Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Lederkurs for nøkkelpersonell og mellomledere

Kurs Ønsker du å videreutvikle dine eller dine medarbeideres lederegenskaper? Nå tilbyr vi «Blue Legasea På tvers» - et todagers utviklingskurs i ledelse for nøkkelpersonell og mellomledere i klyngen.

Organizer: NCE Blue Legasea og GAGN
Date:
Place: ÅKP Innovasjonsarena på NMK, Borgundvegen 340, Ålesund
Hotel.JPG

Gode ledere i bedriften er viktig for å skape godt samarbeid, gode endringsprosesser og godt arbeidsmiljø. Det kan være kostbart og tidkrevende å sende nøkkelpersonell og mellomledere på kurs for å utvikle gode lederegenskaper. Dette ønsker vi i NCE Blue Legasea å avlaste bedriftene med ved å tilby et godt og komprimert utviklingsprogram lokalt i Ålesund.

 
Dette kurset er tilpasset nøkkelpersonell og mellomledere. Med nøkkelpersonell mener vi skiftledere, baser, operatører, formenn eller lignende ansatte. Hva en mellomleder er kan variere fra bedrift til bedrift, men dette kurset passer både for de med og uten personalansvar.

For hele verdikjeden

Programmet passer for hele verdikjeden i NCE Blue Legasea. Det vil si at vi legger til rette for å utvikle lederegenskapene til ansatte innenfor ingrediensindustri, fiskeri og leverandørindustri.
Etter endt program er vår ambisjon at deltagerne fremstår tryggere i egen rolle, har fått et nytt nettverk med andre i klyngen og har gjennomgått en prosess hvor de har utviklet seg faglig og personlig.

Kurset

Gjennom kurset vil vi tilby opplæring i tema som er relevante innen arbeidsledelse. Det vil bli gitt innsikt i relevant ledelsesteori, og deltagerne får tilgang på konkrete verktøy de kan bruke i egen arbeidshverdag. Gjennom gruppearbeid og diskusjoner vil det bli lagt til rette for god læring og deling av erfaringer på tvers av verdikjeden.


I dette kurset vil vi gi innsikt i:
- Arbeidsledelse
- Psykologisk trygghet
- Konflikthåndtering
- Kommunikasjon
- Inkludering og involvering
- Innblikk i endringsprosesser


Det blir lagt opp til to fysiske heldagssamlinger i ÅKP sin Innovasjonsarena, og det blir en felles middag etter den første samlingen.
Dato for samlingene blir torsdag 31. august og torsdag 19. oktober.

innhold.jpg

Programmet er utviklet i samarbeid med GAGN, og det er de som vil ha ansvar for det faglige innholdet. Nina Fuglebakk i GAGN er faglig leder for utviklingsprogrammet. Hun vil også ha med seg andre ressurser fra de for å gjøre dette til et relevant, praktisk og godt utviklingsprogram for nøkkelpersonell og mellomledere.

Egenandel

Utviklingskurset er forbeholdt medlemmer av klyngen og har en verdi på 20.000kr.

Egenandel for medlemsbedriftene er kun 6000kr pr deltager.

I dette er det inkludert to fagdager med fysisk samling i ÅKP sin Innovasjonsarena, bevertning begge dagene og en felles middag etter første samling. Eventuell overnatting og transport må bedriftene dekke selv.

Påmeldingsfrist er utgått.

Ved spørsmål ta kontakt med Prosjektleder Ole-Johnny Ødegaard via e-post ole-johnny.odegaard@legasea.no eller mobil +4791581810.