Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Enzymatiske prosesser for marine proteiner

Webinar Bli med på det tredje webinaret knyttet til Enzymkonferansen. Tema er "Enzymatiske prosesser for marine proteiner".

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: Webinar
Webinar-Enzymkonferansen-facebook.png

NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge planla en nasjonal industrikonferanse der bruk av enzymer i marin næring skulle stå i sentrum. Industrikonferansen utsettes nå på grunn av Corona pandemien, og vi vil derfor inntil videre arrangere en webinar-serie på 3x2 timer, der vi tar for oss ulike tema innen enzymbasert foredling. Webinarene vil være industrirettet og legge grunnlaget for en etterfølgende konferanse når situasjonen tillater det. 

Tema og påmelding

Tema for dette siste webinaret er enzymatiske prosesser for marine proteiner. Enzymer er verktøy som brukes i industriell prosessering av marin biomasse for å hente ut verdifulle proteiner og andre komponenter som kan brukes som ingredienser. Råstoff, enzym og prosessbetingelser er faktorer som påvirker produktet. Webinaret skal gi deg en innføring i bruk av enzymer for protein hydrolyse, valg av prosessbetingelser og eksempler på hvordan dette brukes i industrien i dag. 

Meld deg på: https://bit.ly/2X88xpo

Merk at det er en grense på hundre deltakere, så husk å melde deg på tidlig for å sikre din plass. 

Program

program proteiner 1505.png