Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Bedre utnyttelse om bord

Etter tre intensive dager med InnoBootcamp, gikk tredjeplassen til studentene med konseptet «Sorty - sortering/ singulering av restråstoff og bedre utnyttelse om bord» – med fokus på lever.

Blue Legasea
InnoBootcamp_Tredjeplassen_IMG_3467_Foto SSavland.jpg

Julian Gulbrandsen (Biomarin Innovasjon), Sara Marsdal (Markedsføring, innovasjon og ledelse) og Anders Ljådal (Shipping Management) står bak denne løsningen som de har valgt å kalle for «Sorty».

Gjennom idémyldring sammen som gruppe, forteller Sara Marsdal at det var slik de kom frem til konseptet «Sorty». De så sammen på case 1 og 3, og ville lage en maskin for å skille ut rest råstoff for å utnytte de verdiene som allerede er der, og ikke utnyttes optimalt. Studentene ville videre lage produkter med høyere kvalitet og på denne måten oppnå en bedre verdiskapning. Konseptet deres «Sorty» går ut på sortering/singulering av rest råstoff og bedre utnyttelse av dette om bord. Ideen deres fokuserer på lever.

«Veldig intensivt, men også veldig gøy! Veldig lærerikt og spennende å høre på presentasjon av andre sine ideer. Dette vil jeg anbefale til andre», sier Marsdal om de tre dagene på InnoBootcamp.

Juryen nevner at studentene viser tverrfaglighet i deres arbeid, og at case løsningen kan brukes i andre deler av fiskerinæringen og for den del annen matproduksjon. Juryen nevner også at rest råstoff er et viktig område. Det å kunne skille ut fraksjoner vil være veien å gå fremover. Alle kan ikke ta alt, da er automatisk fraksjonering veien å gå. De nevner at det er naturlig å begynne med leveren der det allerede er et marked og betalingsvilje for produktet. Imidlertid mangler automatisering teknologi som klarer å håndtere store mengder på kort tid for å sikre lønnsomhet. Det er mange gode forsøk som har blitt gjennomført uten å lykkes godt nok. Derfor trengs det en innsats til å utvikle teknologi som kan skille ut fraksjoner automatisk.

Juryen nevner at studentene viser tverrfaglighet i deres arbeid, og at case løsningen kan brukes i andre deler av fiskeindustrien og, for den del, i annen matproduksjon.