Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Enzymatiske prosesser for marine lipider

NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge arrangerte det andre webinaret knyttet til Enzymkonferansen.

Blue Legasea
Webinar-Enzymkonferansen-PPT.png

Tema for webinaret i denne serien på tre, var "Enzymatiske prosesser for marine lipider", og ble arrangert 11. juni 2020. 

Norge leverer en stor andel av de marine lipidene på verdensmarkedet. Innen prosessering av marine lipider er enzymatiske prosesser en viktig del av både mulighets- og utfordringsbildet. Dette webinaret gir en bedre oversikt over lipasekatalyserte prosesser i norsk marin industri i dag, samt en pekepinn på fremtiden i dette segmentet. 

Moderatorer var Arctic Nutrition og Møreforsking, og fra næringen deltok innledere med presentasjoner og paneldiskusjon fra Innolipid, Novozymes, GC Rieber Oils, Nordic Pharma og Tailorzymes A/S. 

Se hele webinaret «Enzymatiske prosesser for marine lipider»: