Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Idélab fiskeskinn

Workshop Fiskeskinn er en ressurs som kan ha et stort potensiale for økt verdiskaping i fiskerinæringen. Derfor ønsker vi å samle klyngemedlemmer i NCE Blue Legasea og spesielt inviterte fagfolk til en workshop i Ålesund.

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: ÅKP Innovasjonsarena på NMK, Borgundvegen 340, Ålesund
Torskelamper 2.jpg

Fiskeskinn er hot!

Fiskeskinn kan brukes til så mangt. Mens noen ønsker en sprek garderobe med et belte eller slips av torskeskinn, så vil andre spise kollagenpulver utvunnet av torskeskinn for å få mer spenst i hud og skjelett. Fiskeskinn kan brukes til menneskemat, kjæledyrmat, kosttilskudd, legemidler og sikkert mye mer. Innkjøperne står faktisk i kø for å få tak i fiskeskinn, og betalingsviljen skal visst være god. Så det finnes få grunner til at fiskeskinn skal benyttes til lavtbetalende produkter, eller kastes på havet. 

Slår hodene sammen 

Målet med samlingen er å komme i gang med kartlegging og synliggjøring av mulighetene til å utnytte fiskeskinn fra villfisknæringen. I denne workshopen samles ulike aktører, fra fartøy til marked, som alle har en interesse for fiskeskinn. Vi starter med ulike inspirasjonsforedrag før vi slår hodene sammen i ÅKP idélab og staker ut kursen videre. Norskin, Seagarden, Sintef og Baader er blant bedriftene som holder presentasjoner for å dele sin kunnskap. 

Program

Arrangementet holdes i ÅKP innovasjonsarena i NMK bygget, Borgundvegen 340, Ålesund 30. november kl 09:00-15:00. 

Agenda:

  • Velkommen og introduksjon 
  • Hva brukes fiskeskinn til i dag, hvordan må skinnet tas vare på for at innkjøperne kan benytte det i sin produksjon?
  • Muligheter og utfordringer ombord. Hvor mye fiskeskinn produseres og hva skal til for å ta det i land?
  • Fabrikkløsninger ombord som tar vare på fiskeskinnet
  • Presentasjon av relevante prosjekt og erfaringer
  • Markedet sett fra eksportståsted
  • Fiskeskinn i et bærekraftperspektiv
  • Hva vet vi, og hva må vi finne ut?
  • Prioritering for videre arbeid i klyngen 

Rasa Slizyte 2022 ___ Kopi.png
Dr Rasa Slizyte

Deler kunnskap om relevante prosjekt og erfaringer

Blant de som kommer for å dele sin kunnskap om fiskeskinn er Dr Rasa Slizyte, seniorforsker ved Sintef Ocean. Hun er bioteknolog med hovedfokus på utnyttelse av marine råvarer med vekt på bevaring av råvarer, inkludert restråstoff og nye marine arter som mesopelagisk fisk, gammaridae, ulike tang, bruk av hydrolyseteknologi, og utvinning og separering av proteiner. 

Doktorgradsarbeidet hennes har tittelen "Hydrolyse av torsk (Gadus morhua) biprodukter: Påvirkning av råstoffsammensetning og prosessforhold" og ble forsvart ved NTNU i 2004. Dr Rasa Slizyte har erfaring med å lede internasjonale og industrielle prosjekter, har publisert mer enn 45 fagfellevurderte artikler og er medforfatter av flere bokkapitler.  

Interessert i å delta? 

Meld deg på og bli med! For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no


Påmelding til Idelab fiskeskinn 30.november

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.