Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Biomarin FoU-mobilisering 20.09.17

For tredje året på rad har vi gleden av å invitere til FoU-mobilisering for den biomarine næringen.

Blue Legasea
P9300281.JPG

Norge har som mål å være en verdensledende sjømatnasjon innen totalt utnyttelse av marine ressurser. Verdiskaping fra marint råstoff skal sikres gjennom økt satsing på forskning og innovasjon. Både nasjonalt og internasjonalt er dette et prioritert satsingssfelt som gjenspeiler seg i økt fokus hos virkemiddelapparatet. For å utvikle et næringsliv som er kunnskapsbasert og konkurransedyktig, bør ambisjonene være at sjømatnæringen utnytter en større del av de tilgjengelige forsknings- og innovasjonsmidlene.

Møreforsking, NTNU, SINTEF Ocean og Blue Legasea inviterer biomarine aktører og alle andre interesserte, til et heldags fag- og inspirasjonsmøte. Tema er helseeffekter, nytt fra forskningsfronten, fra idé til kommersialisering og finansieringsmuligheter.

Benytt anledningen til å møte gamle og nye samarbeidspartnere!

Møtested: NMK, Borgundvegen 360, 6009 Ålesund

Rom: det nye auditoriet ved NMK2

Tidspunkt: onsdag 20. september kl. 09:00-15:00.

Link til foreløpig program nederst på denne siden.