Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Satse internasjonalt med verdens beste vintersportsnasjon på laget?

Seminar Norge som idrettsnasjon har en unik posisjon internasjonalt. Som verdens beste vintersportsnasjon oppnår vi høy grad av anerkjennelse og oppmerksomhet, spesielt knyttet til store internasjonale arrangementer. Hvilke muligheter gir idretten norsk næringsliv?
Vi inviterer til seminar og innspillsmøte for å belyse behov og se på muligheter for nye samarbeidsformer.

Organizer: Innovasjon Norge, NCE Blue Legasea, Norwegian Sport Tech network, IGLO Innovation
Date:
Place: SNØ Oslo fysisk og digitalt
topptur4.jpg

PÅMELDING INNEN 6.11.20 HER

Vi inviterer til oppdateringer om marked og samarbeid, paneldebatter/ diskusjoner og arbeidsverksted for strategisk satsning for følgende sektorer:

•  Sportsindustrien
•  Mat, drikke og ernæring
•  Vinterdestinasjoner og events
•  Trening og kompetanse
•  Design og aktiv livsstil

Program

PROGRAM (noen mindre endringer kan forekomme):

10:00-11:45  Innlegg og presentasjoner

 • Hvordan kan idrett og næringsliv gjøre hverandre gode på internasjonale arenaer?

Jarle Aambø fra Igloo Innovation i samtale med idrettspresident Berit Kjøll og administrerende direktør Håkon Haugli, Innovasjon Norge

 • Hvordan kan samspillet mellom toppidrett og næring styrkes?  

Tore Øvrebø, Olympiatoppen 

 • Lahti Sport Ecosystem and internationalization

Isto Vanhamäki Lahti Region Development LADEC Ltd, Finland 

 • Hvordan kan strategisk posisjonering ved hjelp av Norge som vintersportsnasjon styrke norsk næringslivs posisjon internasjonalt?

Oscar Kipperberg og Christian Hedløv Engh, Innovasjon Norge 

12:30-14:00 Samtale-dialoger med næringslivsaktører

Vi stiller spørsmålet hvordan kan et nærmere samarbeid mellom idrett og næringsliv sørge for at vi opprettholder prestasjonene på idrettsarenaen og øker virksomhetenes konkurransekraft internasjonalt? 

 • Igloo Innovation i samtale med Rottefella og Rollersafe
 • NCE Blue Legasea i samtale med Vesteraalens, Aker BioMarine og Norilia
 • Visit Norway i samtale med Visit Lillehammer, Para-VM Vinter 2021, Trondheim2025 og Uni i Nord
 • Norsk Industri i samtale med Flokk, Lundh og BRAV

14:30-16:00 Arbeidsverksted – invitasjon til innspill fra næringslivet

Er det interesse for å inngå et forpliktende samarbeid på tvers av næringer og mellom idrett og næringsliv for å ta ut synergier?

Hvilke områder fortoner seg mest relevant å samarbeide om for å styrke eksportsatsningen? 

Vi deler opp i mindre arbeidsgrupper innenfor følgende grupperinger:

 • Sportsindustrien
 • Mat, drikke og ernæring
 • Vinterdestinasjoner og events
 • Trening og kompetanse
 • Design og aktiv livsstil

Arrangementet vil gjennomføres digitalt og fysisk. På Snø Oslo vil programmet avsluttes med muligheter for skikjøring i snøhallen.

Vi gjør oppmerksom på at vi på grunn av smittevernhensyn har et begrenset antall plasser for fysisk deltakelse på Snø Oslo. Dette antallet kan endre seg tett opptil arrangementsdato og vi vil derfor bekrefte et ønske om fysisk deltakelse først noen dager før arrangementet finner sted.

Vi beklager denne usikkerheten, men håper å kunne tilby alle som ønsker å delta fysisk på dette seminaret denne muligheten. Seminaret og arbeidsverkstedet vil uavhengig av smittevernhensyn bli gjennomført heldigitalt og du vil få tilsendt lenke til digital deltakelse før arrangementet starter.

-----

Innovasjon Norge deltar i samfunnets dugnad for å redusere spredningen av koronaviruset. Du skal derfor ikke delta på våre arrangementer dersom du er syk eller har symptomer som halsvondt, forkjølelse eller lett hoste, sykdomsfølelse, hodepine eller muskelsmerter. 

Alle fysiske arrangementer fra Innovasjon Norge følger gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.