Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Forum for IOT:Fra tradisjonelt til digitalt fiske: Hvordan kan data transformere fiskeriindustrien?

Seminar GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea, Digicat og Gagn inviterer til seminar med data fra skip og særlig fiskeri som fokus. Hvordan få beslutningstøtte fra skip til land og til bro? Hvor starter man og hvilken data er man interessert i?

Organizer: GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea, Digicat Norsk Katapultsenter, Gagn consulting AS
Date:
Place: Marco Polo, NMK, Ålesund
IIOT seminar 13 juni illustrasjonsbilde.png

Velkommen til IoT-seminar den 13. juni, med fokus på skip, spesielt rettet mot fiskerinæringen. Dagens teknologi gir oss muligheter vi aldri før har drømt om, men det er også viktig å ha et kritisk blikk på disse nye verktøyene. Denne konferansen vil utforske hvordan IoT og kunstig intelligens (AI) kan påvirke deres hverdag på sjøen. 

Vi starter dagen med en lett lunsj.

La oss sammen vurdere hvordan vi kan hente ut verdifull data fra skipene, presentere denne informasjonen på en tilgjengelig måte på skipsbroen, og diskutere fordelene og ulempene ved å bruke data i fiskerinæringen.

Ved å samle og analysere data fra ulike kilder, har vi potensialet til å ta bedre beslutninger og forbedre bærekraften. Men dette reiser også spørsmål om sikkerhet og eierskap til data: Hvem eier informasjonen vi samler inn, og hvordan kan vi sikre at den forblir trygg? Bli med oss på seminaret for å diskutere disse temaene og bidra til en konstruktiv samtale om fremtidens fiske.

Innledere:
• Blue Ctrl, Biarte Andreas Hånes. Bluectrl, et utspring fra Ulstein har gått fra å kunne levere standard systemer til skip for automasjon(IAS), alarmer(AMS) og fremdrift(PMS) til nå å levere datafangst til skyen. Med sin bakgrunn i trygge, driftsikre systemer ombord på skip har BlueCtrl en unik forståelse for hvordan hente data fra skip. Biarte Andreas Hånes skal fortelle hvordan Bluectrl kan hente data fra et skip gjennom sin løsning som bygger på  byggekloss-prinsippet "no-code".

BlueCtrl har levert datafangst (sammen med IAS, EMS og PMS) på Bluewild sitt skip nye Ecofive som nylig fikk prisen "Ship of the year" på Nor-shipping 2023 https://www.skipsrevyen.no/nor...

• Andreas Hjellbakk, Vard Electro. Hvordan kjører vi retrofit av skip med trådløse sensorer. Det siste året har vard gjennomført et større løft innen trådløse sensorer på skip. Andreas vil komme å fortelle litt om hva de har gjort, fordeler og hvilken effekt disse sensorene har gitt.
 
• Tomas Roaldsnes, Catchwise. Etter å ha vunnet FishAI konkurransen arrangert av blant annet agenda vestland og Nora.ai i 2022 har selskapet laget noen beslutningsverktøy for fiskeri. Catchwise har også gjennomført en omfattende undersøkelse inad i fiskeflåten og kan gi litt innsikt i hva denne forteller. Tomas vil også utdype litt om data han gjerne skulle hatt for å skape bedre beslutningsverktøy for ulike fiskeri.
 
• Nils-Ove Giskegjerde – Ramoen. Med en flott «Supertråler» fra slutten av 2016 og en visjonær innen fiskeri har rederiet Ramoen mange tanker om hvordan man kan få beslutningstøtte opp til bro. Det viktigste for dem er ikke å få data til land, men opp til bro til de som kan gjøre gode beslutninger. Lær litt om hva Ramoen har gjort, hva de ser for seg å gjøre i fremtiden og hvilke data de ønsker å anvende i sitt fiskeri.
Planen for dagen er å skape diskusjon og enighet eller uenighet om hva man skal fokusere på. Målet er at man skal komme ut av dagen med en bedre formening om man skal gjøre noe på data og evt hva (og hvordan).

Arrangør: GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea, Digicat og GAGN

Påmelding forum for IOT, 13. juni Beslutningsstøtte fra skip til land og til bro.

Tirsdag 13. juni 2023, seminar i Marco Polo på NMK.

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply