Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Markedsmuligheter for sjømat innen Pet Food

Workshop Lurer du på hvilke muligheter som finnes i pet food markedet, hvordan du skal posisjonere deg for å vinne i internasjonal konkurranse, hvilke regulatoriske hindringer som finnes og hvordan pet food bransjen jobber for å fornye seg?
Alt dette har du muligheten til å få svar på når noen av Norges fremste eksperter innen pet food samles i ÅKP sin Innovasjonsarena for å belyse muligheter og barrierer i vår marine verdikjede mot dette segmentet.

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: ÅKP Blue Innovation Arena
Pus og kattemat.jpg

Pet food bransjen er i stor utvikling og ønsker høyere grad av innovasjon. Globale trender setter også her større søkelys på sporbarhet og naturlige produkt. Kjæledyreiere fokuserer som andre konsumenter i stadig større grad på helse og velvære produkter noe som gir nye muligheter for marine ingredienser og andre havbaserte sjømatprodukter til dette segmentet.

NCE Blue Legasea skal den 07 April holde en workshop og idelab for klyngemedlemmene hvor vi ser på hvilke muligheter norsk sjømat og marine ingredienser har innenfor pet food markedet.

Programmet passer både for leverandører av råvarer, teknologileverandører og ferdigvareprodusenter av sjømat og marine ingredienser som ønsker å få bedre kjennskap til markedet.

Felleskjøpet, Aker Biomarine, AM Nutrition, Fish4dogs, Passion4feed og Orivo vil alle gi oss inspirerende foredrag hvor du får innblikk i hvordan internasjonale aktører jobber for å utvikle pet food kategorien. Gjennom foredragene vil du få innsikt i markedsmuligheter, regulatoriske krav og andre aspekter som er viktig for å få markedsadgang og hva din bedrift må fokusere på for å være en aktuell aktør i dette segmentet.

I denne workshoppen vil vi holde en idelab i regi av ÅKP hvor vi vil gå enda dypere inn i segmentet, og gi din bedrift muligheten til å utvikle innovasjonsprosjekter innenfor segmentet.

Workshop Del 1

I første del av workshoppen vil vi få høre fra noen av Norges fremste eksperter innen pet food. Vi vil få lære om deres erfaringer om eksport, differensiering og merkevarebygging i dette markedet og hvordan norske marine råvarer kan vinne i internasjonal konkurranse.

Lunsj

Vi serverer gratis lunsj!

Workshop Del 2

I andre del av workshoppen gjennomfører vi en Idelab i regi av ÅKP hvor målet er å skape nye innovasjonsprosjekt for bedriftene gjennom relevant oppgaveløsning og idemyldring.

Kanskje sitter du på en råvare eller ide som kan løftes frem i verdikjeden gjennom samarbeid og innovasjon?

 

Foredragsholdere:

Felleskjøpet Forutvikling, Hallgeir Sterten, Utviklingssjef Kjæledyrfor

Orivo, Svein Erik Haugmo, CEO

Aker Biomarine, Knut Heggen, SVP Qrill Pet

Fish4dogs, Roar Feedt, Direktør Forretningsutvikling

AM Nutrition, Janne Årsvoll, AM Nutrition, Sales Director Petfood, Feed & Technical applications

Passion4feed, Milka Tesla, Lead Product Developer, nutrition and formulation

 

Dato: 07.04.2021

Sted: Ålesund Kunnskapspark Blue Innovation Arena på NMK bygget

Adresse: Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Workshop - Markedsmuligheter for sjømat innen Pet Food

Gruppe


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply