Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fiskarbonden 2.0 - et unikt samarbeid

Lokalsamfunn langs kysten var i mange hundre år preget av ‘fiskarbonden' som drev småbruk parallelt med fiske, oftest som en familiebedrift. Prosjektet Fiskarbonden 2.0 bygger videre på ideen om synergiene mellom den grønne og blå næringen, og fiskarbonden som visste hvordan å utnytte ressursene fra begge næringene.

Blue Legasea
nye intern.jpg

Katrine Vestbøstad og Jon-Daniel Nesje

Unikt samarbeid mellom grønn og blå

Fiskarbonden 2.0 har mål om å utvikle et konsept for samhandling og samarbeid mellom grønn og blå sektor innen matproduksjon. Prosjektet er et ledd i planene Foodture AS har om etablering av et felles produksjonslokale for både kjøtt- og fiskeforedling på Gjermundnes. På sikt ønsker vi i Foodture å etablere verdens mest framtidsretta produksjons- og foredlingsanlegg. Det er hårete mål, sier Jon Daniel Nesje, som er daglig leder i Foodture AS og i kjøttprodusenten Edelgard AS i Vestnes.

Mandag 15. januar ble Fiskarbonden 2.0 sparket igang på Vestnes Fjordhotell.

Et overordna perspektiv er viktigheten av å utnytte ressursene knyttet til det overforbruket vi har i dag. Det er knapphet på alle ressurser. Befolkningsøkningen sørger for at vi innen 2050 er 10 millliarder mennesker på kloden. Det innebærer at vi er avhengige av en bedre utnyttelse av ressursene innenfor kjøttforedling og råstoff fra havet. Det blir knapphet på alle ressurser, og vi må bruke ressursene våre smartere, påpeker Katrine Vestbøstad, prosjektleder fra NCE Blue Legasea i ÅKP. Foruten prosjekteier Foodture AS inngår følgende aktører i Fiskarbonden 2.0-prosjektet: ÅKP, som har prosjektledelse, Edelgard, Vestnes Næringsforum og Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk).

Fiskarbonden 2.0 går til april 2024, med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune med Skaparkraft-midler.