Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fiskeri- og havministeren fikk rapport om bearbeiding av sjømat

Et ekspertutvalg som har sett på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien har kommet frem til 32 anbefalte tiltak som nå er sendt på høring.

Blue Legasea
NFD utvalg overrekkelse 1.jpg

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar rapporten fra utvalgsleder Kathrine Tveiterås. Foto: Christian Halvorsen/UiT

Utvalget for grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. juni 2021. Prosjektleder fiskeri i NCE Blue Legasea, Janita Arhaug, har vært medlem i utvalget, og klyngens medlemsbedrifter har bidratt med mange innspill til utvalgets arbeid. 

Tirsdag 8. mars 2022 overleverte bearbeidingsutvalgets leder, Kathrine Tveiterås, sin rapport med anbefalte tiltak til fiskeri- og havministeren på Fiskerihøgskolen ved UiT. 

Utvalgets arbeid.JPG

– Å øke bearbeidingen av sjømat i Norge er et viktig mål for regjeringen, og er tydelig forankret i Hurdalsplattformen. Vi vil legge til rette for at de marine ressursene skal gi mer aktivitet, økt verdiskaping og flere lønnsomme helårlige arbeidsplasser langs kysten både på land og på havet. Jeg ser frem til å lese rapporten, og starte arbeidet med å få til økt bearbeiding av sjømatprodukter i Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).  

NFD overrekkelse Tromsø 1.jpg

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sammen med representanter fra Bearbeidingsutvalget som deltok under overleveringen rapporten: Magnar Pedersen, Janita Arhaug, Inger-Marie Sperre og Kathrine Tveiterås. Foto: Christian Halvorsen/UIT 

Behov for helhetlig satsing over tid

Utvalget fremhever i rapporten at målet om økt bearbeiding og flere helårige arbeidsplasser ikke kan oppfylles av enkelttiltak. Det er behov for en økt og helhetlig satsing over tid, både fra myndighetene og fra sjømatindustrien.

– Jeg har oppfattet at et viktig hovedbudskap fra utvalget er at tiden er moden for å løfte blikket, og at vi sammen må se på hvordan vi kan bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden for sjømat. Det vil kreve endringsvilje og en forsterket innsats for å få til endringer for fiskeindustrien. Det vil jeg som fiskeri- og havminister levere på, sier Skjæran.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Rapporten gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om fiskeindustrien og eksisterende rammevilkår. Den ser også på viktige drivere som vil påvirke industrien i tiden fremover. Utvalget foreslår 32 tiltak som kan bidra til grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge.

Utvalgets anbefalinger omhandler følgende tema:

  • Tilgang på råstoff
  • Bærekraft i hele verdikjeden
  • Styrket markedsadgang
  • Sterke regioner og kystsamfunn

På høring

NFD har nå sendt rapporten fra bearbeidingsutvalget ut på høringsrunde. Høringsfristen er satt til 1. juni 2022. Les hele rapporten her: Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien