Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅKP Touchbase Bærekraft

Touchbase Bærekraft er et forum for de med ansvar for bærekraft og som vil lære av og dele med andre for å holde seg oppdatert på utviklingen og ta i bruk de siste verktøyene innen bærekraftsarbeid.

Blue Legasea
nye intern.jpg

Bærekraftforumet har som grunntanke at man blir bedre av å dele erfaringer med andre. I forumet møtes ansvarlige innenfor bærekraft fra bedrifter i regionen, og andre som er nysgjerrige på ulike deler av tematikken til jevnlige treff og faglige diskusjoner. Det blir også hentet inn relevant ekspertise på de temaene som deltakerne ønsker å lære mer om. 

I 2023 har forumet belyst temaer som EUs taksonomi, rapporteringskrav, kulturbygging for bærekraft og inkludering av bærekraft i kontrakter.  

Etter å ha innledet et vellykket samarbeid i 2023, fortsetter ÅKP samarbeidet med ADVISO Advokatfirma om Touchbase Bærekraft i 2024. ADVISO sin juridisk kompetanse kombinert med ÅKPs nettverk og verktøy skaper en robust plattform for forumet. 

Touchbase Bærekraft er en viktig arena for å dele kompetanse og erfaring innen bærekraftsarbeid. ADVISO har mye kompetanse på miljø- og bærekraftregulering som vi gjennom Touchbase Bærekraft deler med bedrifter som står midt i denne jungelen av begrep og krav. Samtidig er Touchbase Bærekraft et forum der deltakerne får mulighet til å drøfte problemstillinger seg imellom og vi opplever at dette gir bedre utbytte både for bedriftene og oss, sier Karina Mauren i ADVISO. 

Katrine Vestbøstad, prosjektleder i NCE Blue Legasea legger til: - Denne jungelen av begrep og krav som Karina nevner er det viktig at vi snakker om for å konkretisere og avmystifisere. Touchbase Bærekraft er ment å være det forumet der alle spørsmål kan stilles, erfaringer deles og vi kan få frem eksempler på hva som er gjort – og slik bli enda bedre sammen 

Bærekraftsarbeidet fordrer bred involvering av ressurspersoner på tvers i en bedrift; både ledelse, forretningsutvikling, økonomi, rapportering, og produktutvikling. Vi ønsker at flere fra hver bedrift skal kunne delta i forumet, og legger til rette for det ved at en bedrift som melder seg på kan sende inntil tre av sine medarbeidere til hvert forum.  

Etter innspill fra medlemmene er tema for de tre første nettverksforumene våren 2024 satt opp. 

27.02 Nettverksforum 1 

På denne nettverksforumet vil vi først fokusere på det overordnede bildet av rammeverk for bærekraft, hva er nytt og hva kan vi ta med oss fra tidligere, herunder krav til klimaregnskap og erfaringer fra åpenhetsloven. Hvordan vil nye EU-direktiv innen grønnvasking og emballasje påvirke vår virksomhet? 

16.04 Nettverksforum 2 

Hovedtemaet i dette forumet vil være verktøy for integrering av bærekraft og ESG i forretningsmodellen. Hvem er bedriftens interessenter? Hvordan påvirker eller påvirkes de ulike interessentene av virksomheten?  

06.06 Nettverksforum 3 

Nettverkforum 3 arrangeres som en felles fagdag med GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og MAFOSS. Tema for fagdagen er 'Bærekraft - fra rapportering til forretningsutvikling'. Vi får besøk av Stiftelsen Miljøfyrtårn og EPD-Norge, i tillegg til flere lokale bedrifer og aktører.  

Høstens datoer kommer. 

Deltakeravgift på 9500,- /år pr. bedrift. (Inkluderer deltakelse av 3 personer) 

Ønsker du å bli med i ÅKP touchbase Bærekraft? Da kan du melde deg på her. 

Medlemskap - Touchbase Bærekraft

Påmelding - HN


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply