Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fortsetter arbeidet med å knytte bånd i verdikjeden

For å skape tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi nylig gjennomført en ny samling mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet. Det er kull 2 i vårt prosjekt "Fra fartøy til marked- innovasjon og utvikling i fiskeflåten" som nå er i gang.

Blue Legasea
Besøk hos Firmenich.JPEG

Under besøket hos Firmenich Bjørge Biomarin fikk vi lære om bioteknologiske prosesser som omgjør restråstoff til nydelige smaksforsterkere. Foto: Wenche Uksnøy.

Viktig med god kommunikasjon i alle ledd

En nøkkelfaktor for å lykkes med å øke verdien av marint råstoff er å involvere fiskere i de ulike prosessene i verdikjeden på land. Da trenger vi god kommunikasjon og samhandling i hele verdikjeden. Dette kom også tydelig frem da våre første nettverkssamlinger i «Innovasjon og utvikling i fiskeflåten – fra fartøy til marked» ble gjennomført. Ved å arrangere faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, omsetningssystemet, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser ønsker vi å bidra til økt samhandling.

Digicat.jpg
Under samlingen fikk deltakerne innsikt i teknologiutvikling i en virtuell verden med nye fabrikker fra Optimar som eksempel. Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Tre samlinger med fokus på innovasjon og utvikling

Mangel på kommunikasjon kan føre til både misforståelser, og at vi går glipp av viktig innovasjon og verdiskaping. For å bidra til tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi nå gjennomført tre samlinger i Ålesund/Giske der vi har invitert til dialog mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet. I løpet av samlingene har flere gode idéer blitt diskutert, både for å forbedre arbeidet om bord, og for å sikre at industrien på land får råstoff av riktig kvalitet. Dette er ideer som vi tar med oss videre.

ÅKP Idelab 3.jpg
Vi rigget oss til i ÅKP Idélab og fikk mange gode diskusjoner og viktige innspill. Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Til Spania for å lære om marked og merkevarebygging

Nå rigger vi oss for en ny samling der vi skal lengre ut i verdikjeden og lære mer om markedet og merkevarebygging. I april tar vi medlemmene våre med på en markedsreise til Spania i forbindelse med sjømatmessa Seafood Expo Global i Barcelona. I tillegg til å besøke sjømatmessa skal vi blant annet besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat. 

4Y2A9858.jpg
Klyngeadministrasjonen i NCE Blue Legasea sammen med deltakerne i årets tredje samling i "Fra fartøy til marked"-prosjektet. Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Tusen takk

Tusen takk til både fiskerne og alle bedriftene som sammen har delt av sin kunnskap gjennom det faglige programmet under samlingen 7.-8. desember 2022: C Food Norway, Surofi - Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Møreforsking AS, FHF Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Doxacom, ÅKP/ Digicat, Optimar, Firmenich, Bluewild As, Ramoen As, Halstensen Granit, Nordic Wildfish og Nordnesgruppen.  

Har du spørsmål om dette prosjektet? Ta kontakt med Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri på tlf 922 50 970

Se kortfilm (1,5 min) satt sammen av bilder fra samlingen: