Go to aakp.no
A PROGRAM IN

FOU Forum

Møte NCE Blue Legasea sitt FOU forum har neste møte 17.august. FOU forum er en møteplass for våre FOU partnere Møreforskning, Sintef, Nofima, UiT, Helse M&R, NTNU, MMR og Norce.

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: Teams
Legaseajente uten fjell 1-3 boks.jpg

Som et nasjonalt klyngeprosjekt trenger NCE Blue Legasea god samhandling og støtte fra FOU aktørene for å nå målene innenfor våre fokusområder. For å sikre god informasjonsflyt og støtte til våre medlemmer innenfor forskning og utvikling har vi opprettet FOU Forum.

FOU forumet møtes en gang pr kvartal, og dersom dere har saker som dere ønsker skal bli tatt opp i FOU Forum vennligst kontakt Prosjektleder Ole-Johnny Ødegaard.

E-post: ole-johnny.odegaard@legasea.no

Telefon: +4791581810.