Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Åpenhetsloven kan gi oss et forsprang på S i ESG

Shipping, offshore, fiskeri, industri, anlegg og bygg er næringer som er i risikosonen med tanke på Åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli. Er din virksomhet klar?

Blue Legasea
9H6A1783.jpg

På bildet: Senioradvokat Marte Roen i Kvale Advokatfirma. Alle foto: Anne Marthe Vestre Berge. 

Gjennom Åpenhetsloven får vi en norsk lov som kan gi oss et lite forsprang på resten av EU. Med denne lvoen må bedrifter helt ned til 50 ansatte rapportere på menneskerettigheter i hele verdikjeden sin. Denne rapporten kan dekke mye av det man må rapportere på i kommende ESG rapportering. Så hvorfor ikke bruke dette som et springbrett for å komme i gang med bærekraftsarbeidet i bedriten?

Torsdag 5. mai fasiliterte ÅKP det første webinaret i en serie på fire om Åpenhetsloven. Webinarene gjøres i samarbeid med GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea og Kvale Advokatfirma. 

I dette første webinaret lærte seerne mye. Blant annet at lovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Marte Roen, senioradvokat i Kvale Advokatfirma, dro oss gjennom noen viktige aspekter ved Åpenhetsloven, som kan oppsummeres i det følgende: 

Åpenhetsloven gjelder for to hovedkategorier av selskaper: 1) Større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. 2) Større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige etter norsk internlovgivning.

Om du selger sko til en privatperson eller motor til et verft spiller ingen rolle.

Loven vil gjøre seg gjeldende for rundt 9000 norske selskaper.

Hva bør bedriftene gjøre nå?

  • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
  • Behandle krav på informasjon (enhver har krav på informasjon).
  • Rapportering av aktsomhetsvurdering (dette trer ikke i kraft før 30. juli 2023).
9H6A1808.jpg
Monica Langeland Parr og Marte Roen i samtale under det første webinaret om Åpenhetsloven.


En aktsomhetsvurdering handler egentlig om å undersøke og styre risiko. Mest tidskritisk er punkt en og to:

  • Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.
  • Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative påvirkninger.

Dette skal være en måte å drive business på, det må innarbeides i virksomheten og man må tenke langsiktig. 

Aktsomhetsvurderingen skal omfatte både egen virksomhet, leverandørkjeden og forretningspartner.

9H6A1811.jpg
Monica Gjerde Sperre, partner i Kvale var med i webinaret.

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. De skal få svar innen rimelig tid og senest innen tre uker. Enhver kan være en tante, DN eller Sunnmørsposten, det kan også være dine argeste konkurrenter.

Et lite ferieråd fra Marte Roen: Begynn å tenke, hvordan skal vi håndtere innsynskrav og har vi gjort nok av aktsomhetsvurderingen for å kunne svare på de spørsmålene som kommer?

Dette var noen av hovedpunktene fra det første webinaret om Åpenhetsloven. Neste webinar, hvor vi går nærmere inn på aktsomhetsvurderingen, er 9. juni. 

9H6A1777.jpg
Fra venstre: Elisabeth Solvang (ÅKP, GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea), Monica Gjerde Sperre (partner i Kvale), Monica Langeland Parr (HSEQ manager i MMC First Process) og Marte Roen (senioradvokat i Kvale).