Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kapasitetsløftet Fisk 4.0 - seminar

Seminar FISK 4.0 er et spennende prosjekt som i de kommende seks årene skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten i Møre og Romsdal hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventninger til vekst og bærekraft. Dette krever ny kunnskap for å utvikle nye, automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet.

Organizer: Møreforsking, NTNU, NCE Blue Legasea, GCE Blue Maritime og NCE Ikuben
Date:
Place: Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund, 7. etg
konsortiet.JPG

Prosjektpartnere

Fisk 4.0 prosjektet ledes av Møreforsking og NTNU, og har med seg solide prosjektpartnerne i Lerøy Havfisk, Optimar, Teknotherm, Norwegian Frozen at Sea, Nordic Wildfish, Skipsteknisk, Møre og Romsdal Fylkeskommune, NCE Blue Legasea, GCE Blue Maritime, og NCE Ikuben.

20. oktober arrangeres det første seminaret for prosjektet og i løpet av dette seminaret vil du få faglig påfyll fra utvalgte klyngebedrifter og prosjektpartnere og muligheten til å bli bedre kjent med kapasitetsløftet Fisk 4.0.

Kapasitetsløftet

Prosjektet implementerer Industri 4.0, en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt (lean) er sentrale begrep. Man vil fokusere på samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap slik at produksjon og prosesser kan forbedres med bruk av automatikk og sensorteknologi.

Prosjektet har fire innsatsområder. Den overordnede ideen er å legge til rette for samhandling mellom næringslivet og nasjonal og internasjonal kompetanse. Forskningsmiljøene vil være brobyggere som kobler relevant kapasitet og kompetanse for å skape økt konkurransekraft både i næringsliv og akademia. FISK 4.0 ser hele verdikjeden i sammenheng. Det er et mål å sette fart på omstilling og redusere risiko for havgående fiskeflåte og tilhørende verdikjeder. Dette skal realiseres gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger og kartlegging av hvordan nye fabrikkløsninger ombord påvirker konstruksjon av fartøyet og kvaliteten på råstoffet.

Program for seminaret:

1130 - 1200 Registrering

1200 - 1245 Lunsj

1245 - 1255 Velkommen

1255 - 1305 Kapasitetsløftet, hva er det? Arthur Almestad, NFR

1305 - 1330 Fisk 4.0 Industrialisering av den marine verdikjeden, Wenche Emblem Larsen, Møreforskning

1330 - 1355 Presentasjon av klyngenes håp for kapasitetsløftet

1355 - 1415 Kaffepause

1415 - 1435 Hva skjer innen skipsdesign for fiskeflåten, Vard

1435 - 1455 Digitalisering; overføringsverdi fra land til sjø, Axbit

1455 - 1515 Fremtidens fiskebåtfabrikk, Optimar

1515 - 1530 Studentkonkurranse ved NTNU

1530 - 1600 Paneldebatt om fremtidens fiskebåt ledet av Elisabeth Solvang, ÅKP

I panelet har vi med Hans Petter Hildre (NTNU), Ronny Vågsholm (Lerøy Havfisk), Kjetil Nyvoll (Skipsteknisk), Agnes Gundersen (Møreforsking)Hold av dato og meld deg på her:

Påmelding Kapasitetsløftet Fisk 4.0 - seminar

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply