Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Medlemsfordeler

NCE Blue Legasea er opptatt av å utvikle marin og biomarin næring til det beste for fellesskapet, og å dele kunnskap på tvers. Som medlem er du med i samarbeidet for å øke verdien av marint råstoff, og å styrke egen konkurransekraft og innovasjonsevne. Å være en del av klyngen gir deg store muligheter til å kunne påvirke, bygge nettverk og finne nye potensielle forretningsområder.Verdi for din bedrift