Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅKP Idélab førte til flere prosjekter

Høsten 2019 arrangerte NCE Blue Legasea et "idéverksted" for havgående fartøy som fryser inn restråstoff.
Som et resultat av denne samlingen jobbes det nå med å utarbeide søknader for utnyttelse av restråstoff fra lineflåten.

Blue Legasea
20191022_122456550_iOS.jpg

Bakgrunnen for samlingen var at flere fiskebåtredere hadde meldt fra om problemer med å få solgt fryst restråstoff. Forskere fra Møreforsking og Sintef Ocean deltok også i møtet, og de vil nå sammen med næringsaktørene utforske mulighetene for å øke attraktiviteten og verdien for frossent restråstoff. 

Sammen vil de søke prosjekt der en blant annet analyserer markedsmuligheter for ulike produkter fra restråstoff og gjennomføre uttesting i utvalgte marked. En vil se på mulige anvendelser av hoder, rogn, lever, melke og slog. I tillegg ønsker en også å søke prosjekt som går på utnyttelse av skate.

Kontaktpersoner:

Møreforskning,  Kari Lisbeth Fjørtoft, tlf 92434992 e-post: kari.lisbeth.fjortoft@moreforsk.no

Sintef Ocean, Jannicke Fugledal Remme, tlf 93007398, e-post: Jannicke.Remme@sintef.no


Her kan du lese mer om ÅKP Idélab