Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NS 9444 Norsk sjøfryst filet av hvitfisk - krav til kvalitet

Kurs Kvalitet og sporbarhet på fisk har mer fokus enn noen gang. Et produkt merket med denne standardens nummer gir en garanti for at fisken er produsert og lagt til innfrysing senest 6 timer etter fangst. Dette nettkurset tar deg gjennom seks kontrollpunkt fra fangst til lossing.
NCE Blue Legasea har gleden av å tilby et begrenset antall gratis deltakerplasser for våre medlemsbedrifter.

Organizer: NCE Blue Legasea i samarbeid med kurstilbyder Marint Kompetansesenter
Date:
Place: Elektronisk kurs tilgjengelig f.o.m 3. februar 23
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Om kurset

Sjøfrossen filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og innfryst bare noen timer etter fisken kommer sprell levende over bord. Dette gir fileter med unik ferskhet og kvalitet. Fangstprosessen, produksjon og frysing påvirker kvalitet og produktegenskaper. 

For å ivareta den gode kvaliteten er det viktig med god kvalitetskontroll gjennom alle ledd i verdikjeden. Norsk Standard 9444:2018 skal være et hjelpemiddel for båter og eksportbedrifter som produserer og omsetter ombordfryst fisk og tar deg gjennom seks kontrollpunkt fra fangst til lossing, der rutiner for kvalitetskontroll etterprøves og dokumenteres. 

Kurset er utviklet av Møreforskning Ålesund AS, Standard Norge og Fiskebåt, og konvertert til et e-læringskurs av Marint Kompetansesenter.

Faglig ansvarlig

Marint Kompetansesenter 

Ole Andreas Holm, daglig leder

www.marint.no

Gjennomføring og omfang

Kurset er et rent e-læringskurs - med en avsluttende kunnskapsprøve. Når kurset er bestått - utstedes det automatisk et kursbevis til kursdeltaker.

Dette e-læringskurset tar deg gjennom seks kontrollpunkt fra fangst til lossing, der rutiner for kvalitetskontroll etterprøves og dokumenteres. 

Kontrollpunkr 1 - Fangstrelaterte parameter

Kontrollpunkr 2 - Hva påvirker kvaliteten

Kontrollpunkr 3 - Utblødning og filetering

Kontrollpunkr 4 - Pakking og merking

Kontrollpunkr 5 - Frysing

Kontrollpunkr 6 - Lossing

  • E-læringskurs 
  • Estimert tid: ca 3 timer  
  • Ved bestått kurs får du kursbevis
  • Verdi kr 900,- eks mva

Påmelding 

NCE Blue Legasea har et begrenset antall kursplasser tilgjengelig, forbeholdt ansatte hos medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea.

Det gis ukentlig tilbakemelding om hvem som har fått deltakerplass inntil kurset er fullbooket. Deltaker velger selv oppstartsdato etter avtale med kursleverandør.

Meld deg på via påmeldingsskjema!

Påmelding til kurset NS 9444 Norsk sjøfryst filet av hvitfisk

Kurset arrangeres i samarbeid med Marint Kompetansesenter. NCE Blue Legasea har kjøpt tilgang til et begrenset antall kursplasser som vi tilbyr gratis for ansatte i våre medlemsbedrifter. Meld deg på her:

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply