Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Ferskt restråstoff er nøkkelen til å bearbeide på stedet

Hvordan kan vi tilfredsstille behovet for mat til verdens befolkning samtidig som vi tar vare på miljøet og ressursene for fremtidige generasjoner?

Blue Legasea
fiskeribladet picture.jpg

KUNNSKAP: Det et stort behov for å utvikle effektive teknologiske prosesser som kan passe til alle marine råstoffer. Bildet er fra Rimfrosts patenterte teknologi for avansert produksjon av krill med enzymeterisk hydrolyse. Foto Fiskeribladet: Rimfrost

Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

I 2030 vil vi være 9 milliarder mennesker på jorden, og ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) vil det globale proteinbehovet øke med opptil 40 prosent.

En av de største utfordringene samfunnet står overfor er å dekke matbehovet for verdensbefolkning på en bærekraftig og sunn måte. Havene er rike økosystemer som kan være løsningen på denne utfordringen og en nøkkel til ny markedsutvikling. Vi må imidlertid finne løsninger som løser både bærekraftsutfordringene og forbrukers behov for bedre helse.

Enzymatisk hydrolyse tilbyr en måte å utnytte maksimalt marine proteiner til ernæring og helse. I løpet av hydrolyse prosessen deler enzymene proteinene i mindre forbindelser som kalles peptider.

Mindre forbindelser bidrar til at stoffskiftet absorberer peptidene raskere og de daglige behovene for aminosyre dekkes bedre. Peptidene styrker også helsen gjennom andre helseeffekter knyttet til blant annet diabetes og betennelsestilstander i kroppen.

Hydrolyseprosessen kan virke enkel siden den bare trenger vann, enzym og rå protein, men det er komplekst å arbeide med marine råvarer. Hydrolyse av marint materiale er ikke tilpasset alle råstoff, fordi den primært er fremstilt for biprodukter av laks. I dag er det derfor et stort behov for å utvikle effektive teknologiske prosesser som kan passe til alle marine råstoffer. «Det å arbeide med fisk fra akvakultur som laks er lettere enn villfisk som torsk, fordi torsk har hardere bein som kan blokkere reaktoren og redusere prosessresultatet», sier Jannicke Fugledal Remme fra Sintef Ocean.

«Prosjektet «Smart» tar sikte på å bruke torskehoder fullt ut for å produsere nye forbindelser, ettersom de har høyt proteininnhold og lavt fettinnhold, men en stor og utfordrende beinfraksjon. Vi vil også sette søkelys på produksjon av bioaktive peptider til forskjellige helsetiltak som kolesterol- og fettregulering og tarmmikrobiota.»

Nøkkelen til å utvikle ingredienser av høy kvalitet for menneskelig ernæring, spesielt når det gjelder rester av fisk, er ferskt råstoff. Det krever tid, kunnskap og finansiering å sette opp en komplett enzymatisk hydrolyseprosess.

NUAS Technology har utviklet et bevegelig og kompakt hydrolysesystem ved å bruke containere som kan installeres hos store og små selskaper. Den modulbaserte utformingen gjør det mulig for sjømatprodusenter å bearbeide gjenværende råvarer på stedet, noe som sparer transportkostnader og tar vare på ingrediensene.

Produksjonen av proteiner med høy kvalitet åpner dørene til nye markeder for marine ressurser. Aker BioMarine AS lanserte i vinter Invi et hydrolysert krillprotein for menneskelig ernæring som er svært vannløselig, har en fullstendig aminosyreprofil, er rik på mineraler (som kalsium og magnesium) og perfekt for sport og aktiv ernæring. «Bærekraft er en del av Aker BioMarine DNA», sier Christina Lanssen, leder for bærekraft og samfunnskontakt hos Aker BioMarine, «derfor var det avgjørende for oss å utvikle en førsteklasses og bærekraftig proteiningrediens som er nært knyttet til FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDG)».

Selv om oljefraksjonen fra den antarktiske krillen, som er rik på omega-3 og fosfolipider, er kjent for å styrke menneskelig helse, har proteinfraksjonen faktisk vanligvis vært brukt til dyrefôr.

I mange år besto krillmelet av 60 prosent proteiner av høy kvalitet og omega-3, og det har tatt over fem år å skalere opp fra FoU-skala til en kommende industriell skala. «Vi er pionerer og har gjort mange forsøk og feil i produksjonsprosessen», sier Lalen Dogan, visepresident for menneskelig ernæring protein hos Aker BioMarine, «og vi satte et svært ambisiøst mål om å lansere et førsteklasses protein som kan sammenlignes med myseprotein, som regnes som toppstandard når det gjelder ernæring. Med lanseringen av INVI™, et nytt marint proteintilskudd med nøytral lukt og smaksprofil, har vi nådd denne milepælen.»

Marine proteiner er en viktig kilde til nye bioaktive peptider som styrker og fremmer menneskets helse. Flere og flere studier rapporterer nå om en rekke resultater fra bruk av disse nye ingrediensene i forbindelse med diabetes type 2, betennelser, hjernehelse, anti-aldring, leddstyrke, stresshåndtering og kreft.

Det store mangfoldet av marine råvarer tillater produksjon av forskjellige bioaktive peptider.

Forskerne Miroslava Atanassova og Jennifer Mildenberger ved Møreforsking studerer de fysisk-kjemiske egenskapene til utvalgte peptidfraksjoner fra en norsk sjøpølse art ved å se på antioksidativ kapasitet og evnen til å danne hydrogeler. Sjøpølsenes unik evne til å endre strukturen sin fra stiv til fullstendig formløs har skapt stor interesse for kollagenstrukturen deres og utviklingen av en funksjonell hydrogel av sjøpølse peptider kan i fremtiden brukes til biomedisinske eller nutraceutiske anvendelser.

I NCE Blue Legasea ser vi at bioaktive peptider er en bærekraftig måte å bruke marine ressurser fullt ut på, og vi har stor tro på at det finnes et uutnyttet potensial her. Prosjektet Marine for Health, vil gjennom en webinarserie sette søkelys på helseeffekt av marine proteiner. Du er hjertelig velkommen til å delta.