Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅKP satser sterkt på bærekraft

Bærekraft er en av pilarene i ÅKP. Grunnen åpenbar, dette er grunnleggende for vårt nettverk i næringslivet.

Blue Legasea
Katrine og Wenche2.jpg

Bildet over: Katrine Vestbøstad og Wenche Uksnøy.

ÅKP har i lengre tid nå hatt faste samlinger i det vi kaller for ÅKP Touchbase Bærekraft. Dette er et forum for de med ansvar for bærekraft og som vil lære av og dele med andre for å holde seg oppdatert på utviklingen og ta i bruk de siste verktøyene innen bærekraftarbeid.

Meld deg på og les mer om ÅKP Touchbase Bærekraft her

I tillegg til Touchbase Bærekraft satser vi også sterkt gjennom et program om sirkulærøkonomi til høsten. I flere samlinger som går i dybden får en eksklusiv gruppe deltakere inn kunnskap fra noen av de ypperste kapasitetene på sirkulærøkonomi i Norge. Noe av budskapet her er at lønnsomhet og bærekraftig tankegang henger sammen.

Meld deg på og les mer om programmet vårt for sirkulærøkonomi her

I begynnelsen av juni arrangerte dessuten ÅKP, vår maritime klynge GCE Blue Maritime Cluster, vår marine klynge NCE Blue Legasea og MAFOSS en fagdag om bærekraft. Med på laget hadde vi advokatfirmaet Adviso, som er samarbeidspartner i flere av bærekraftaktivitetene våre.

Denne dagen viste stort engasjement blant de fremmøtte. Det kan kanskje nevnes at vi måtte bytte lokaler fordi lokalet vi opprinnelig hadde tenkt å bruke ble for lite, interessen var så stor. En av dem som holdt innlegg var Ann-Kristin Ytreberg , som er administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Hun helte blant annet kaldt vann i årene til de fremmøtte da hun sa at oppfatningen om at vi er så bærekraftige i Norge er en sannhet med store modifikasjoner.

En "no-brainer"

Ytreberg utdyper noe av det hun sa under fagdagen:

Ytreberg under fagdagen.jpeg
Ann-Kristin Ytreberg i sving under fagdagen.
— I Norge er vi langt fremme når det gjelder sosial bærekraft, men vi har for eksempel Europas nest høyeste forbruk per capita, etter Sveits, og vi ligger lavt på sirkularitet. Bare rundt 2,4 prosent av våre ressurser resirkuleres.

Nettopp disse tallene er noe av grunnen til at ÅKP, med klyngene våre, arrangerer programmet i sirkulærøkonomi til høsten.

— Norge har satt seg som mål om å bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi. I dag er norsk økonomi, som Ytreberg påpeker, bare  2,4 prosent sirkulær og ligger langt bak andre land i Europa. Her er det et stort rom for de som er fremoverlente og ønsker å utforske hvordan de kan gjøre sirkularitet til et konkurransefortrinn for sin bedrift, sier prosjektleder i NCE Blue Legasea og ansvarlig for sirkulærøkonomiprogrammet i ÅKP, Katrine Vestbøstad.

Hun er helt enig i et annet utsagn Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn sa under fagdagen i juni. Nemlig at bærekraft egentlig er et annet ord for lønnsomhet. Ytreberg forklarer:

— Det er så enkelt som at hvis vi tar vare på ressursene våre og tar hensyn til alle aspekter av ESG, så vil det sikre lønnsomheten fremover.

Prosjektleder Vestbøstad tilføyer:

— Sirkularitet og bevissthet rundt ressursbruk er noe alle bedrifter må forholde seg til. Vi ser det i den nylig lanserte rapporten for «Grønt industriløft Møre og Romsdal» og i rapporteringskrav fra EU. Vi i ÅKP mener det er viktig og et riktig tidspunkt å sette dette på agendaen slik at vi sammen med vårt nettverk kan posisjonere oss for de konkurransefortrinnene som ligger i sirkulærøkonomien. 

Ytreberg mener det er innlysende å satse på sirkularitet:

— Å drive med sirkulærøkonomi er en "no-brainer". Men man må gjøre det relevant for sin egen bransje. Bærekraft handler ikke bare om å bytte plastkopper til keramikk-kopper, men om å fokusere på det som er vesentlig innen det du driver med, altså der du kan gjøre størst forskjell.

Rigge for fremtiden

Wenche Uksnøy, som er klyngeleder for NCE Blue Legasea, mener at ÅKP, gjennom sin satsing på bærekraft, får frem at bærekraft nå handler om å rigge bedriftene for konkurransen som kommer i årene framover:


— Som Ytreberg så klokt sa under fagdagen handler ikke dette om å bytte fra plastkopper til keramikk-kopper. Det handler faktisk om å drive butikk på en ny måte. Vi må bare komme oss bort fra tankegangen om at bærekraft er en kostnad til å forstå at bærekraft kan være det som innoverer og sikrer bedriften i årene framover.


De andre som holdt innlegg under fagdagen, var:
Advokatfirma ved Oda Ørmen Vinjevoll, Sparebanken Møre ved Elisabeth Molvær, Kystverket ved Christina Rörick, KD Norway ved Sveinung Hellem, Green Yard Kleven ved Karl Johan Barstad, Spenncon ved Vegard Alme Ulstein, Kongsberg Maritime ved Sindre Kumle Berg, Cruise Service ved Markus Svorte sammen med miljørådgiverne Harald Jarnes Lillebø og Sandra Marie Øyan i Energiråd AS, EPD Norge ved daglig leder Håkon Hauan og Energiråd ved Børge Heggen Johansen.

Les mer om ÅKPs satsing på bærekraft her