Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Forprosjektet Efficient - bruk av digitale tvillinger i marin prosessindustri

Digitalisering blir stadig viktigere for å effektivisere produksjon, og digitale tvillinger kan være sterke verktøy både i forhold å simulere og predikere industrielle prosesser. Vi og vårt klyngemedlem NUAS Technology er med som partner i forprosjektet "Efficient" som er ledet av Sintef Ocean/Ålesund.

Blue Legasea
1.jpg

I Idèlabben som ble holdt 23.november satt vi søkelyset på hvordan digitale tvillinger kan være med på å effektivisere marine hydrolyseprosesser. 

Kan digitale tvillinger være med å simulere forbedringer i en prosess når parameterene endrer seg, og kan vi ta ned feilmargin og øke kvalitet ved å bruke digitale modeller for prosessene? Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp under workshoppen og vi hadde med oss sterke bidragsytere med kompetanse både på digitale løsninger og fra prosessindustrien.

Det er ikke tvil om at det er mye prøving og feiling når man skal sette opp utstyr og prosesser for hydrolyse. Målet med forprosjektet er å kartlegge hvor langt industrien er kommet i dag, og om det er mulig å digitalisere prosessene ytterligere. Gjennom idèlabben kom det frem at mulighetsrommet er stort og at vi må koble digitale eksperter enda tettere på næringen. Digitalisering kan være med på å ta ned kostnader og øke kvaliteten på produktene.

Ta kontakt med oss dersom du har interesse rundt temaet og ønsker å bidra til å digitalisere industrielle prosesser for marin industri.