Go to aakp.no
A PROGRAM IN

SirkulæriTET 2023: Hvordan kan standarder bidra til et mer sirkulært matsystem?

Webinar Hvordan kan vi i Norge få til en bedre ressursutnytting innenfor landbruk, fiskeri og havbruk? Og hvordan kan standarder være et verktøy for å få til økt samarbeid mellom sektorer og over landegrenser for å utvikle sirkulære systemer? Det er tema for SirkulæriTET 2023 5. desember.

Organizer: Standard Norge
Date:
Place: Digitalt
sirkulæriTET.jpeg

Program og påmelding er hentet fra https://standard.no/kurs-og-ra...

Når: 5. desember, kl. 0900-1200 (frokost serveres fra kl. 0830)
Hvor: Digitalt (webinar) og fysisk på Klimahuset, Botanisk hage, Sarsgate 1 i Oslo

Standarder er viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe klima- og miljømål mot 2030 og 2050, og felles standarder er avgjørende for måloppnåelsen.

På og som et resultat av konferansen ønsker vi å

 • synliggjøre Standard Norges arbeid på dette området, at vi er en del av virkemiddelaktørene og vise at vi har en plan framover
 • øke interessen og kunnskapen om standardisering innenfor biobasert næringsliv, og hvorfor
 • etablere og rekruttere deltakere til to nye standardiseringskomiteer og rekruttere deltakere til standardiseringskomiteer som allerede er etablert

På konferansen vil vi gi eksempler på hvordan standarder brukes innenfor både "blå" og "grønn" sektor, og vi vil belyse utfordringer og områder hvor det kan være behov for nye standarder.

Program

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

 • Velkommen
  Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Åpning
 • Det store bildet: Utfordringer og muligheter i utvikling av et mer bærekraftig og sirkulært matsystem
  Elise Sæle Dahle, prosjektleder, NCE Seafood Innovation Cluster
 • Samfunnsoppdrag på fôr
  Christina Abildgaard, avdelingsdirektør Hav og polar, Norges Forskningsråd
 • Paneldiskusjon: Hvordan kan standarder og standardisering bidra til mer sirkularitet av biologiske ressurser?
  - Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, Mattilsynet
  - Ola Hedstein, partner, Rethink Food
  - Ivar H. Kristensen, strategisk rådgiver, Skift
  - Christina Abildgaard, avdelingsdirektør Hav og polar, Norges Forskningsråd
  - Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Pause
 • Strategisk bruk av standarder for vekst og verdiskaping - Case havbruk
  Otto Gregussen, leder av standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and Aquaculture
 • Reduksjon av matsvinn og -avfall
  Agri-Tech; Digitalisering og bruk av data for bærekraftig matsystem
  Brit Rønning Johansen, klyngeleder for NCE Heidner Biocluster
 • Oppsummering og veien videre
  Standard Norge


  Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

  Påmelding

  Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. De som melder seg som digitale deltakere, vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes. 

  Link til påmelding: https://events.provisoevent.no...

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lotte Lise Leknes i Standard Norge per e-post.