Go to aakp.no
A PROGRAM IN

C Food Norway nytt medlem!

Siden starten har C Food Norway hatt fokus på å tilby sunne og bærekraftige måltider av restråstoff av hvitfisk. NCE Blue Legasea ønsker C Food Norway velkommen som nytt medlem i klyngen.

Blue Legasea
C food Norway produktbilde foto Johannes Lovund.jpg

Foto: Johannes Lovund. 

Vi har intervjuet Daglig leder Claus Opshaug og Forretningsutvikler Simon Dyb Sørnes og her kan du bli litt bedre kjent med selskapet og deres fremtidsplaner:

Kort om C Food Norway

-Selskapet ser et stort ubenyttet potensial i restråstoff fra villfisk, som er en begrenset og verdifull ressurs. Det som i Norge og vesten anses som lite attraktivt råstoff blir i andre land og kulturer betraktet som delikatesser. Siden 2013 har selskapet bygd opp en robust logistikk og produksjonskjede for restråstoff fra hvitfisk. Selskapets strategi er å gå fra å være bulkleverandør til å produsere konsumentprodukter. Satsningen krever økt kompetanse, FoU aktiviteter og behov for et større faglig nettverk, noe vi håper NCE Blue Legasea og deres medlemmer kan bidra med. 

Hvordan har 2020 vært?

-Vi merket tidlig i 2020 konsekvensene av Covid19. Aktiviteten i Asia ble kraftig redusert og det ble fort klart at dette ikke var året for å reise østover. Etter flere år med utvikling av selskapet, tok vi en beslutning om å analysere vår posisjon og utarbeide mål for vekst. Vi hentet inn kompetanse, og utarbeide en robust og langsiktig strategi for å komme styrket ut av denne krisen vi nå befinner oss i.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?

-Den støtten vi har fått fra våre samarbeidspartnere har vært fantastisk. Til tross for alle de utfordringer 2020 har gitt næringa, har vi møtt stor velvilje og klima for å finne gode løsninger. Støtte fra Innovasjon Norge, Forregion, Norges Forskningsråd, og ikke minst Møreforsking har vært avgjørende for den utvikling selskapet har hatt i 2020.

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?

-Vi skal fortsette å utvikle oss til en ledende aktør innen foredling og salg av restråstoff til bærekraftig mat. Sammen med våre leverandører ønsker vi å utvikle nye verdikjeder for restråstoff. Konsept og salgsapparat skal nå lenger inn i sluttmarkedene.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen?

-Klyngen besitter en bred kunnskap som vi mener vil gi synergier for vårt selskap, og vi tror også noe av den kompetansen vi har opparbeidet oss kan være til verdi for NCE Blue Legasea og deres medlemmer. Det vil i tiden framover bli gode muligheter for fruktbare samarbeid som kan gi flere norske måltider på tallerkener rundt om i verden. Vi ser frem til å sammen jobbe for å realisere og maksimere verdiskapningen fra restråstoff fra norsk villfisknæring.

CFOOD.jpg


Vil du vite mer om selskapet? Sjekk også deres nettside c-food.no  og LinkedIn