Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Enda et tilskudd til ÅKP-teamet

Ole-Johnny Ødegaard er ansatt som prosjektleder for marin og maritim i ÅKP.

Blue Legasea
Ole-Johnny Ødegaard.jpg

ÅKP-teamet styrkes ytterligere med en ny prosjektleder. Dette er Ole-Johnny Ødegaard, som har 15 års erfaring fra innkjøp og global sourcing innenfor marin og maritim næring. Ole-Johnny begynner i jobben 1. desember.

– Jeg har jobbet som innkjøper i Lerøy Seafood og Farstad Shipping, samt som Purchase & Sourcing Manager i Kongsberg Evotec og Senior Global Sourcing Manager Firmenich. Gjennom fokus på å utnytte hele råstoffet vil jeg være med å bidra til en bærekraftig utvikling av næringen med fokus på sirkulær økonomi, sier Ole-Johnny, og legger til: 

– Jeg ser frem til å samarbeide med klyngebedriftene og vil bruke erfaringen min fra marin- og biomarin næring til å skape og drive gode prosjekt med fokus på verdiskapning for næringen.

Nyttig for ÅKP er også at Ole-Johnny har prosjektledererfaring fra innovasjons- og leverandørutviklingsprosjekt både innenfor marin og maritim bransje.

Ole-Johnny skal nemlig jobbe både med den marine klynga, NCE Blue Legasea, og den maritime klynga, GCE Blue Maritime. Nærmere bestemt vil han ha en stilling som går åtti prosent på den marine klynga og tjue prosent på den maritime. 

– Vi er veldig glade for å få Ole-Johnny med på laget! Han vil bidra inn i klynga med bred industriell erfaring og med stor iver etter å skape gode prosjekter og samarbeid på tvers, sier klyngeleder for NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy.