Go to aakp.no
A PROGRAM IN

«Fra hav til marin ingrediens»

Konferanse Velkommen til konferansen «Fra hav til marin ingrediens» på Campus Ålesund den 17. april. Her vil du blant annet få høre mer om Norges politiske ambisjoner, den marine ingrediensindustrien i et miljøperspektiv, regelverk og bransjestandarder, helseeffekter av marint protein og marine oljer, markedsadgang og internasjonal handel, og ikke minst behovet for tilgang til - og utnyttelse av - dagens og morgendagens råstoff globalt og nasjonalt.

Organizer: Blue Legasea, Sjømat Norge, FHF, Biotech North
Date:
Place: NMK-bygget, Møretanken
Marin-ingrediens-web.png

«Fra hav til marin ingrediens» er åpen for alle, og passer spesielt godt for bedrifter innen marin næring, forskere, studenter og virkemiddelapparat.

Påmeldingsfrist: Fredag 13.04 kl 12.00.

Sjekk ut programmet her.

Påmelding "Fra hav til marin ingrediens" 17. april 2018

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply