Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea er en næringsklynge som arbeider for samspill og nyskaping for bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.

Våre fokusområder er utvikling av teknologi og kompetanse innen fiskeri og prosessering, samt kommersialisering av produkter til høyere verdi.

NCE Blue Legasea skal bidra til å øke verdien – og bærekraftig utnyttelse – av villfanget marint råstoff, styrke våre medlemmers posisjon i markedet, og være en pådriver for samspill og sirkularitet i hele verdikjeden.

ikon-samlet-1.png

“Our time is a time of change. Blue Legasea is a good example for innovative clusters that redefine global challenges into national opportunities” 

- HRH Crown Prince Haakon of Norway

Fokusområder

Bilde til nyhetsartikkel tang og tare.jpg

Skape samarbeid mellom marin og maritim sektor for å akselerere utvikling av fiskeriteknologi

CalanusOil-eske-forside.jpg

Videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av marint råstoff i Norge

Forskning.png

Bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi

Partnere

 • Aker BioMarine
 • Arctic Bioscience
 • Arctic Algae AS
  Arctic Algae AS
 • Arctic Swan AS
 • Atlanterhavsparken
 • Baader Norge AS
 • Berg Lipidtech AS
 • Biz AS
 • Bluewild AS
 • Bryn Aarflot AS
 • C Food Norway
 • Doxacom
 • Eagle Enviro
 • Epax Norway AS
 • Eurofins
 • Firmenich Bjørge Biomarin AS
 • Forskningsrådet
 • GC Rieber VivoMega AS
 • GOED
 • Halstensen Granit AS
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Innovation Norway
 • KD Norway AS
 • Lerøy Havfisk AS
 • MOWI MARKETS NORWAY AS
 • Marint Kompetansesenter
 • Møreforsking AS
 • Nofima
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Nordic Pharma Inc AS
 • Nordic Wildfish AS
 • Nordnesgruppen
 • NUAS Technology AS
 • NTNU i Ålesund
 • Ocean Visionering AS
 • Optimar AS
 • Orivo AS
 • Orkla Health
 • Pharma Marine AS
 • Ramoen AS/ Eros AS
 • RIMFROST AS
 • Runde Miljøsenter
 • SAMSI AS
 • Seaforest AS
 • Sintef Fiskeri og havbruk AS
 • Sparebanken Møre
 • Strand Sea Service AS
 • TANGO Seaweed AS
 • Vela Seafood AS
 • Vital Seafood AS
 • Vitbit AS
 • Zocca (Calanus AS)
 • ÅKP AS

Styret i NCE Blue Legasea


 • Hogne Hallaråker (Styreleder)
  Arctic Bioscience AS
 • Svein Erik Haugmo
  Orivo AS
 • Claus Opshaug
  C Food Norway AS
 • Kay Ove Hafsås
  Fiskebåt
 • Tove Havnegjerde
  NTNU
 • Anders Bjørnerem
  Nordic Wildfish AS
 • Lars Andre Langøyli Giske
  Optimar AS
 • Ragnhild Dragøy
  Aker Biomarine AS
 • Kristin Alnes
  Sjømat Norge
 • Agnes Gundersen (FOU repr.)
  Møreforsking AS
 • Jan Erik Olsen (FOU repr.)
  Nofima
 • Per Erik Dalen
  ÅKP
 • Wenche Uksnøy (Klyngeleder)
  ÅKP-NCE Blue Legasea

Medlemsfordeler

NCE Blue Legasea er opptatt av å utvikle marin og biomarin næring til det beste for fellesskapet, og å dele kunnskap på tvers. Som medlem er du med i samarbeidet for å øke verdien av marint råstoff, og å styrke egen konkurransekraft og innovasjonsevne. Å være en del av klyngen gir deg store muligheter til å kunne påvirke, bygge nettverk og finne nye potensielle forretningsområder.