ikkje har hatt CMS utbrot på over to år. Selskapet produserer laks som oppfyller krava til kvalitetsmerket «Label Rouge» og kan dokumentere god fiskehelse og låg dødelegheit.

-Vi veit at fiskefôret speler ei viktig rolle, men nøyaktig korleis dette påverkar hjarte- og sirkulasjonshelsa til fisken er mindre kjent, seier forretningsutvikler Anders Marthinussen.

For å forstå meir av fiskens hjartehelse, skal ein i dette prosjektet ta i bruk den siste kunnskapen frå medisinsk forsking på hjartelidingar hos menneske. Med seg på laget har dei forskarar frå Møreforsking Ålesund og NTNU. Åkerblå AS er samarbeidspart.

-Skal vi få til lønnsam vekst i oppdrettsnæringa, må vi vite meir om fiskehelse. Vi håpar derfor at ved å kople kunnskap, personell og infrastruktur frå den medisinske forskinga, vil vi kunne forstå meir av bakgrunnsmekanismane for CMS utbrot, seier Marthinussen.

Vil styrke biomarin forsking

-Prosjektet vil i seg sjølve ha stor vitskapleg verdi. Det unike er at vi tek i bruk State-of-the-art forsking frå menneskje til å studere fiskehjarte, seier Svein Erik Gaustad i Møreforsking.
-Vi håpar dette prosjektet vil bidra til å bygge opp eit biomarint forskingsmiljø på Nordmøre og Møre og Romsdal, og at aktivitetane i prosjektet kan motivere bedriftene i regionen til auka samarbeid om forsking og utvikling, seier Gaustad.

Femten prosjekt fikk kvalifiseringsstøtte

-Vi har fått inn mange gode søknadar til framtidsretta marin forsking, seier styreleiar Bergljot Landstad. Blant dei femten søknadene som fekk innvilga støtte er:

 • Epax - Makrellolje for en optimal hudfunksjon. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000 
 • Pure Norwegian Seafood - Hjertehelse hos laksefisk og mennesker. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 500 000
 • C Food Norway - Utvikling av nye produkter fra svømmeblærer. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Nordi Ocean - Fryselagring for å øke holdbarheten og ivareta kvalitet av havsalat. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Norsøk - Enklere, billigere og automatiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen. FOU partner NORSØK. Innvilga støtte kr 700 000
 • Tau Tech - Utnyttelse og anvendelse av av restråstoff fra haneskjel. FOU partner SINTEF Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Møreforsking - SensAlgae: Iodine-reduced sugar kelp as safe, flavorful and nutritious. FOU partner Møreforsking Ålesund. Innvilga støtte kr 700 000
 • Sintef Ålesund - Bunnkartlegging for presisjonsfiske av haneskjell. FOU partner SINTEF Ålesund. Innvilga støtte kr 700
 • ScanProd - Bærekraftig utnyttelse av salt i klippfiskindustrien. FOU partner Sintef Ocean. Innvilga støtte kr 700 000
 • GreenShore - Næringsinnhold og patogenanalyse av dødfisk.FOU partner NOFIMA. Innvilga støtte kr 700 000

Bli med på digitalt prosjektverksted!

Forskningsrådet arrangerer 19. juni et digitalt prosjektverksted som er spesielt innrettet mot bedrifter og forskere som er på gang med/planlegger et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N). NFR har utlyst 1,5 mrd. til Innovasjonsprosjekt i Næringslivet og det er løpende mottak av søknader. Prosjektverkstedet er også relevant for bedrifter og forskerne som planlegger SkatteFUNN-prosjekt.

Blue Legasea
Prosjekter.png

Om Forskningsrådets prosjektverksted

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet. 

Deltakere på prosjektverkstedet vil få tilbud om individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, som har god kompetanse på forsknings- og innovasjonsprosjekter, og som kjenner bransjene godt.

Arrangementet består av to deler:

09:00-11:30 DEL 1
Gjennomgang av verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver.

12:00-15:00 DEL 2
Individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som avtaler tid for dette i forkant av arrangementet. Du vil få en egen lenke til innkalling via Teams for dette møtet noen dager før arrangementet. 

Påmelding

Se mer informasjon, og meld deg på her: Norges Forskningsråd Prosjektverksted

Sivaprisen 2020 til Arctic Nutrition AS!

Næringsminister Iselin Nybø overrakte i dag SIVA-prisen til bioteknologiselskapet Arctic Nutrition med base i Ørsta. Prisen på 250 000 kroner vil selskapet dedikere til forskning på normalisering av hjerneutvikling hos barn som fødes alt for tidlig.

Blue Legasea
arctic nutrition alle.png

Lager medisin mot psoriasis av silderognolje

Arctic Nutrition har utviklet en variant av silderognolje med høyt innhold av marine
fosfolipider som er undersøkt i en klinisk studie på Haukeland Universitetssykehus. Pasienter
med mild til moderat psoriasis fikk redusert sykdomsaktivitet av silderognoljekapslene.
Studien ble publisert i Acta Dermato-Venereologica denne uken.

Ole Arne Eiksund, administrerende direktør i Arctic Nutrition er glad både for de positive
studieresultatene og for SIVA-prisen: -Resultatene fra psoriasis-studien i Bergen gjør at vi har
bestemt oss for å gjennomføre utvikling av et nytt legemiddel, og vi planlegger å bygge
fabrikk i Ørsta for å kontrollere mest mulig av verdikjeden. SIVA-prisen er en stor stimulans i
denne forbindelse. Vi har også god støtte fra Innovasjon Norge til legemiddelutviklingen.

Bærekraft i alle ledd

-Som en fremtidsrettet innovativ bedrift er vi opptatt av bærekraft i alle ledd. Sildefisket
utenfor kysten vår er kvoteregulert og bærekraftig og fremstillingen av legemiddel fra
silderogn gjør vi også så skånsomt og miljøbevisst som mulig. Vi er glade for å skape
merverdi av et råstoff som til nå i liten grad har blitt utnyttet – og setter pris på at andre
også ser at dette er en del av grønn omstilling av næringslivet,
sier Eiksund.

Vi trenger ny helseindustri

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien har denne
kommentaren om mottakeren av SIVA-prisen: -Arctic Nutririon er et flott eksempel på hva
som er mulig når noen tør å satse. Silderogn er en unik råvare fra havet som kommer fra
bærekraftig fiskeri og kan foredles til legemiddel til nytte for millioner av mennesker globalt.
Helseindustri som Arctic Nutririon kan gi oss nye kompetansearbeidsplasser, bidra til bedre
helse og samtidig gi Norge eksportinntekter. Jeg er glad for at SIVA har løftet fram selskapet
ved å gi dem SIVA-prisen 2020 – det er nettopp slik industri Norge trenger i årene som
kommer.

Klinisk utprøvingsprogram

Legemiddelutvikling er kostbart og tidkrevende. Arctic Nutrition er i gang med
prosessutvikling for silderognolje med legemiddelkvalitetsstandard. Neste trinn er klinisk
studie med ulike doser av silderognolje for å finne optimal dose, og så skal det gjøres en
større klinisk studie for endelig å dokumentere effekten. -Vi har planen klar, sier Eiksund.

Sivaprisen løfter frem innovative selskaper

Siva (Selskapet for Industrivekst) har de siste fem årene delt ut Sivaprisen for å løfte fram
selskaper som har stor innovasjonsevne, gode resultater og vilje og ambisjoner om vekst og
verdiskaping. Hvert år nomineres bedrifter som utvikler innovative produkter, tjenester,
produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling. I år var 26
bedrifter nominert, og fagjuryen valgte Arctic Nutrition som vinner.


Introduksjon til enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet

Ambisjonen om at enzymer kan være verktøy for ny bærekraftig vekst i marin sektor er bakteppe for dette første webinaret i en serie på 3.

Blue Legasea
Webinar-Enzymkonferansen-facebook.png

NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge planla en nasjonal industrikonferanse der bruk av enzymer i marin næring skulle stå i sentrum. Industrikonferansen utsettes nå på grunn av Corona pandemien, og vi vil derfor inntil videre arrangere en webinar-serie på 3x2 timer, der vi tar for oss ulike tema innen enzymbasert foredling. 

Webinarene vil være industrirettet og legge grunnlaget for en etterfølgende konferanse når situasjonen tillater det. Vi legger opp til ett intro-webinar (4.juni) for å diskutere de overordnede perspektivene som muligheter, valg av prosess og lønnsomhet. 

Meld deg på her; https://us02web.zoom.us/webina...

Foreløpig program:

rev bilde intro.png

Dato for de to neste webinarene er satt til 11. juni: Enzymatiske prosesser for marine lipider og 18. juni: Enzymatiske prosesser for marine proteiner

Nytt tilbud - Gratis kurs!

NCE Blue Legasea sammen med ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster og MAFOSS tilbyr nå skreddersydde kursprogram til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien.

Blue Legasea
Kurs-aakp-facebook.png

Gratis nettbaserte kurs og videreutdanning  

Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer i Møre og Romsdal som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta. 

Blant kursene som tilbys er ulike kurs innen:

 • Produksjon og produksjonsteknikk
 • Strategi og ledelse
 • Salg og marked
 • Kriseledelse og kommunikasjon
 • Prosjektledelse
 • IKT

Kurskalender og mer informasjon om de ulike kursene finner du her: ÅKP Academy

Ny podcast - Møt Vesteraalens og Calanus!

​Historia om Norge er ei forteljing om havet, og no skriv vi neste kapittel. «Lys i alle hus» er ein podkast som fortel dei gode historiene om jobben som vert gjort for å skape levande samfunn i Noreg. I vår nyeste episode av podcasten får du bli bedre kjent med dei to bedriftene Vesteraalens og Calanus.

Blue Legasea
Episode-4.png

Vesteraalens

For over 100 år sidan tok polarhelten Roald Amundsen med seg fiskemat ifrå Vesteraalens gjennom Nordaustpassasjen, no tek tilsette den med til Kina.

- Nye måtar å handle varer på gjer ein liten plass ute ved havet meir sentralt enn nokon gong, meiner sal og marknadsdirektør i Vesteraalens Eirik Nikolaisen.

- Verda har blitt mindre. Når du sel og marknadsfører produkta dine på nettet, har det ingenting å seie kor du er plassert. Det er ingen fordel å sete i New York. Vi er plassert i eit område med unike ressursar, vakker natur og ei god historie. Det er vårt viktigaste konkurransefortrinn i verda i dag. Dette vil akselerere, seier han.

Historia om Vesteraalens fiskebollar og norsk sjømat vart for kort tid sidan sendt via ein live-stream til millionar av menneskjer i Kina. No får du høyre historia om Vesteraalens i podkasten «Lys i alle hus».

Calanus

I denne podkasten møter du også grunder Gunnar Rørstad i Calanus med hovudsete i Tromsø. Dei bygg no verdas første raudåtefabrikk på Sortland i Vesterålen. Det har tatt nesten 20 år å kome i gang med bygginga, men no har myndigheitene laga ein forvaltningsplan for raudåte. Rørstad trur vi er i starten av i ny biomarin næring med eit veldig stort potensial.

- Eg trur dette blir ein stor industri i Noreg. Vi er der oppdrettsnæringa var tidleg på 80-talet. Vi har i dag to hovud-verdikjeder i norsk sjømatnæring. Den eine er tradisjonelt fiskeri, og den andre er oppdrett – då i hovudsak laks. Så kjem denne biomarine industrien opp som ei ny verdikjede, som kjem til å styrke dei to eksisterande.

Høyr podcasten

Vil du høyre meir om Gunnar Rørstad si satsing på raudåte, eller korleis Eirik Nikolaisen trur Kina kan bli viktig for vidare vekst for Vesteraalens, så høyr podkasten «Lys i alle hus» under her. 

Podcasten er tilgjengelig på Anchor, Spotify, Apple Podcasts.

Anbefalt nettleser er Chrome eller Safari. (Brukere av nettleser Microsoft Edge kan oppleve problemer med å åpne podcasten).

Om Lys i alle hus:

Podcasten er produsert av Doxacom i samarbeid med innovasjonsselskapet ÅKP og klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea. Rådgiver og samfunnskontakt i Doxacom Jannicke Farstad står for produksjon og regi. Gjennom podcasten møter vi mennesker på jobb langs hele kysten, og du får høre om verdiskapingen som skjer her.

WEBINAR fra NCE Blue Legasea

Vi legger om noen av våre fysiske samlinger til webinarer. Følg med på vår kalender fremover for nye webinar og oppdateringer.

Blue Legasea
Webinar-Blue-Legasea-facebook.png

Dette er foreløpig program fremover - kontakt oss gjerne om der er tema din bedrift er spesielt opptatt av og vi kan tilrettelegge!

FOREDRAGSHOLDER

TEMA

DATO 

Christian Hedløv Engh (Innovasjon Norge)

Market entrance in China/ Go GLOBAL China

Registrering /link til webinar

2. April 2020

12.00-13.30 AM

Håkon Raabe (SINTEF)

Business case modelling for product and or technology development 

Link til webinar blir lagt ut senere

30. April 2020

10:30-11:30 AM

Elana Natker (GOED)

Educating consumers and healthcare professionals on benefits of omega 3 

Link til webinar blir lagt ut senere

28. May 2020

Time to be determined

Håvar Risnes (ÅKP)

Start ups and entrepreneurship 

Link til webinar blir lagt ut senere

25. June 2020

10:30-11:30 AM

Bjarte Løfaldil (Helse Innvasjonssenteret i Kristiansund)

Importance of public health for the industry and vice versa

To be determinedStatusrapport

Vi gjorde en undersøkelse blant klyngens medlemmer på Korona situasjonen.

Blue Legasea
mel og olje.jpg

Alle våre 50 partnere fikk i forrige uke tilsendt et spørreskjema. Vi ønsket å ta pulsen på den nye hverdagen vi alle opplever, og få innspill på hvilke tiltak bedriftene nå trenger fra offentlig hold.

Vi fikk klare tilbakemeldinger og svarene som kom var varierte. Dette er naturlig p.g.a stort spenn av ulike typer bedrifter i vår marine/biomarine klynge, men der er likevel noen klare gjengangere i tilbakemeldingene:

* På kort sikt klarer vår næring seg godt, det er foreløpig lite permitteringer, og det gjøres interne tilpasninger for å møte karantene behov for enkelt ansatte. 

* Noen bedrifter rapporterer om økt ordretilgang og etterspørsel, noe som kan forstås i lys av mange B2B produsenter med kunder som er avhengig av vår klynge`s produkter som innsatsfaktorer i egen produksjon.

* Generelt stor usikkerhet på lang sikt - og stor spenning knyttet til utviklingen på det amerikanske markedet for aktørene som leverer til kosttilskudd segmentet.

* Mange tror at markedsforholdene vil bli vanskeligere og forverre seg, og der er frykt for økt sparing og lavere forbruk i lang tid etter krisen.

* Det forventes forskyving og kanselleringer av ordrer pga vanskeligere økonomi hos kundene.

* Logistikk og sikring av forsyningskjeden blir gradvis mer krevende og mange opplever kraftig økning i fraktpriser.

* For å unngå permitteringer fremover vil det være avgjørende  at råvaretilgang holder seg oppe og markedene er åpne.

Tro på det asiatiske markedet og marked for frossen fisk

Siden Kina nå ser ut til å komme raskere ut av krisen enn andre ser noen av bedriftene nye muligheter i det asiatiske markedet, selv om her fortsatt er handelstekniske barrierer som kan stoppe ny vekst. Fangstleddet ser at nedstengt varehandel påvirker salg av fersk fisk, og at det foreløpig er bedre markedsforhold for de som produserer frossen sjømat. 

Tiltakene som etterspørres i tråd med det som i stor grad har blitt lansert fra offentlig hold

* Bedre lånefasiliteter, tiltak for å opprettholde nødvendig likviditet

* Utsettelser på skatter og avgifter, utsatt frist på innbetalinger

* Tilpassede permitteringsordninger

I tillegg etterspørres kompetansetiltak innen digital ledelse, produksjon og logistikk, prosjektledelse og internasjonalisering.

Oppfordres til å søke BIO-midler 

Møre og Romsdal fylkeskommune overtok 1. januar ansvaret for virkemiddelet "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV. Fylkeskommunen disponerer fem millioner kroner som skal gå til opplæringstiltak i bedrifter som står i en krevende markedssituasjon. Vi oppfordrer alle bedrifter om å søke BIO-midler når tiden er riktig for det. Klyngeorganisasjonen oppfordrer alle som har innspill til og behov for opplæringstiltak om å ta kontakt.   

Wenche Uksnøy - Epost: wenche@legasea.no - Janita Arhaug - Epost: janita@legasea.no - Nina Zisko - nina@legasea.no

IMG_7197 _2_.JPG


 

Konsekvenser og behov for tiltak som følge av Koronautbruddet

Vi ønsker å forsikre oss om at ALLE bedriftene i NCE Blue Legasea-klyngen får mulighet til å gi innspill til myndigheter og virkemiddelapparat om hvilke utfordringer og behov for tiltak dere har i denne utfordrende situasjonen.

Blue Legasea
6293726_4662470.jpg

Klikk her for å gi din tilbakemelding.

Stortinget har allerede besluttet en rekke viktige tiltak i forhold til permitteringsregelverk, skatteregelverk, innbetaling av arbeidsgiveravgift og andre tiltak som utvidede lånegarantier o.l.

Alle bedrifter har forskjellige behov og erfaring fra tidligere kriser viser at det er viktig å komme tidlig i gang med praktiske målrettede tiltak.

Mange har allerede tatt kontakt med oss og klyngeorganisasjonen NCE Blue Legasea gjennomfører derfor en spørreundersøkelse om hvilke konsekvenser Korona-utbruddet har for medlemsbedriftene i klyngen. Dette for å kunne gi innspill til regionale og nasjonale myndighetene om hvilke tiltak som bør iverksettes, og hvordan tiltakene skal gjennomføres i praksis og til hvilket tidspunkt. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på undersøkelsen som er anonym.

Dere kan også ringe klyngeleder Wenche Uksnøy på telefon 900 15 073 eller sende epost til wenche@legasea.no for å gi innspill direkte.

Vi er i tett dialog med myndigheter og virkemiddelapparat og vil sørge for at din stemme blir hørt!

 VI ER MED PÅ DUGNADEN!

For å bidra til den nasjonale dugnaden mot spredning av koronaviruset har ÅKP innført daglig operasjon fra hjemmekontor. ÅKP er en digital bedrift med gode rutiner og system for samspill, selv når vi ikke møtes under samme tak. Vi vil derfor være tilgjengelige på telefon, epost, Skype og Teams som vanlig. Kontakt oss gjerne!

Samsi - fra helium til hydrogen

Vi beklager å måtte melde at dette arrangementet utsettes og at ny dato vil bli annonsert. Situasjonen omkring corona virus pandemien gjør at SAMSI reduserer salgs relaterte reiseaktivitet til det som er absolutt nødvendig, og prioriterer å opprettholde normal drift på planlagte og breakdown service. Salgsmøter og seminarer vil derfor avlyses inntil videre eller overføres til nett eller telefonbaserte løsninger.

Blue Legasea
samsi Terje nett.jpg

Seminaret dreier seg om hvordan  laboratorier kan bli mer bærekraftige og lønnsomme og hvordan få utført analyser med lavere risiko. Du får kjennskap til det siste nye om hvordan optimalisere GC som analyseverktøy og bruk sammen med alge oljer.

PROGRAM (alle innlegg holdes på engelsk)

1130-1200 Registration and Lunch

1200-1240 Hydrogen generation – How does it work – Is the hydrogen clean enough compared to bottled hydrogen – how do we dry the gas to be used as carrier gas.
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1240-1300 How do we convert a GC method from helium to hydrogen. Can all methods be converted? What gases do we really need for our GCs? Change the costs, save the world of lipid GCs in seconds.
By Terje Aasoldsen

1300-1320 Coffee Break

1320-1400 Nitrogen generators from carrier gas to inertisation
By Jean-Marie Casanova F DGSi

1400-1420 News from NCE Blue Legasea
By Wenche Uksnøy

1420-1440 Generating liquid nitrogen for lab application
By Emil Veliyulin

1440-1500 Breaking news –
Algae oil is coming into your labs. Important information on sample preparation. Avoid GC poisoning and extra service bills.
• New HPLC from Scion Instruments
• Other News from SAMSI

By Terje Aasoldsen

1500-1530 Summary, discussion and closing

Kontaktperson

SAMSI v/ Terje Aasoldsen, e-post: terje@samsi.no

Omega-3 industrien fokuserer på vekst

Verdens fremste aktører i omega-3 industrien møttes i februar til GOED Exchange i Barcelona for oppdatering på det siste nye fra forskningsfronten, for å diskutere fremtidige vekstområder og for å stimulerer til mer samarbeid på tvers. Flere av våre norske klyngebedrifter og forskningsinstitusjoner var representert på konferansen med over 250 deltagere. Her var mange gode innlegg knyttet til hvordan møte utfordringene i et modent omega-3 marked med støtte i solid forskning knyttet til god effekt på flere helsetilstander.

Blue Legasea
hotel arts barcelona.jpg

Noe av målet med konferansen var å finne ideer og områder som er mer enn nisjeområder for vekst. Geografisk sett er der store muligheter for økt konsum av omega-3 i flere markeder, samt at konsumet i mange av de etablerte markedene fortsatt er for lavt i forhold til anbefalinger fra myndigheter. Det forskes på nye områder for produktutvikling innen både humansektor og fòrsektoren.  Fremtiden ser lys ut for nye legemidler med marin omega-3,  og man ser at kombinasjonsprodukter med omega-3 og andre ernæringsingredienser opplever vekst. Betydning av samspill mellom aktørene fra fangstledd til ferdig produkt er viktig for vekst og der er fortsatt stort behov for forskning på helseeffekt av omega-3. Vi fikk noen av deltagerne til fortelle om hvorfor konferansen var viktig for dem og hva de tenker om vekst i tiden fremover. 

For mer informasjon om konferansen og programmet - se her: GOED Exchange 2020

Møre og Romsdal med eget forskningsfond

Fra 2020 blir det hvert år tilgjengelig 20 mill kroner til forskningsbasert innovasjon i bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal.
-Forsking er god investering i vekst og utvikling sier FoU-sjef i Epax, Iren Stoknes, som sammen med Terje Bach i NEAS representerer næringslivet i styret for det nye forskingsfondet i Møre og Romsdal.

Blue Legasea
styret i rff MR.jpg

Skal hjelpe næringslivet

Midlene tilføres fra statsbudsjettet og er knyttet til de to ordningene Regionalt Forskningsfond og FORREGION-programmet, som drives av fylkeskommunen i samarbeid med Norges Forskningsråd.

-Næringslivet og samfunnet for øvrig, er i økende grad avhengig av systematisk forskning og innovasjon for å skape nye, konkurransedyktige og bærekraftige løsninger. Forskningsfondet vil stimulere til dette ved å koble forskningsmiljø med bedrifter og kommuner slik at de sammen utvikler og omsetter ny kunnskap til verdier. Det kan i neste fase være utløsende for å finansiere større prosjekter med støtte fra Forskningsrådet og EU, sier Øyvind Herse som er sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal.

-Forskningsfondet skal imøtekomme behovene for forskning og innovasjon i Møre og Romsdal, og vil mobilisere søkere og hjelpe med å utvikle gode FoU-prosjekter. Ved å praktisere løpende mottak og behandling av søknader som kommer inn til forskningsfondet, legges det til rette for rask innovasjonstakt. 

To typer prosjekt

Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal kjem til å lyse ut to typar prosjekt: kvalifiseringsprosjekt (forprosjekt) og hovudprosjekt. Kvalifiseringsprosjekta vil det vere mogleg å søke på heile året, og søknadsvurderinga skjer fortløpande. Hovudprosjekt vil bli lyst ut ein gong kvart år, første gong i slutten av mars 2020, med søknadsfrist 6. mai.

Styret i RFF Møre og Romsdal 
• Styreleiar: Bergljot Landstad frå Møre og Romsdal fylkeskommune
• Erik Kursetgjerde frå kultur-, nærings- og folkehelseutvalet
• Siv Katrin Ulla frå utdannings- og kompetanseutvalet
• Iren Stoknes og Terje Bach representerer næringslivet
• Arthur Almestad frå Forskningsrådet
• Turid Hanken representerer kommunane

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Øyvind Herse, Sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal

Tel: +47 913 64 886 - oyvind@vrimr.no

Fondets nettsider er her: https://www.regionaleforskningsfond.no/more-og-romsdal/Inspirasjon til fremtidig Blå skaperkraft

Marin og maritim klynge samlet seg til konferansen «Blå skaperkraft» på NMK 23. januar. NCE Blue Legasea gjennomførte også sitt årlige partnermøte samme dag.

Blue Legasea
PowerPoint_Blå-skaperkraft.png

Klyngesamlingen ble arrangert av NCE Blue Legasea sammen med GCE Blue Maritime, og samlet hundre deltakere fra maritim næring samt fiskeri, sjømat og marin ingrediens sektoren.

Tema var hvordan øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte, og hvordan ny teknologi og god markedsforståelse kan hjelpe bedriftene å vokse.

Nytt milliardskip til krillfiske

Blant innlederne var administrerende direktør Stig Remøy fra Rimfrost. Selskapet bygger et skip til en milliard som skal fiske krill i Antarktis med banebrytende, bærekraftig teknologi.

– Rimfrost er et produkt av den marine og maritime klyngen på Sunnmøre, og det er det som har fått frem den teknologien som i dag er verdensledende. Så det er klart at klyngen betyr mye, sier Remøy. 

Noen av de andre innlederne var Tommy Torvanger fra Nergård Group, og Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean som investerer i og støtter hav-startups. Hun hadde med seg flere gründere som pitchet sine konsepter til industrien på Sunnmøre. 

Før klyngesamlingen samlet også Blue Legaseas eiere seg til eiermøte for å se tilbake på aktivitetene i 2019, planlegge fremover og diskutere medlemssaker.

GOED Exchange i Barcelona

NCE Blue Legasea og 13 norske partnere reiser til GOED Exchange i Barcelona, verdens største Omega 3-konferanse.

Blue Legasea
medlemsfordeler_web.jpg

Fra 4.-6. februar møtes de viktigste globale aktørene og mange av partnere fra NCE Blue Legasea-klyngen på GOED Exchange.  Konferansen arrangeres annethvert år, og bringer sammen den globale Omega-3 industrien for å bygge nettverk, diskutere viktige tema og knytte nye partnerskap mellom bedrifter. Målet er også å få ny innsikt og dele kunnskap fra Omega-3 verdenen.

Tema for konferansen i år er vekst i Omega 3- industrien. Mens det er et fortsatt potensiale i for eksempel nye marked og råvarer, så trenger hele industrien mer innovasjon og ny giv for å kickstarte mer vekst. 

Blant klyngebedriftene som vil være til stede i Barcelona er Arctic Nutrition, Calanus, Epax Norway, Orkla Health, Orivo, KD Pharma Group og GC Rieber Oils. 

Du kan lese mer om konferansen på GOED Exchanges nettsider. 

Fagseminar fra Marine for Health

Marine for Healths fagseminar Nutraceutical and Pharmaceutical Regulatory Affairs ble arrangert 10. -11. desember i Ålesund.

Blue Legasea
bilde marine for health.png

Seminaret bød på et spennende program med presentasjoner fra nasjonale og internasjonale regulatoriske eksperter fra privat og offentlig sektor. I alt var over 70 personer samlet som fikk god oversikt over myndighetskrav knyttet til «Novel food» , kosttilskudd og legemidler.

Den andre dagen inviterte vi til workshop i etterkant av seminaret. Første del av workshop fokuserte på å lage nye markedsplasser for omega 3, og den andre delen av workshop så på fordelene for selskaper ved å delta i større søknadsløp og utlysninger. Vi ville også kartlegge hvilke krav selskapene har for å involvere seg i store søknader.   Prosjektideene fra  workshopene diskuteres videre av klyngetemaet og forskningspartnerene.


Arrangementet ble støttet av Norges Forskningsråd.

Se hele programmet: 

10. DECEMBER

10:45 Welcome and introduction: Wenche Uksnøy (Cluster Manager) NCE Blue Legasea

11:00-12:00 Novel Food and Health Claim dossiers- A well Done Plan Guarantees the Best Outcome: Mari Lyrra (Regulatory Affairs Manager Food and Nutrition) Medfiles, Finland

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 How Do You Get an Approved Health Claim in Norway? Experiences Within the System: Anders Mikael Sjödin, (Professor, Division Nutrition, Excercise and Sports) University of Copenhagen, Denmark, EFSA Expert Panel

14:00-15:00 Functional Food Regulations in Europe - A Case Study: Asim Duttaroy (Professor, Clinical Nutrition) University of Oslo

15:00-15:20 Break

15:20-16:20 Marine Research and Business Innovation Platform- A Pilot Study: Jim Lund (Researcher, Project Manager) Research Institutes of Sweden 

16:20-16:40 Break

16:40-17:40 Disrupt a Health Paradigm: Setting a New Way of thinking: Maie Gall (CEO),Viskumed, Switzerland

18:15-22:30 Dinner


11.DECEMBER

09:00-10:00 Role of Regulatory Affairs in Clinical Drug Development: Firoz Roshan (Pharmaceutical Regulatory Affairs Specialist), Sweden

10:00-10:30 Break

10:30- 11:30 Regulatory Requirements and Services in Drug Development: Jan Petter Akselsen (Leader) The Norwegian Medicines Agency Innovation Office, Norway

11:30 -12:30 Development of your pharmaceutical – Do it right first time: Åse S. Mjelva, Link Medical AS, Norway

 


Ny styreleder i NCE Blue Legasea

Hogne Hallaråker fra Arctic Nutrition vil løfte frem innovasjonskraften og kremmerånden hos NCE Blue Legaseas medlemmer.

Blue Legasea
Hogne Hallaråker_siste.jpg

Hogne Hallaråker er teknologidirektør og grunnlegger av Arctic Nutrition, og er entreprenør med mer enn 15 års erfaring fra nutraceuticals og biomarin industri. Tidligere har han hatt stillinger som administrerende direktør i Arctic Nutrition og Natural Nutrition Development, visepresident i R&D Aker Biomarine, produktdirektør i Natural ASA og universitetslektor på Høgskulen i Volda. 

– Det er svært viktig at både kompetansen og erfaringen til medlemmene klyngen gjøres kjent både innad i klyngen og utover mot markedet, slik at vi kan skape nye prosjekter og øke verdiskapingen. Innovasjonskraften og kremmerånden hos våre medlemmer er eksepsjonell, og det er vår oppgave å la denne føre til ny vekst, og nye produkter eller løsninger. Jeg ser frem til å lede dette arbeidet i klyngen sammen med vår kompetente og entusiastiske administrasjon, sier Hallaråker.

Blå skaperkraft og NCE eiermøte 23.januar

Velkommen - det er tid for eiermøte og klyngesamling!
Klyngesamlingen fra kl 12.00 er som vanlig åpen for alle, eiermøtet som starter kl 10.00 er forbeholdt medlemmer i NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
IMG_5527.JPG

I 2020 samler vi aktører fra GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea og løfter opp tema "Blå Skaperkraft".  

Verdens befolkning vokser raskt og vil passere 8,5 milliarder allerede i 2030. Kun to prosent av maten kommer i dag fra havet, og selv om norsk sjømateksport passerte 100 milliarder kroner i 2019 er potensialet for videre vekst enormt.  En samlet fiskeri, sjømat og marin ingrediensnæring arbeider nå for å øke verdiskapingen fra havet på en bærekraftig måte. Hvordan kan ny teknologi og god markedsforståelse hjelpe bedriftene våre til å vokse videre?

Møt bl.a Stig Remøy fra Rimfrost, Tommy Torvanger fra Nergård Group, Rikke Hegge Jørgensen fra Katapult Ocean og Kongsberg (TBA).

Registrering og lunsj fra 11.00-12.00. Ingen deltakeravgift.Påmelding til eiermøte og klyngesamling NCE Blue Legasea 23. januar 2020

Kontaktinformasjon


Styreleder Tormod Thomsen om 2019

Et begivenhetsrikt år ligger bak oss. NCE-status og tilhørende kick-off i januar markerte begynnelsen på et rekordår når det gjelder arrangementer og aktiviteter i regi av klyngen.

Blue Legasea
_AFH3944 © Tony Hall.jpg

Med nasjonal status og en bred verdikjede er spennet stort. Fra fiskerkveld på Atlanterhavsparken og workshop med autolineflåten, til fellesarrangement med andre klynger og regulatorisk seminar om høyverdige marine nutraceuticals og pharmaceuticals. Det er gledelig at det er stor oppslutning og gode tilbakemeldinger på arrangementene. Klyngens viktigste formål er å legge til rette for økt verdiskapning for medlemsbedriftene gjennom samarbeid, og skal en lykkes med dette er en avhengig av aktive medlemmer som deltar på arrangementer og dermed fremmer slikt samarbeid. Det er også gledelig å registrere at vi i stadig økende grad blir invitert til å delta på andre sine arrangementer og dermed øker synligheten både til våre medlemmer og til den aktiviteten NCE Blue Legasea driver. Det er stort fokus på hav med tilhørende forvaltning og verdiskapning av marine ressurser. Det er mange gode hjelpere og initiativ, og vi har respekt for at medlemmene våre først og fremst bør bruke tiden på og i egen virksomhet. Vi vil ha økende fokus på samarbeid og fellesarrangementer med andre klynger og organisasjoner for å unngå inflasjon i antall arrangement.

Det har vært en glede å få ta del i den utviklingen klyngen har vært gjennom de siste 5 årene, både som styringsgruppemedlem og etter hvert som leder. Et enormt potensiale og stort fokus på marin verdiskapning, økende antall medlemsbedrifter, en kompetent klyngeorganisasjon og en engasjert styringsgruppe gjør at jeg takker av med en sterk overbevisning om at NCE Blue Legasea har alle muligheter for å spille en viktig rolle i utviklingen av havnasjonen Norge. Takk for  samarbeidet!

Land møter Hav 2019 i Ålesund

Fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi inviterer på nytt til konferansen «Land møter hav» som i år arrangeres 23. september som en del av Campus Uka 2019.

Blue Legasea
2019 LMH illustrasjon med arrangører og tid og sted.JPG

Norge har store mengder biologiske ressurser i havet, i skogen og på land. Landet vårt er minst like rikt på fornybare ressurser som på fossile ressurser. Norsk vareproduksjon og verdiskaping vil måtte basere seg på fornybare ressurser fremover.

«I Norge kan vi utnytte ressursene i havet, i skogen og i jordbruket langt bedre enn vi gjør i dag. Vi har kunnskap, kapital, og teknologi så det handler om å koble sammen industri og andre kunnskapsaktører som er villig til å lede an i omstillingen», Wenche Uksnøy, Klyngeleder NCE Blue Legasea.

Bioøkonomi er omdannelse av biomasse til energi, mat og helse-, fiber- og industriprodukter. Bioøkonomien er knyttet til de globale utfordringene vi står overfor: klimaendringer, framtidig befolkningsvekst, samt knapphet på mat og energi. Behovet for fornybare råvarer som erstatter olje til en mengde nødvendige produkter, vil øke.

På «Land møter hav» vil bærekraftige blå og grønne satsninger, prosjekter og grundere få plass på talerstolen og det inviteres til workshop og debatt. Målsetningen er at det i løpet av en intensiv ettermiddag skal knyttes kontakter på tvers av sektorene og at gode idéer skal bunne ut i konkrete forsknings- og innovasjonsprosjekter.

«Livet på land og i havet er grunnlaget for grønn og blå bioøkonomi, dette må ivaretas på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner», Dr.Ing  Annik Fet, Prof. Bærekraft og viserektor NTNU i Ålesund.

Konferansen vil bl.a utfordre de blå og grønne næringene på å finne de gode synergiene og presentere digitale plattformer og fremtidsrettede løsninger for datahåndtering. 

«Land møter hav» arrangeres årlig, og i år møtes næring, forskere, politikere og studenter på Norsk Maritimt Kompetansesenter, 7 et. som en del av Campus Uka 2019.  Konferansen går på rundgang mellom byene Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø, med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter. 

Program og påmelding

God stemning på Marine for Health seminar

Bedriftsrelevante analyser i fokus.

Blue Legasea
IMG_7414.JPG

Marine for Healths fagseminar «Bedriftsrelevante analyser» ble den 20 november holdt i Blue Innovation Arena. Et spennende program med presentasjoner av tilgjengelige analyser fra nasjonale og internasjonale analysetilbydere vekket interessen hos bedrifter fra hele den marine verdikjeden. I alt var 46 personer samlet der vi fikk godt belyst hva som tilbys av analyser i dag og ikke minst hva bedriftene i den marine og biomarine næringen trenger i tiden framover.

Gjennom foredrag fra Natalia Dahl og Barbro Holm fra Eurofins, Asgeir Sæbø fra Innolipid, Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger fra Møreforskning, Runar G. Solstad fra Nofima, Ann-Kristin Tveten og Kristine Kvangarsnes fra NTNU Ålesund, Erik Fuglset fra Orivo, Johan Svenson fra RISE Research Institutes of Sweden, Trude S. Guldberg fra SINTEF Industri og Robert Wolff fra SINTEF Ocean og gode diskusjoner fra representanter fra den marine næringen fikk vi blant annet belyst temaer som: 

·       Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

·       Risiko og analysebehov makroalger

·       Analyser med fokus på marin prosessutvikling

·       Ekstraksjon av komponenter fra marint råstoff

·       Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

·       Opprinnelsestesting av marine ingredienser

·       Massespektrometriske analyser i marine ingredienser

·       GMP/GLP analyser

Fagseminaret «Bedriftsrelevante analyser» var første seminar i Marine for Health regi, men i 2019 kommer flere relevante fagseminar som vil øke kunnskapen om marine ingredienser og helse.

Fagseminar 20. november - bedriftsrelevante analyser

Hvilket analysetilbud finnes i marin og biomarin næring i dag, hva mangler vi og hvordan løser vi fremtidens analysebehov? Ingen deltakeravgift - påmelding åpen nå!

Blue Legasea
Anja.jpg

Formålet med seminaret er å etablere en felles forståelse om relevante analyser for marin og biomarin næring mellom gjennom dialog mellom bedrifter og tilbydere av analysetjenester. Hvilke analyser er tilgjengelige i dag og hva er behovet fra næringen? Seminaret skal blant annet kunne gi svar på hvor man skal henvende seg for:

 • Sensoriske analyser
 • Kjemiske og mikrobiologiske analyser
 • Ekstrahere komponenter fra marint råstoff
 • GMP/GLP analyser
 • Pilot-studier
 • Storskala studier
 • Miljøanalyser

 • Seminaret holdes på norsk og vil gi en god oversikt hvor man skal henvende seg i det enkelte tilfelle, avdekke eventuelle analysemangler i dagens tilbud, og ikke minst være en god mulighet til å etablere nye bekjentskaper og samarbeid. Etter foredragene vil det bli servert lunch og tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

  PROGRAM og PÅMELDING  

  0900 – 0910:   Introduksjon seminar og velkommen

  Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

  0915 – 0930:   Kvalitetsdokumentasjon for Biomarin Ingrediensindustri

  Natalia Rønneberg Dahl – Key Account og Analytic Service Manager, Eurofins

  0930 – 0945:   Analyser med fokus på marin prosessutvikling

  Asgeir Sæbø – CEO, Innolipid

  0945 – 1000:   Møreforskning Ålesund – Analyser fra hav til bord

  Trygg Barnung og Jennifer Mildenberger – Forskere, Møreforskning Ålesund

  1000 – 1015:   NOFIMA – helhetlig biomarin verdiskapning

  Runar G. Solstad – Forsker, NOFIMA

  1015 – 1030:   Spørsmål fra salen til foredragsholdere

  1030 – 1100:   Kaffepause

   1100 – 1115:   Laboratorieinfrastruktur ved Institutt for biologiske fag Ålesund.

  Ann-Kristin Tveten Førsteamanuensis, NTNU og Kristine Kvangarsnes PhD-kandidat, NTNU

  1115 – 1130:   Opprinnelsestesting av marine ingredienser - får du det du betaler for?

  Erik Fuglseth – CTO, ORIVO

  1130 – 1145:   Hva kan RISE hjelpe den norske biomarine næringen med?

  Johan Svenson – Ass. Professor & Forskningssjef RISE Kjemi & Materialer

  1145 – 1200:   "Enkle" og avanserte massespektrometriske analyser i marine ingredienser

   Trude S. GuldbergResearch Scientist, SINTEF Industri

  1200 – 1215:   Bioprosessering av marint råstoff, fra lab til pilot

  Jannicke Fugledal Remme/Robert Wolff, Forsker, SINTEF Ocean

  1215 – 1230:   Spørsmål fra salen til foredragsholdere

  1230 – 1430:   Lunch

  Konferansen holdes på norsk.Frist for påmelding 15. november

  Støtte til innovasjonsprosjekter til klyngebedrifter

  Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder kroner og RFF Midt 9 millioner kroner etter søknadsrunder tidligere i høst. Flere av medlemsbedriftene i NCE Blue Legasea er blant de som får støtte.

  Blue Legasea
  lyspaerer_-_renas_2.png

  Norges Forskningsråd - Innovasjonsprosjekter i næringslivet

  I utlysningen er bærekraft et viktig element. Bedriftene som søkte driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser. 

  Totalt 29,6 mill kr fordeles på disse NCE Blue Legasea bedriftene i støtte:

  • Nordnes As – Utvikling av ny trålkonfigurasjon 6.900.000
  • GC Rieber Oils AS -  framstilling av omega 3 og omega 7 fra norske restråstoffer 6.147.000
  • Rimfrost AS -  Development of a novel process for the application of krill as alternativ protein source in human nutrition 4.500.000
  • Mowi ASA - Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett. 6.000.000
  • Aker Biomarine Antartctic AS - Sustainable and predictable future for fisheries in Antarctica 6.100.000

  – Det er inspirerende å se at interessen er stor, og at det er mange gode søknader fra mange ulike typer bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Jeg tror vi nå alle har fått en tydeligere bevissthet om at forskning ikke bare er folk i laboratorier med hvite frakker. Hvis man bruker vitenskapelig metode, hvis man jobber systematisk for å skape ny kunnskap og nye muligheter, ja da driver bedriftene med FoU-støttet innovasjon, sier Røttingen.

  Finn ut mer om muligheter for støtte fra Forskningsrådet her: http://bit.ly/Forskningsradet

  Regionale forskningsfond Midt-Norge - kvalifiseringsstøtte

  Utlysningen hadde en økonomisk ramme på 9 millioner kroner hvorav 1 million kroner var satt av til samiske tema. 

  Bedrifter i klyngen som får støtte:

  • Artic Nutrition AS - Cellemodeller til å støtte klinisk uttesting av silderognekstrakt mot Psoriasis 200.000

  Finn ut mer om muligheter for støtte fra RFF Midt her: http://bit.ly/RFFMIDT


  Sjekk Inn 2019 på NMK 27.12

  Interessert i å finne ut hva Nordvestlandet har å by på av spennende jobbmuligheter? Sjekk inn er jobbmessa for Sunnmøre. En møteplass i romjula mellom bedrifter, studenter og unge voksne - både de som bor her og de som er hjemme på juleferie.

  Vi håper du vil holde av dagen og sjekke inn på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) fredag 27. desember!

  Blue Legasea
  sjekk inn bilde.jpg

  27. desember arrangeres Sjekk inn for fjerde året på rad og denne gangen mellom kl 14.00 og 16.30  på NMK (Norsk Maritimt Kompetansessenter). Hør her hvilke erfaringer PWC har gjort seg i forbindelse med tidligere Sjekk Inn arrangment:


  Møt din nye arbeidstaker

  Sjekk inn er et tiltak for å synliggjøre mulighetene og mangfoldet som regionen har å by på, og fungerer som en møteplass der bedrifter og organisasjoner kan møte potensielle arbeidstakere. Tilbakemeldingene fra bedriftene er at dette er et verdifullt og viktig arrangement, over 30% av bedriftene melder at de har ansatt en eller flere arbeidstakere gjennom Sjekk inn. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å knytte kontakter både med næringsliv og potensielle arbeidstakere!

  Mange verdifulle kontakter har blitt etablert, og flere bedrifter har rekruttert dyktige medarbeidere. Nå håper vi at din bedrift er klar til å sjekke inn og knytte kontakter med fremtidige arbeidstakere og sikre dere den kompetansen og arbeidskrafta dere trenger. 

  Disse kan du møte på årets Sjekk inn (lista oppdateres):
  - Atea
  - BDO
  - Flakk Gruppen
  - Giske kommune
  - Kongsberg Maritime
  - Kriminalomsorgsdirektoratet
  - MCC First Process
  - Møre og Romsdal Fylkeskommune
  - Mørenot
  - NAV
  - NTNU

  -Ocean Supreme

  - Optimar
  - Pharma Marine
  - PwC AS
  - Sparebanken Møre
  - Stokke AS
  - Vard
  - Zegeba AS
  - Ålesund-Sunnmøre Turistforening
  - Fagerlia VGS
  - Ekornes
  - nye Ålesund kommune
  - OMRON
  - Yapril
  - Sunnmøre regionråd IKS
  - Sykkylven næringsutviklng
  - Sula kommune
  Nyheter

  Fagdag "Celle-, dyre- og kliniske studier"

  Seminar Marine for Health inviterer til fagdag. Få en felles forståelse om bruk av celle-, dyre- og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi.

  Organizer: Marine for Health, NCE Blue Legasea
  Date:
  Place: Marco Polo, NMK-bygget, Borgundveien 340, Ålesund
  Bilde Klinsk studie.jpg

  Formålet med fagdagen er at bedrifter og FoU-aktører i marin næring får en felles forståelse om bruk av celle-, dyre- og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen vil gi innsikt i hvilke studier FoU-aktører i NCE Blue Legasea klyngen kan tilby samt et utvalg bedrifter vil belyse behovet i næringslivet. Fra et godt utvalgt av FoU-aktører og bedrifter vil muligheter og utfordringer innen følgende tema bli belyst:   

  • Biokjemiske studier
  • Cellestudier
  • Dyrestudier
  • Kliniske studier
  • Student studier
  • Pilot-studier

  Fagdagen vil ha fokus på hvilke life science studier som tilbys regionalt, men også mulighetene nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kunnskapsdeling, dialog og samarbeid håper Marine for Health og NCE Blue Legasea at fagdagen vil danne grobunn for utvikling og kommersialisering av marine produkter med høyere verdi.  

  Vi starter dagen med en lett lunch og etter foredragene vil det bli tilrettelagt for videre dialog og møter mellom deltagere.

  PROGRAM

  1100 – 1145:   Lunch & Mingling

  1150 – 1200:   Introduksjon seminar

  Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

  KEYNOTE

  1200 –1230:    Helsefremmende effekter av Calanusolje – indikasjoner fra eksperimentell forskning

  Terje Larsen, Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

  FoU-AKTØRER: NASJONALE & REGIONALE

  1230 –1245:    Helseeffekter av nordatlantisk fiskeolje i dyr og mennesker

  Tone-Kari Knutdatter Østbye, Seniorforsker Nofima

  1245 – 1300:   Helseeffekter av fiskeproteiner – studier i mennesker og rotter

  Oddrun Anita Gudbrandsen – Forsker Universitetet i Bergen

  1300– 1315:   Mørelab  - pre-kliniske analyser som verktøy til marin verdiskapning?

  Jennifer Mildenberger, Forsker Møreforskning Ålesund

  1315 – 1330:   Forskningsmuligheter ved Institutt for biologiske fag Ålesund

  Gro Audveig Hagen Bjørnøy, Universitetslektor NTNU Ålesund

  1330 – 1345:   Gene lipid interactions in colorectal cancer

  Caroline Hild Pettersen, Forsker NTNU Trondheim

   

  1345 – 1400:   Kaffepause

   

  1400 – 1415:   Klinisk problemstilling, korleis gjennomføre den kliniske studie?

  Dag Arne Lihaug Hoff – Overlege Helse Møre & Romsdal

  1415 – 1430:   Helse, velferd og teknologi ved NTNU

  Magnus Steigedal – Leder tematisk satsningsområde NTNU

  NÆRINGSLIVSAKTØRER

  1430 – 1450:   Halstensen Granit – hvordan utvikle høyverdige produkter fra restråstoff?

                          Alfred Halstensen – Professor Universitet i Bergen, medeigar Halstensen Granit 

  1450 – 1510:   Aker Biomarine – hva trenger vi på veien videre?

                          Andreas Storsve, Forskningssjef Aker Biomarine

  1510 – 1530:   Rimfrost – hva trenger vi på veien videre?

                          Inge Bruheim, Forskningssjef Rimfrost

  1530 – 1550:   Arctic Nutrition – studieforløp fra silderogn til psoriasismedisin

                          Hogne Halleråker, Grunnlegger og CSO Arctic Nutrition

  1550 – 1600:   Hvordan samarbeider vi best mulig på veien videre?

                          Alle - Rundbordsdiskusjon

  1600 – :           Kaffe & Mingling

  Påmeldingsfrist: TORSDAG 21.03.19


  Fagdag Cellestudier Dyrestudier

  Kontaktinformasjon


  Personvernerklæring:

  Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

  How to protect your intellectual property in China

  Webinar Free Live Webinar from China Business Hub

  Norway China Business Hub A run a business training programme called the CHINA BUSINESS programme. The webinar "How to Export to China" is a part of this programme. The webinar is broken down into interactive sessions which include practical information with discussion.

  Who can benefit from the CHINA BUSINESS programme?
  1. Companies which have production in China or companies with products or services offered to or sold in the Chinese market.
  2. Companies which want to develop their business in China.

  Organizer: China Business HUB
  Date:
  Place: Online - link blir tilsendt etter registering
  CBH logo.png

  Registration: https://bit.ly/35tUGyl
  Welcome to the webinar!


  Presenters:

  Jan Erik Christensen

  CEO, Norway China Business Hub AS
  Jan Erik Christensen PhD is the founder and CEO of Norway China Business Hub AS (www.ncbhub.com) and Learn Kinesisk AS (www.laerkinesisk.no), and has lived in China for more than 16 years.

  Norway China Business Hub helps companies doing business in China. They help companies set up websites or WeChat business accounts registered in China to target potential customers, prospects and clients in China.

  They help companies setting up meetings with Chinese companies and present companies in their network in China. Their network includes governmental entities in several provinces in China responsible for business development.

  Norway China Business Hub provides legal services in China such as due diligence, applying for trademarks, contracts etc.

  They also host webinars and courses on Chinese Business and help companies to communicate better with the Chinese side.

  Hanchen Shao
  Co-Founder Norway China Business Hub
  12 years of experience within Industrial Asset Management in Norway, in world-leading companies as BP, DNVGL, ABS. Hanchen has 4 years of experience as a governmental officer on the local governmental lever in China, where he mainly focused on management in industry and private economy.

  Hanchen has also long experience with investment advisory with many successful cases, and has helped several Norwegian companies with digital marketing in China.

  Nils Kristian Einstabland
  Partner Advokatfirmaet Selmer AS
  Nils Kristian Einstabland is an expert in legal matters related to media, telecommunications and technology. Working with the technology, telecommunications and media industries since the early nineties, Nils Kristian has developed significant knowledge of the regulatory and political frameworks, and is one of Norway's most experienced lawyers in his field. He is recognised for his innovative handling of industry-related questions to which there are no clear legal or commercial answers, and he has considerable experience with business development and strategic processes.

  Nils Kristian's practice includes advising on intellectual property, data protection, outsourcing, licensing and distribution matters. He has extensive experience in the formation of strategic alliances and joint ventures, as well as corporate acquisitions and structural transactions, both in Norway and abroad. He also represents clients within the biotech and energy industries and provides counselling in larger international projects.

  According to the international rating agency Chamber Europe, Nils Kristian has "a strategic mind and cuts through the case to focus on the important details".

  Nils Kristian is a frequent speaker on topics within his fields of expertise, including at seminars for fellow lawyers held by the Norwegian Bar Association. He is a board member of the Scandinavian branch of the global organisation, Licensing Executives Society, and holds several board memberships in media and technology start-ups and more mature companies.